Банкеръ Weekly

Според управителя на БНБ Димитър Радев

Банковият съюз в ЕС трябва да бъде завършен

"Българското председателство на Съвета на ЕС акцентира върху завършването на Банковия съюз и върху продължаване на работата за  развитие на Съюза на капиталовите пазари", заяви  управителят на БНБ Димитър Радев в интервю за изданието "Views. The EUROFI Magazine", което се разпространява в рамките на провеждания от 25-и до 27 април в София "The Eurofi High Level Seminar 2018". От 2000-а насам неправителствената организация "Eurofi'' организира всяка година този форум в различни столици на държави от ЕС. Той събира на най-високо ниво държавници и представители на мениджмънта на финансовите компании.

Според гуверньора на БНБ финансовата интеграция в ЕС не е самоцел, а средство за постигане на ефективен и устойчив паричен съюз. "Останалата фрагментация на банковия сектор в ЕС все още е предизвикателство за все по-силно интегрираната икономика на ЕС. Освен това, ако активите на банките са слабо диверсифицирани в отделните държави членки, те са изложени на специфични за отделните държави шокове, и ако понасят загуби, те ще бъдат  поети  най-вече от кредиторите, от  инвеститорите или в крайна сметка от националните бюджети. В този контекст основният приоритет е да бъде завършен Банковият съюз" коментира Радев.

Управителят на БНБ е убеден, че неконвенциалните мерки на ЕЦБ за кредитни улеснения са позволили банковият сектор на еврозоната да остане като цяло незасегнат и да не загуби  ликвидност. Той обаче подчертава, че поддържането на такива мерки за много дълъг период може да има неблагоприятни последствия. "Банките може да привикнат към стимулиращите условия на финансиране и  към лесния достъп до ликвидност и така да отложат  необходимото преструктуриране или укрепване на своите баланси. Затова въпросът  не е в каква посока ще се развие паричната политика, а по-скоро какъв ще бъде темпът на нормализиране", смята Димитър Радев.

Що се отнася до инструментите на паричната политика на ЕЦБ, управителят на БНБ е на мнение, че може да се очаква допълнително пренастройване на програмата за закупуване на активи, докато ЕЦБ смята, че устойчивото коригиране на движението на инфлацията съответства на заложената инфлационна цел. "Очакванията на пазарните участници са, че ЕЦБ ще промени насоките относно бъдещата политика по отношение на лихвените проценти по-късно през годината, преди да ги повиши към средата на 2019 година", твърди Димитър Радев.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във