Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКСЕРВИЗ ВЛИЗА ВЪВ ВИРТУАЛНИЯ СВЯТ

Вървим към общество, в което дори подаването на данъчна декларация ще става само по компютърен път и за да бъде този документ легитимен, подателят ще трябва да разполага с електронен подпис, заяви изпълнителният директор на Банксервиз Александър Цинцарски. Той съобщи, че на 21 юли Банксервиз АД е подало в Комисията по регулация на съобщенията молба за получаване на лиценз за сертификатор на електронни подписи. Няколко месеца са били нужни на Банксервиз, за да организира системата за издаване на електронни подписи, в която са инвестирани 150 хил. лева.Издаването на т. нар. Би - Тръст (B-Trust) карта, която е носител на личния електронен подпис, който може да си поръча всеки гражданин, струва 40 лева. Картата има специален чип, който е носител на генерирания по компютърен път индивидуален код. Заедно с картата се продава и четецът - електронно устройство за разчитане на кода, което се връзва към компютъра. Има възможност четецът да е с устройство за разпознаване на пръстовия отпечатък на клиента. Такъв тип четец струва до 300 евро.Според Цинцарски всички банки в България вече имат електронни подписи, които са раздадени на служителите, нареждащи пари през системата за брутни плащания в реално време (RINGS).На практика достъпът до RINGS може да става само с електронен подпис, заяви изпълнителният директор на Банксервиз. Преимуществото на електронния подпис е, че той прави документа, изпратен по ИНТЕРНЕТ, напълно легитимен и годен за представяне като доказателство в съда. До появяването на този подпис договори, писма, платежни нареждания и всички останали документи, изпратени по ИНТЕРНЕТ и по факса, нямаха правна стойност и не се приемаха в съда за доказателство. Поради тази причина всички банкови клиенти, които ползват услугата Хоум банкинг (плащания по компютърен път), бяха длъжни един път седмично да ходят до най-близкия клон на обслужващата ги кредитна институция, за да оформят платежните документи. Това неудобство отпада, ако клиентът разполага с електронен подпис. Според приетия през април 2001 г. от Народното събрание Закон за електронния документ и електронния подпис, ползването им прави разменената по ИНТЕРНЕТ кореспонденция напълно легитимна и дава правна стойност. Електронният подпис гарантира не само достоверността и конфиденциалността на изпратения документ, но дава и възможност с абсолютна точност да се установи кой го е пратил. Казано по друг начин, ако изпратите по ИНТЕРНЕТ един договор, няма как да убедите съда, че вие не сте го писали.Логичният въпрос е дали самите електронни подписи са достатъчно добре защитени от хакери и не може ли някой да ги подправи или използва неправомерно. Според компютърните специалисти от фирмата, поддържаща платежната система на държавата, това е практически невъзможно. Но за успокоение на клиентите всеки издаден от Банксервиз електронен подпис е обезпечен със застраховка от 600 хил. лева.Според Цинцарски електронните подписи на Банксервиз ще се продават от самите банки. Те могат да ги предлагат като отделна услуга или като екстра към продукта Хоум Банкинг.

Facebook logo
Бъдете с нас и във