Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БИОХИМ ЩЕ УПРАВЛЯВА ПАРИТЕ НА ФИНАНСОВО ГРАМОТНИТЕ

СТАБИЛНИТЕ БАНКИ НИКОГА НЕ БАНКРУТИРАТАнтон Кнет, директор на Банк Аустрия за Югоизточна Европа и председател на надзорния съвет на БИОХИМ, пред в. БАНКЕРЪГ-н Кнет, как смятате да осъществите сливането между ХФБ България и БИОХИМ? Беше обявено, че този процес ще приключи в края на годината.- От правна гледна точка интеграцията на двете банки ще мине под формата на обикновено юридическо сливане, което ще обедини активите на БИОХИМ и ХФБ България. Планираме това да стане към края на годината. Както е известно, вече взехме решение за състава на управителния съвет и на надзорния съвет на банката. Още в деня на подписването на сделката за покупката на БИОХИМ положихме началото на проекта за сливането й с ХФБ България. Освен това веднага ще започнем да укрепваме потенциала на БИОХИМ в областта на продажбите на банковите продукти. Вече заявихме намерението си в най-кратък срок да увеличим пазарния дял на банката до 10 процента.Според някои финансисти, Банк Аустрия стъпи доста късно в България? Защо пропуснахте миналите приватизационни възможности в банковия сектор у нас?- Всъщност нашата финансова група беше една от първите, която стъпи в България. Още през 1986 г. Ейч Ви Би (Хипоферайнсбанк) основа джоинтвенчър с БУЛБАНК. Заради положителното икономическо развитие на страната от доста време се оглеждахме за всякакви възможности да увеличим ангажиментите си тук. След като БИОХИМ беше преструктурирана, намерихме идеалния партньор за реализация на плановете си. Как оценявате БИОХИМ сред другите дъщерни банки на Хипоферайнс Груп в региона?- БИОХИМ представлява един от най-значимите ни ангажименти в страните от Централна и Източна Европа. Гордеем се, че имаме такъв силен партньор в България. БИОХИМ има особено добри позиции в банкирането на дребно, което смятаме да развиваме и занапред.Това не е изненадващо, защото повечето банки в България дават приоритет на банкирането на дребно. Какви ще са първите стъпки, които ще предприеме новото ръководство на БИОХИМ и каква стратегия ще следва то? - Намеренията ни са да увеличим броя на услугите, които сега предлагаме на клиентите. Освен това специално ще насочим усилията си към големите и средните компании, както и към частното банкиране, т.е. към по-заможните граждани, които искат активно да управляват парите си. Стратегията ни предвижда въвеждане на продукти от западен тип, а целта е да бъдат възприети стандартите на обслужване в Европейския съюз. Големите корпоративни клиенти ще имат възможност да се възползват от международната мрежа на една силна европейска банкова група. Освен това специално ще обърнем внимание на малките и средните предприятия - сегмента, който оформя скелета на всяка икономика и наема голяма част от работната сила в страната. Клиентите в областта на дребното банкиране ще могат да се възползват от много по-добро предлагане на продукти и услуги, в които ще включим ипотечни заеми и други специални кредити, депозити и допълнителни услуги. Мисля, че вече имаме отличен управленски екип в България, който е готов да си съперничи с конкурентите ни. На предишното общо събрание на БИОХИМ не бяха освободени от отговорност бившите директори и надзорници на БИОХИМ? Каква е позицията на Банк Аустрия по този въпрос?- Този въпрос би трябвало да се отправи към предишните акционери в БИОХИМ.Какви са вижданията на Хипоферайнс Груп за бъдеща експанзия в региона? - Тази година направихме няколко големи стъпки, за да запълним белите полета на нашата карта. Открихме нови дъщерни банки в Сърбия и в Босна и Херцеговина. В Хърватия и България решихме да придобием съществуващи кредитни институции, вместо да инвестираме на зелено. Всички тези действия предприехме, за да разширим дейността си в Югоизточна Европа. Това доведе до нетното увеличение на общите активи на групата в региона на Централна и Източна Европа до 26.1 млрд. евро. Броят на офисите ни нарасна до близо 970, а броят на клиентите ни достигна 3.5 милиона. Мрежата на Банк Аустрия сега е най-голямата сред международните кредитни институции, които развиват дейност в региона. Това обаче не означава, че искаме да почиваме на стари лаври. Планираме да разширим позициите на местните банки - в Унгария, Румъния, Словакия, Словения и Югославия, като открием допълнително клонове.Какви поуки могат да се извлекат от миналите банкови кризи в региона и какви мерки трябва да се вземат, за да се осигури стабилност във финансовата сфера в бъдеще?- Ще отговоря с една сентенция, която съм извлякъл от моя опит: Стабилните банки никога не банкрутират. А стабилната банка най-напред означава да познаваш клиентите си и да изграждаш здрави отношения с тях. Вследствие на тази водеща идея трябва да се въведе модерно управление на рисковите операции в банката и да има добро разпределение на нейните активи. Освен това непрекъснато трябва да се провеждат програми за обучение на персонала, както и да се инвестира в надеждни информационни технологии, чрез които всички банкови процеси да стават в реално време.

Facebook logo
Бъдете с нас и във