Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Бележката за доходите - без хартия

Предвижда се напълно нова концепция за премахване на хартиения носител на служебните бележки по чл.45 от ЗДДФЛ - за придобития през годината облагаем доход и удържания данък на физическите лица. От 2020 г. ще отпадне законовото задължение на работодателите да издават такива  служебни бележки, ще го правят  само ако съответното лице поиска такъв документ,  съобщиха от финансовото министерство. Механизмът на предлаганата промяна предвижда информацията от служебната бележка да се предоставя от платците на доходите чрез  подаваната от тях справка по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ, но ще има  малки допълнения към сегашния й  образец. Сега Националната агенция за приходите (НАП) не разполага с информацията, съдържаща се в служебните бележки за доходите от трудови правоотношения. В тази връзка се предлага същата да се предоставя от работодателите в справка по образец, а успоредно с това да отпадне задължението за издаване на служебните бележки.

Целта на предлаганите изменения е да  отпаднат   и задължението за издаване на служебните бележки, и задължението за прилагането им към годишната данъчна декларация, а  предоставените данни автоматично да се зареждат в образците на годишните данъчни декларации на лицата, което ще улесни попълването и подаването им по електронен път.

Освен това всяко лице, което има ПИК, ще може да прави справки за данните, обявени  за него  от съответния платец на доход, което ще улесни попълването на декларацията и в случаите, когато не се подава по електронен път. В допълнение промяната ще доведе до преодоляване на проблема за  съхраняването на разпечатаните служебни бележки от работодателя от гледна точка на  изискванията на новия регламент за  защитата на личните данни.

За реализирането на това предложение е необходимо да се въведе по-ранен срок за подаване на информацията, като е предложено той да е до  28 февруари 2019 година. Този срок е съобразен, от една страна, с крайната дата  за извършване на годишното преизчисляване от работодателя по основното трудово правоотношение, а от друга – с възможността данните да се обработят от НАП, за да е възможно зареждането им в годишната данъчна декларация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във