Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БИТКИ И РОКАДИ ЧАКАТ ФИНАНСОВИЯ ЕЛИТ

Чудната магия на новогодишните празници започва да се топи и да отстъпва място на всекидневния спектакъл във финансовия сектор. А през 2003-а програмата му обещава да е доста богата. Встъпителният номер, който трябва да подгрее публиката, е запазен за Банковата консолидационна компания. До края на зимата тя трябва да приключи с подписването на договора за приватизацията на последната голяма държавна финансова институция - Банка ДСК.Преди две-три години изглеждаше абсолютно невероятно, че държавата ще се раздели със спестовната институция. Създадена през 1949 г. банката на народа винаги е била символ на стабилността във финансовокредитната ни система. В края на 2002 г. в нея има разкрити над 8 млн. сметки, според статистиката. Всеки трети българин й е поверил парите си или ползва нейните услуги. След два-три месеца продажбата й обаче ще стане факт. Писма за намерения да участват в приватизационната процедура са подали достатъчно авторитетни и големи банки. Сред тях са най-голямата унгарска банка ОТП, австрийската Ерсте Банк и една от най-силните френски кредитни институции ЮЛИА.До края на януари всички кандидат-купувачи ще трябва да подадат в Банковата консолидационната компания (БКК) първоначалните си оферти, на базата на които ще бъде съставен кратък списък на инвеститорите. По-късно с тях ще бъдат проведени и преговори. Прогнозите са, че приватизационната процедура ще мине гладко, без скандали и скрити удари под пояса, а БКК ще получи добри пари за акциите си в Банка ДСК, на която е едноличен собственик. Според някои финансисти, цената, срещу която спестовната институция ще се превъплъти от държавна в частна, ще надхвърли два пъти оценката на активите й, направена от консултанта по приватизацията Джей Пи Морган, и ще достигне 240 млн. евро. Остава открит единствено въпросът дали Банка ДСК ще бъде продадена преди или след разпределението на печалбата й за 2002 г., която нахвърля 40 млн. лева. След продажбата на последната държавна банка ще започне още една финансова еквилибристика - закриването на БККУчредена през януари 1992 г., консолидационната компания притежаваше мажоритарен дял във всички държавни кредитни институции, а единствената й задача бе да ги консолидира и приватизира (успешно), след което да прекрати съществуванието си. Епилогът на пиесата БКК трябва да се разиграе точно през 2003 година. Но по всяка вероятност той ще бъде наситен с драматизъм, тъй като от самото си създаване до момента консолидационната компания постоянно е съпътствана от юридически неясноти и проблеми, свързани преди всичко със структурата на капитала й и с първоначално записания в устава й тригодишен срок на нейното съществуване. След изтичането му БКК висеше в правното пространство близо година, преди той да бъде удължен. Едва през 1996 г. животът на банковата компания бе продължен с още две години - процедура, която бе прилагана няколко пъти. Акционерната структура на капитала на БКК също е доста неясна. В него участват много на брой дребни акционери - предимно фирми, които са били приватизирани. Намеренията на няколко бивши правителства обаче бяха други. През 1996 г. Министерският съвет реши всички държавни дружества да предадат акциите си в БКК на Министерството на финансите. Но стана така, че много от тях въобще не си направиха труда да се съобразят с правителственото решение и частниците, които впоследствие ги купиха, наследиха и дялове от капитала на консолидационната компания. Въпросът дали тези фирми имат право да са акционери в компанията остава неизяснен и до момента. Третият проблем на БКК е, че тя е поела финансови гаранции към купувачите на БУЛБАНК и БИОХИМ, чийто срок изтича през 2004 година. Разбира се, възможно е правителството, което чрез МФ държи 97% от компанията, да я освободи от тези гаранции, като ги преоформи в държавни. Но за това е необходимо съгласието на купувачите на двете банки и ратификация от Народното събрание. Не по-малко интересно ще е и вБългарска народна банкаПрез юни изтичат шестгодишните мандати на управителя Светослав Гаврийски и на подуправителя и началник на управление Емисионно Мартин Заимов. А мераци за местата им има още от 2002 година. За креслата на Гаврийски и Заимов точат зъби видни депутати от Национално движение Симеон Втори, които за две години успяха да заболеят от звездната болест и вече си мислят, че дори и управлението на БНБ няма да им се опре.Още в края на 2002 г. Мартин Заимов в неформални разговори сподели, че няма намерение да се кандидатира за втори мандат. Не промени ли мнението си до юни 2003-а, проблем с избирането на неговия заместник ще възникне само ако различните групи в НДСВ не се споразумеят за единна кандидатура и се сборят помежду си. Изборът на нов управител е по-голямо предизвикателство, тъй като по всяка вероятност Гаврийски ще се кандидатира за втори мандат. Ако управляващото мнозинство се поддаде на звездните амбиции на някои свои депутати и го смени, трудно ще намери сериозни аргументи за решението си. Гаврийски е най-авторитетният гуверньор на БНБ през последните 13 години. Аристократ по дух и по поведение, той е с изключително силна воля и е известен с последователността и професионализма си. Никога не е дал повод за съмнение в правилността на решенията си. Така че евентуално решение на НДСВ да го смени вероятно ще бъде предшествано от канонада злостни слухове и публични компромати от всякакво естество. И атаките срещу Гаврийски бързо ще превърнат избора на гуверньор в добре познатия ни екшън.