Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Бюджетните прогнози - равнис по Брюксел

Правителството ще трябва да синхронизира тригодишните си бюджетни прогнози и основните показатели в основния финансов закон с тези на Европейската комисия, а при значителни разлики ще трябва да се обяснява откъде идват. Това става ясно от Министерството на финансите, което публикува на сайта си предложение за промени в Закона за публичните финанси. Промените са в изпълнение на препоръки на Европейската комисия за повишаване на ефективността на публичните разходи и разширяване на обхвата на бюджетната рамка чрез включване на повече информация, посочват вносителите на документа.

С проекта се въвеждат конкретни последици и действия, когато не се спазва разходното правило, ограничаващо годишния ръст на бюджетните разходи. Действащият закон постановява, че годишният ръст на разходите не трябва да надхвърля референтния растеж на потенциалния брутен вътрешен продукт. Сега се залага изискване със средносрочната бюджетна прогноза да се определят срокът и стъпките за ежегодното намаление на годишния ръст на разходите, докато се коригира отклонението от правилото.

Общинските бюджети трябва да имат нулево салдо на касова основа и също да намаляват разходите до постигане на нула.

В областта на еврофинансирането екипът на министър Владислав Горанов прехвърля тежестта на фирмите и общините бенефициенти - за сметка на държавата. Предлага се при неправомерно надплатени суми по европроекти бизнесът и местните власти, а не държавата да връщат разликата.

Сегашният текст, който забранява по време на данъчната година да се променят данъчни и осигурителни ставки, се запазва, но от новия запис се подразбира, че може свободно да се променя данъчната основа. Което си е чиста проба промени на величината им.

Facebook logo
Бъдете с нас и във