Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКОВАТА СТАТИСТИКА ПРИДОБИ ЕВРОПЕЙСКИ ФАСОН

БНБ започна да тества новата система за обмен на данни за паричната статистика. В съответствие с изискванията на Европейската централна банка (ЕЦБ) тя ще се прилага от януари 2004 година. А институциите, които са длъжни по изискванията на БНБ да й предоставят подробна информация, са всички търговски банки, включително и тези в несъстоятелност, като КАПИТАЛБАНК, Балканска универсална банка, КРИСТАЛБАНК и банка Славяни, както и Централният депозитар.Основното в новата система са детайлните справки, които вече ще се изготвят от самите кредитни институции. Банките ще попълват и предоставят оборотни ведомости в отдел Парична и банкова статистика при дирекция Статистика на БНБ. Новите справки представляват секторни баланси, в които кредитите и депозитите са разбити по сегменти (държавни и частни предприятия, финансови и нефинансови институции и др.), по периоди (седмичен, месечен или тримесечен) и по валута. Досега се изискваше единствено оборотната ведомост на банките.Начинът на предаване на данните също ще е нов (по кодирана връзка между БНБ и участниците). Според изискванията на ЕС, Министерството на финансите ще изготвя Националния сметкоплан, счетоводните стандарти и указания за тяхното прилагане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във