Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКОВАТА СИСТЕМА СЕ ГОТВИ ДА РАБОТИ ПО НОВИ ПРАВИЛА

Дори консервативно общество като банковото понякога бива разтърсвано от революционни промени, предизвикани от особени обстоятелства. И българските кредитни институции, искат или не, ще трябва да преживеят стреса от тях при влизането на страната ни в Европейския съюз. Това няма как да им се размине, защото според експерти от управление Банков надзор на БНБ почти сигурно е, че през юни 2004-а ще бъде приет новият международен стандарт за отчитане на рисковете, известен като Базел II. Вярно, Базелският комитет за банков надзор може да реши прилагането му да започне от 2008 г., но това не променя факта, че новият стандарт ще въведе изцяло нови методи за определянето на различните видове рискове, на които са изложени банките. И, по мнението на много специалисти в тази област, ще ги принуди чувствително да увеличат капиталите си. Точно тези проблеми бяха обект на обсъждане на международната конференция Кредитиране и управление на риска, която се проведе на 7 и 8 април 2004-а в софийския хотел Шератон. Тя бе организирана по инициатива на Агенцията за малки и средни предприятия и на Дейта информейшън консулт, която е дистрибутор за България на кредитното бюро Дън енд Братстрийти. На конференцията се събраха повече от сто представители на български и чуждестранни банки, както и на рейтингови агенции, консултантски компании и фирми, оценяващи платежоспособността на клиентите на кредитните институции. При откриването на конференцията на 7 април управителят на БНБ Иван Искров подчерта усилията на Централната банка за налагане на най-модерните изисквания за управление на кредитния риск. Той припомни, че в началото на 2004 г. бяха въведени по-строги изисквания за провизиране на просрочените заеми. Тогава бе забранено в собствения капитал на банките да бъдат включвани текущите им печалби, ако те не са одитирани. Променена беше и Наредба N22 за кредитния регистър, като БНБ реши в него да се отчитат абсолютно всички задължения към банки, независимо от техния размер. Впрочем нека припомним какво най-общо представляват изискванията на Базел II. Според уточнените до момента параметри на този стандарт банките ще бъдат принудени освен досегашните рискове - кредитен, ликвиден и пазарен, да отчитат още един - оперативния риск. Тези понятия звучат доста енигматично за незапознатите с банковите регулации, но те си имат точни количествени измерения, които подробно са описани в Наредба N8 на БНБ. Всички кредити, независимо дали са отпуснати на граждани, малки и средни предприятия, или големи корпорации, се отчитат с рисково тегло 100% от номиналната им стойност. Това означава, че всеки даден назаем лев се смята за рисков. Изключение правят само ипотечните кредити, които според Наредба N8 имат рисково тегло 50% от номиналния им размер. Депозитите в чуждестранни банки, опериращи в страните, вписани в специално приложение на БНБ (в него попадат държавите членки на ЕС, САЩ, Канада, Япония, Южна Корея и Мексико), както и инвестициите в ценни книжа на тези страни и на България получават нулево рисково тегло. Рисковите тегла на активите на една банка се обединяват в общ рисков компонент. Собственият капитал на банката се дели на този компонент и полученият резултат, който се нарича капиталова адекватност, не бива да е под 12 процента. Такива са изискванията на Наредба N8 на БНБ в момента. Те са базирани на стандарта Базел I.Очевидно е, че при този подход няма значение дали кредитът е отпуснат на платежоспособна компания с дълга бизнес история, на дружество, което има финансови затруднения, или на новосъздадена фирма. Който и да е кредитополучателят, заемът получава рисково тегло от 100 процента. Същото важи и за депозитите в банки от ЕС. Независимо дали става дума за голяма и стабилна кредитна институция, или за банка с недотам добра репутация, депозитите са с нулев риск. Изискванията на Базел II трябва да премахнат това едностранчиво третиране на кредитополучателите. Макар детайлите им все още да се уточняват (поредното и вероятно последно обсъждане ще е през май 2004-а в Базел) отсега е ясно, че в тях ще бъде заложен принципът на рейтингуване на клиентите, които получават банково финансиране. Това значи, че ако една фирма или банка има по-висок рейтинг, кредитът или депозитът, които тя ще получи, ще се оценява с по-ниска степен на риск.Логично възниква въпросът: кой ще дава въпросните рейтинги? На пръв поглед изглежда, че Базел II отваря широка бизнес ниша за агенциите, които се занимават с оценка на платежоспособността на фирмите. Това е вярно, но само донякъде, тъй като ще се даде възможност банките да изградят собствени системи за определяне на рейтингите на фирмите. Разбира се, те трябва да бъдат одобрени от местните надзорни институции - в България това е БНБ. Проблемът е, че тези системи за оценка на риска изискват въвеждането на скъпи компютърни технологии за всекидневна обработка и анализ на огромно количество данни. Някои български банки вече инвестираха големи суми в обновяването на информационните си системи. ОББ например похарчи за целта повече от 10 млн. евро, БУЛБАНК вложи над 30 млн. евро. Според експерти по-големите кредитни институции лесно ще се справят с предизвикателството. Затруднения може да изпитат по-малките банки, които не разполагат с достатъчно средства за инвестиции в модерни информационни системи. А и рейтинговите агенции, които ще оценяват всеки от клиентите им, ще им излязат солено.При това, както вече споменахме, Базел II ще принуди кредитните институции да отчитат още един риск - оперативния. Той ще измерва опасността банките да понесат загуби вследствие на обир, измама или срив в информационните им системи. Как точно ще става това все още не е ясно, но според експерти от банков надзор ще се въведе специален рисков коефициент (говори се за 0.12%) върху приходите на кредитните институции. Той ще се прибавя към общия рисков компонент и ще влияе при изчисляването на капиталовата база. