Банкеръ Daily

Финансов дневник

ББР подписа с "Д Банк" първия договор за финансиране по Плана Юнкер

"Българската банка за развитие" АД (ББР) и "Търговска банка Д" АД ("Д Банк") сключиха първия договор за он-лендинг финансиране в рамките на Плана за инвестиции за Европа, съобщиха от държавната кредитна институция. Според споразумението ББР ще предостави на "Д Банк" 15 млн. евро за финансиране на българския бизнес, като поема и до 100% гаранционен ангажимент към банката-партньор. 

Програмата е насочена към микро-, малки, средни и междинни предприятия с персонал до 3 000 души, a поне 70% от финансирането ще бъде насочено към МСП сектора. Компаниите могат да кандидатстват за инвестиционно, проектно и свързаното с тях оборотно финансиране от 3 до 24 млн. лв., като няма да се допуска рефинансиране на вече действащи кредити. Предвидена е и възможност за отпускане на кредитиране по инициативата на Европейската инвестиционна банка "Младежка заетост" при облекчени условия. Лихвеният процент е в рамките до шестмесечния EURIBOR + надбавка от 2 до 4 процента. Максималният краен срок за погасяване на кредитите е до 2032 година.

Средствата по програмата са осигурени от "Българска банка за развитие" и Европейската инвестиционна банка и са част от Инвестиционния план за Европа - един от водещите приоритети на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Фокусът му е насърчаване на инвестициите с цел да бъдат създавани работни места и растеж чрез по-интелигентно използване на новите и съществуващите финансови ресурси, чрез премахване на пречките пред инвестициите и осигуряване на видимост и техническа помощ за проектите.

"Българска банка за развитие" АД (ББР) е финансова институция, 99.9% собственост на българската държава. Създадена е през 1999 г. като Насърчителна банка, като основен фокус в дейността й е подкрепата за малките и средни предприятия. Кредитната институция е сред четирите банки с най-висок кредитен рейтинг у нас: "BBB" със стабилна перспектива от международната рейтингова агенция Fitch. Това е единствената българска банка, която, освен директно финансиране, предоставя ресурс и чрез други кредитни институции. ББР е най-добре позиционираната банка в страната за привличане на средства от международни партньори. Нейни дъщерни дружества са Националният гаранционен фонд, който издава гаранции по банкови заеми за реалния сектор, и Микрофинансиращата институция ДЖОБС, която предоставя финансиране на микро- и малки компании.

Фокусът в дейността й са: стартиращи предприятия и иновации, износители на готова продукция, фирми от секторите "преработвателна промишленост", "минерални ресурси и природни богатства" и "земеделие и туризъм".

Facebook logo
Бъдете с нас и във