Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БИТКАТА ЗА ПАРИТЕ НА СПЕСТИТЕЛИТЕ ОСВИРЕПЯВА

ЛИХВИТЕ ПО КРЕДИТИТЕ И ДЕПОЗИТИТЕ СЕ ИЗРАВНЯВАТПредставяте ли си колко добре би било, ако можете да изтеглите кредит с дълъг срок на погасяване и да вложите получените пари на депозит, по който лихвата е по-висока от тази по кредита. Ще се почувствате като финансов магьосник, който е измислил не само как да ползва кредит без лихва, но дори и да натрупа (за някоя и друга година) едно малко състояние. И то на гърба на банките. В държавите с развито банково дело това просто е невъзможно. Но не и в България. Нали тук през 2004 г. бясната надпревара между банките - за привличане на парите на гражданите и фирмите, доведе до ненормално високи лихвени равнища по депозитите. При това те се предлагат не само от малките кредитни институции, които страдат от хроничен недостиг на средства. Някои от големите банки също предлагат високи лихви по депозити за срок над една година. Банка ДСК например е създала специална програма за привличане на дългосрочни депозити от своите клиенти, като за суми над 20 хил. лв., вложени за повече пет години, плаща по 7.25% годишно.По депозитите за срок над три години ОББ предоставя лихва от 6%, а когато клиентът сключи договор за депозит Премия - за повече от една година, лихвата е 7 процента. Депозитът Биохим Инвест пък дава възможност на клиента да получава годишна лихва до 7.6 процента. Такъв е и размерът на годишните приходи, които могат да получат собствениците на двугодишен депозит SG Гарант на SG ЕКСПРЕСБАНК. А по депозита SG Прогрес лихвата може да достигне 9% годишно - толкова, колкото предлага Първа инвестиционна банка за депозита си Рекорд.В същото време големите кредитни институции като ОББ и БУЛБАНК предлагат ипотечни заеми, по които лихвата за първата година на изплащането е 6.5 процента. При Ейч Ви Би Банк Биохим промоционалната лихва по жилищните заеми е 7.3% и вероятно в скоро време ще бъде намалена до 6.5 процента. За ОББ и Ейч Ви Би Банк Биохим лихвата по жилищния кредит след първата година на изплащане е между 10.7 и 11.5 процента. SG ЕКСПРЕСБАНК пък предлага ипотечен заем, по който начислява лихва от 9% годишно, ако той бъде изплатен за десет години или за по-кратък срок.Изборът на банки, които предлагат високи лихвени проценти по депозити, съвсем не е малък. Към списъка на изброените дотук институции можем да прибавим и ЕВРОБАНК. Тя предлага депозитна сметка Максимум, по която за три години се плаща лихва от 28%, или малко над 9% годишно. По депозита Прогресия за втората и третата година се плаща лихва по 8.5 процента.Централна кооперативна банка (ЦКБ) предлага максимална лихва до 9% в лева за продукта си Депозит +. Клиентът получава допълнителна възможност да увеличи доходите от своето вложение, като всеки месец внася получените лихви в специална картова сметка в ЦКБ, от която може да тегли пари за текущи нужди по всяко време или да ги спестява при лихва 3.5% годишно. Банковите депозити са лакмусът, който най-ясно показва доверието в кредитните институции. Статистическите данни от БНБ сочат, че безсрочните депозити на нефинансови институции и други клиенти в банковата система през 2004 г. възлизат на 7.3 млрд. лв., срочните са около 7.4 млрд. лв. и спестовните - 2.1 млрд. лева. Общо депозитите на гражданите и фирмите са 16.7 млрд. лева. Обезпокоителното е, че въпреки всички свръхизгодни лихви и допълнителни екстри по тях ръстът им през 2004 г. е много по-малък от темпото, с което се увеличават кредитите. А това говори, че българинът все още не разполага с достатъчно доходи, за да си позволи да спестява.

Facebook logo
Бъдете с нас и във