Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БИТКАТА В КРЕДИТИРАНЕТО СЕ РАЗГРЪЩА НА ВСИЧКИ ФРОНТОВЕ

Банките явно са пощурели на тема кредитиране, след като и най-големите, и най-малките от тях хвърлят значителни финансови и технологични ресурси за овладяване на този пазар. Данните на БНБ показват, че през 2003-а той е най-динамично развиващият се у нас. От началото на годината до края на декември общият размер на отпуснатите заеми се е увеличил с 51.74 процента. Това число едва ли ще впечатли хората, които не следят отблизо статистиката на банковата система, но зад него стои ръст от близо 3 млрд. лв. (т.е. отпуснатите кредити са се увеличили от 5.79 млрд. лв. на 8.78 милиарда). И за да няма съмнение колко значимо е това нарастване, ще споменем, че то e приблизително равно на приходите от ДДС за 2003 година. Едва ли е нужно да се дават други примери, за да се разбере, че когато става дума за експанзия на някой от финансовите ни пазари, банките подхождат изключително сериозно към въпроса. Толкова сериозно, че ръстът на отпуснатите заеми обезпокои съвсем не на шега МВФ и той поиска от БНБ да вземе мерки за неговото овладяване.Повечето големи кредитни институции с балансово число над 500 млн. лв. (като БУЛБАНК, Банка ДСК, ОББ, БИОХИМ, Първа инвестиционна банка, SG ЕКСПРЕСБАНК, ХЕБРОСБАНК, Райфайзенбанк (България) и РОСЕКСИМБАНК) разгърнаха през 2003-а кредитната си експанзия по всички фронтове - заеми за корпоративни клиенти, за малки и средни предприятия и за граждани. Основния акцент обаче те слагат върху кредитите за граждани (изключение прави само Банка ДСК), чийто общ размер при някои от големите кредитни институции нараства с пъти: при ХЕБРОСБАНК - 8 пъти, при БИОХИМ - 6 пъти, при Райфайзенбанк (България) - 5 пъти, при ПИБ - 4.5 пъти, и ОББ - около 2 пъти).Банките с по-малки активи като Централна кооперативна банка, СИБАНК, ЮНИОНБАНК, ИНВЕСТБАНК са заложили предимно на корпоративните клиенти, но се опитват да пробият и на пазара за потребителски и ипотечни заеми.Значителен ръст на кредитирането отбелязват Прокредит банк (182.07%) и Насърчителна банка (152.34%), които са специализирани във финансирането на малък и среден бизнес. Дотук можем да приключим с красивата статистика и да продължим със суровата действителност за клиентитеЕдва ли има гражданин или бизнесмен, който се е опитал да вземе кредит, без да се сблъска с веригата от перипетии, съпътстващи получаването му. Всъщност за редовия гражданин все още е изключително трудно да вземе потребителски или ипотечен кредит, ако няма връзки сред служителите на банковия клон или ако не работи във фирма, сключила договор за комплексно обслужване с някоя банка. Един от шефовете на вътрешната сигурност на голяма българска банка още си спомня как бившите му колеги от МВР му ходатайствали да уреди по втория начин кредит за техни близки хора. Впрочем шуробаджанащината при кредитирането разцъфна още преди големите банкови фалити и веднага се превърна в благодатна почва за избуяване на корупцията. Крайният резултат на това явление е създаването на организирани групи за неправомерно ползване на заеми.Банките все още страдат от голяма доза непрозрачност при взаимоотношенията с клиентитеФакт е, че гражданите и собствениците на малки и средни фирми нямат достъп до цялата информация, засягаща всички такси и комисиони, които ще им се наложи да платят, ако получат заем. Не са редки и случаите, когато банките откровено заблуждават по-наивните граждани, като ги примамват с уж ниски лихви, които после им изкарват през носа с високи такси и комисиони. Впрочем самите шефове на кредитните институции се усетиха, че подобна практика няма да има добри последствия. Затова и в разработвания от Асоциацията на търговските банки Етичен кодекс се обръща специално внимание на изчерпателността и коректността на информацията, която клиентите трябва да получават.Не е решен и големият проблем за културата на обслужването на клиентите. В много банкови клонове все още се извиват големи опашки от нервно чакащи граждани, които са принудени да понасят мрачните и отегчени физиономии на служителите. Често клиентът, дошъл коректно да си погаси заема, е принуден да чака по половин час, докато съответната служителка се откъсне от цигарата или клюкарстващите колежки, за да се появи на гишето. В подобна ситуация често се оказват и бизнесмените, принудени да чукат на банковите врати за финансиране. За тях е изключително сложно да се доберат до кредит, особено ако не познават вътрешните правила. За изготвянето на бизнес план например те са принудени да плащат скъпо и прескъпо на консултантски фирми, без да са сигурни, че от похарчените пари ще има някакъв ефект. Впрочем някои консултанти гарантират, че ако ползвате услугите им, задължително ще получите заем. За целта обаче ще трябва да платите много по-високо възнаграждение на съветващата ви фирма. Това е просто още една разновидност на корупцията и за да се справят с нея, много банки вече задължават своите служители да изготвят бизнес плановете на клиентите им. Други кредитни институции пък не настояват собствениците на малки и фамилни фирми да представят точни прогнози за развитието на своя бизнес, но за