Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БЮДЖЕТЪТ ЗА 2005-А ТРЯБВА ДА ОТЧЕТЕ ИЗЛИШЪК

МВФ БРОИ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОБЕЩАНИЯ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И ВСЕ ОЩЕ ГИ ПРЕГЛЪЩАХанс Фликеншилд - ръководител на мисията на МВФ за България, пред в. БанкеръГ-н Фликеншилд, какъв е резултатът от приключилите едноседмични преговори с правителството?- Веднага ще направя уговорката, че при сегашното посещение на мисията на МВФ не бе задължително да постигнем съгласие с правителството по всички въпроси. Със сигурност обаче се разбрахме, че бюджетният излишък, който ще бъде отчетен за 2004 г., трябва да бъде постигнат и през 2005-а, ако дотогава ръстът на кредитирането и дефицитът по текущата сметка на платежния баланс не намалеят.Въпросът, който все още стои открит, е размерът на разходите на правителството през следващата година. Съвсем естествено е то да иска да харчи повече, но ние препоръчваме бюджетните разходи като цяло да бъдат по-малки от тези, които кабинетът е планирал в момента. Искам да уточня, че в случая не дискутираме за какво бюджетът ще харчи пари, а колко ще е общият размер на разходите му. Ще продължим да преговаряме по този въпрос във Вашингтон през октомври и при следващото посещение на мисията на МВФ в България през декември.Едно от основните възражения при сегашната ви визита бе срещу намеренията на правителството да увеличи минималната месечна работна заплата от 120 лв. на 150 лева. Успяхте ли да сближите позициите си с кабинета по този въпрос?- Той не бе в центъра на обсъжданията ни. Това е повече въпрос на политика, отколкото на икономика. Както знаете, при предишното посещение на мисията през юни казах, че увеличението на минималната работна заплата не бива да е еднократно с 25%, а да става на няколко стъпки. При разговорите си с нас правителството прояви разбиране и се съгласи да разгледа алтернативни възможности на това увеличение. Но както забелязах - на пресконференцията в четвъртък финансовият министър Милен Велчев не пожела да коментира този въпрос и затова аз смятам, че не би трябвало да говоря по проблема. Разбирам, че това е едно трудно решение за правителството.Защо се опасявате от предлаганото увеличение на минималната работна заплата? Колко ще са допълнителните разходи на бюджета, свързани с него?- В момента не мога да ви кажа точно колко, тъй като сметките не са в джоба ми. Но в бюджетът за 2005 г., по който правителството работи досега, увеличението на минималната работна заплата от 120 лв. на 150 лв. е заложено. Разбрах, че около 120 000-140 000 души в икономиката на страната получават минимална работна заплата. В същото време ако правителството повиши минималната работна заплата, то ще очаква по-големи приходи в бюджета от социални осигуровки и от данък общ доход. За МВФ обаче е по-важно как това планирано увеличение ще се отрази върху икономиката като цяло. Защото то би довело до натиск върху другите работни заплати. Логично е хората, които получават 1.5 или 2 пъти по-висока работна заплата от минималната, също да поискат съответното увеличение. Така че ние се опасяваме, че това би довело до увеличаване на разходите на много предприятия, което ще ги направи по неконкурентоспособни. Не е изключено някои работодатели да бъдат принудени да започнат съкращения на персонала, вследствие на което ще се увеличи безработицата. А МВФ не желае това да се случва.Големи спорове възникват, когато политиците обсъждат бюджета - за това, как да се използват парите от неговия излишък. Договорихте ли се с правителството по този въпрос?- Знаете, че всички бюджетни излишъци, както и постъпленията от приватизацията, отиват в сметката на фискалния резерв. Както вече казах, през 2005 г. ние очакваме държавната хазна да отчете малък излишък. Затова смятаме, че правителството не трябва да харчи пари от фискалната сметка за заплати или за инвестиции. то може да ги използва за други цели, например за погасяване на държавния дълг. По настояване на МВФ от средата на 2004-а БНБ въведе редица мерки за ограничаване на ръста в кредитирането. Смятате ли, че има резултат от прилагането им?- Тепърва очакваме да видим резултатите от мерките, които БНБ започна да прилага активно от средата на годината. През юли обсъждахме още две ограничения, които БНБ може да въведе, ако няма намаление на ръста в кредитирането. Едното е увеличението от 4% на 8% на задължителните минимални резерви, които банките заделят по привлечените от тях средства за срок над две години. Второто ограничение е от тези резерви да бъде изваден пълният размер на касовата наличност на банките. Тези две мерки в момента се обсъждат от БНБ и тя трябва да реши дали да приложи една от тях или и двете. Във всички случаи обаче на банковата система ще бъде дадено достатъчно време да се пренастрои към допълнителните ограничения, които Централната банка евентуално ще въведе. Знам, че тя наблюдава внимателно развитието на финансовите пазари и при необходимост ще реагира адекватно.Ако в крайна сметка мерките, които се прилагат от БНБ, не доведат до намаляване на ръста на кредитирането, ще поискате ли да се въведат специални изисквания за ликвидност? Например 30-40% от активите на банките да са инвестирани в депозити и в държавни ценни книжа?- Не зная дали е необходимо да поставяме такова изискване. В крайна сметка кои ще са задължителните изисквания, на които правителството трябва да отговори, за да може споразумението да се изпълнява успешно?- Както вече казах, през декември ще разберем какъв ще е бюджетният излишък за 2004-а и ще настояваме той да не бъде по-малък през 2005 г., в случай че не забележим намаляване на ръста в кредитирането и на дефицита по текущата сметка на платежния баланс.Това със сигурност ще бъде едно от задължителните изисквания за продължаване на споразумението. Друго изискване, което трябва да се спази, е приемливо ниво на бюджетните разходи. Също така трябва се убедим, че в условията на Валутен борд БНБ прави всичко възможно, за да намали ръста на кредитирането. Досега тя полага големи усилия в тази насока, но те все още нямат голям успех. Конкретните параметри по всички тези направления ще договаряме през октомври и декември. От голямо значение също така ще бъде и решението на правителството по въпроса за минималната работна заплата. И накрая, но не на последно място, държим да бъдат приключени някои големи приватизационни сделки. Очакваме да бъдат продадени три големи електроцентрали и няколко дружества от Булгартабак холдинг. Забелязваме, че правителството се стреми да осъществи тези сделки преди следващите парламентарни избори, което е добре. Накрая нека да се върнем там, откъдето започнахме. Възможно ли е да се стигне до прекратяване на действащото предпазно споразумение, ако не се договорите с правителството за размера на увеличението на минималната работна заплата? - Ще бъде жалко, ако по тази причина не можем да продължим изпълнението на споразумението. Сигурен съм, че правителството също не желае това да се случи. Затова се надявам да постигнем взаимно удовлетворяващо ни решение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във