Що се отнася до търговските банкипо всичко личи, че през 2003 г. те няма да бъдат разтърсени от големи емоции. Банковата система е стабилна и очакванията са, че кредитните институции ще увеличават активите си. В първия работен ден на януари шестмесечният Лондонски междубанков лихвен процент бе 1.38 на сто и е възможно това да не е най-ниската му стойност през годината. Прогнозите са, че през 2003-а той ще се движи между 1 и 2.5 процента. Ниските международни лихви ще накарат българските банки да изтеглят допълнително средства от сметките си в чужбина, по които в края на 2002 г. е имало над 1.7 млрд. щ. долара, и да увеличат обема на отпуснатите кредити. В края на 2002-а общият обем на отпуснатите заеми е бил около 5.8 млрд. лв., от които 4.4 млрд. лв. са предоставени на частни фирми, а 1.2 млрд. - на граждани и домакинства (останалите 200 млн. лв. са заеми, отпуснати на бюджета и на държавните предприятия). През 2003-а общият обем на заемите се очаква да достигне 7 млрд. лв., като ще се увеличат кредитите за частните фирми и за гражданите и домакинствата. През 2003-а голямо разпространение ще получат т. нар. експресни потребителски кредити. До есента на 2002-а подобни заеми предлагаше само SG ЕКСПРЕСБАНК. През няколко месеца ОББ започна да предлага необезпечени кредити за покупка на стоки от супермаркетите Метро и Технополис, а от януари 2003-а подобни кредити ще отпуска и Първа инвестиционна банка. Борбата за разширяване на пазарните дялове неминуемо ще доведе и до понижаване на лихвите по предоставяните заеми. Според статистиката на БНБ, в началото на 2002-а средният размер на лихвените проценти по краткосрочните кредити в левове за частни фирми бе около 10.7% годишно, а по дългосрочните - 15 процента. В края на годината средният размер на лихвата по краткосрочните фирмени заеми бе намаляла до 10%, а по дългосрочните - до около 12 процента. През 2003-а среднопретеглените равнищата на тези лихви вероятно ще са под 10% - за краткосрочните, и около 10-11% за дългосрочните кредити.Заемите за граждани и домакинства също ще поевтинеят, макар че през последната година не показаха колеблива динамика. В началото на 2002-а, според статистиката на БНБ, средният размер на лихвите по краткосрочните кредити за домакинства бе над 15.4%, а по дългосрочните - около 17 процента. В края на годината краткосрочните лихви се повишиха до 17.7%, а дългосрочните спаднаха до 16 процента. През 2003 г. очакванията са, че усреднените лихви на дългосрочните заеми ще паднат под 14 процента.Забюджетния секторгодината ще бъде доста напрегната. Дни преди Коледа след едномесечни драматични дебати Народното събрание прие Закона за държавния бюджет за 2003 година. Той бе изработен на основата на предложената от вицепремиера Лидия Шулева политика за борба с безработицата и бедността. За социални разходи (вкл. пенсии) през 2003-а държавата е предвидила около 5.3 млрд. лв. - 40% от всички пари, които ще бъдат похарчени. Шефът на мисията на МВФ за България Джералд Шиф още през ноември 2002-а заяви, че сметките в бюджета са нереалистични. Според експертите на фонда, необвръзката в сметките на хазната е около 500 млн. лв., докато според служителите на финансовото ведомство тя е не повече от 150 млн. лева. В същото време, според екипа на Милен Велчев, в бюджета за 2003-а са заложени резерви за 500 млн. лева. В крайна сметка дни преди Коледа МВФ и правителството успяха да постигнат споразумение. Фондът се съгласи да благослови Бюджет 2003, но при условие, че всеки месец ще получава изчерпателни доклади за изпълнението на заложените приходи в хазната. Друга предпазна мярка предвижда държавата да харчи само 88% от планираните суми, докато не стане абсолютно сигурно, че предвидените приходи ще бъдат събрани. Това ограничение ще доведе до намаляване на сумите, които трябва да получат общините, болниците, училищата и други структури, очакващи благоволението на хазната. Следствие от това ще е натрупването на нови неразплатени дългове към доставчици - най-вече към електроснабдяването, топлофикацията, БТК и водоснабдяването. За да върже бюджета, Министерството на финансите може да използва и друг до болка познат на бизнесмените прийом - да забави връщането на данъчен кредит по данък добавена стойност, което пък ще удари по фирмите. Ако и това не помогне, финансирането за социалните програми просто ще бъде спряно и така сметките на хазната ще бъдат вързани. Вероятно до средата на годината ще сме свидетели точно на тази бюджетна метаморфоза. По този начин правителството ще изпълни ангажиментите си към МВФ и ще може да започне преговори за трансформирането на двегодишната стенд-бай програма (нейният срок и без това е до декември 2003-а) в предпазно споразумение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във