сметка на това искат обезпечение на заема с жилищна ипотека. Това принуждава много хора да стиснат зъби и да се откажат от банково финансиране. На фона на описаната картина човек може само да се запита: на какво отгоре този бизнес се развива така бурно. И отговорът е до болка елементарен: на хората им трябват пари за обзавеждане на жилище, за покупка на мебели и битова техника, за подготовка на сватба (или за погребение). Всъщност точно върху тази сиромашка нужда избуява през последните две години кредитирането. Както всеки пазар, и този има своите лидери. От три години в. БАНКЕРЪ следи отблизо конкуренцията на банките при отпускането на заеми и на всеки три месеца изготвя класация нанай-активно кредитиращите институцииВ нея банките се оценяват по три критерия - обема на отпуснатите заеми, дела им в балансовото число на институцията и ръста на кредитите в рамките на една година. Онези банки, които са сред първите десет и по трите показателя, влизат в групата на най-активно кредитиращите. Според данните на БНБ за 2003-а единствено БИОХИМ отговаря на тези изисквания. Тя бе продадена на Банк Аустрия Кредитанщалт през ноември 2002-ра и още през първата си година като частна институция започна да води активна кредитна политика. През 2003 г. общият размер на отпуснатите от нея заеми се увеличи със 78.44% от 422.7 млн. на 754.3 млн. лева. Това я нарежда на четвърто място по обем на отпуснатите заеми. Новите собственици на БИОХИМ решиха още през първата година да заложат на агресивното поведение и да направят широк пробив в потребителското кредитиране, където до този момент банката имаше незначителен дял. През май мениджърите й пуснаха на пазара потребителските и ипотечните заеми, съпроводени със значителна, като финансови разходи и като присъствие в медиите, реклама. Под мотото грабят се като топъл хляб банката се опита да прикове вниманието на обикновените граждани към заемите, които им предлага. И успя. От май до края на годината тя отпусна потребителски и ипотечни кредити за повече от 300 млн. лева. Но се оказа, че за тази експанзия тя плати и съответната цена. Освен честните клиенти топлият хляб на банката бе подушен и от някои мошенициВ началото на 2004 г. в Горна Оряховица бе заловен бизнесменът Ахмед Мехмед, който, назначавайки на фиктивни трудови договори в свои фирми десетки граждани, ги накарал да вземат потребителски кредити от местния клон на БИОХИМ. Доверчивите работници предавали получените от банката топли хлябове на Мехмед, а той изхранвал с тях собствения си бизнес. Шефовете на банката заподозрели измамата, когато около 150 хил. лв. от взетите потребителски кредити спрели да бъдат обслужвани. Далаверата бе разкрита с помощта на икономическа полиция във Велико Търново. Притиснатият в ъгъла Ахмед Мехмед подписа споразумение с банката да изплати всички взети от неговите работници заеми. Но това не го отърва от среща с правоохранителните органи, тъй като срещу него е повдигнато обвинение за измама и се води следствено дело. Впрочем този неприятен епизод не стресна мениджърите на БИОХИМ. Според изпълнителния директор Диана Митева загубите от евентуални измами или проблеми по погасяването се калкулират при пускането на кредитни продукти за граждани. Председателят на УС на БИОХИМ Румен Беремски пък заяви, че от този случай банката не е претърпяла щети, тъй като Ахмед Мехмед е започнал да погасява неправомерно получените кредити.БИОХИМ претърпя и някои неуспехи в корпоративното кредитиране. Заедно със SG ЕКСПРЕСБАНК тя бе силно опарена от фалита на софийската фирма Енергокабел, която дължи на двете банки по 6 млн. щ. долара. Но въпреки тези залитания БИОХИМ успя да стъпи здраво на кредитния пазар. А приходите от лихви по отпуснати заеми - 89.3 млн. лв., се превърнаха в основния й източник за печалба. Всъщност през 2004-акредитите ще са основен източник на препитаниена всички останали банки. Независимо от наложените от БНБ по-строги изисквания за отчитане на просрочените заеми и за провизиране на загубите от тях банките няма се откажат от кредитната експанзия и през 2004 година. Според финансови експерти, най-голям шанс да разширят позициите си на този пазар ще имат институциите, които могат да предложат дългосрочни заеми при лихви от 10% годишно за гражданите и около 8-9% годишно за фирмите. Подобни заеми ще могат да отпускат само институциите с голям собствен капитал, като БУЛБАНК, ОББ, Банка ДСК, БИОХИМ, Българска пощенска банка и SG ЕКСПРЕСБАНК. Или банки, ползващи дългосрочни кредитни линии от чужбина като Райфайзенбанк (България), Прокредит Банк, Насърчителна банка и ЮНИОНБАНК. Очаква се през 2004-а те да съсредоточат усилията си върху все още слабо разработения пазар на заеми за малките и средните предприятия. Битката за тях обаче ще бъде особено ожесточена, тъй като банките ще търсят сред тези фирми перспективните и платежоспособни клиенти. С неотслабваща сила ще продължи и конкуренцията за големите компании и за спечелването на вниманието на гражданите. Въобще битката в кредитирането ще се разгърне по всички фронтове и оръжия в нея вече няма да са само таксите, комисионите и лихвите, а и качеството и бързината на обслужването.

Facebook logo
Бъдете с нас и във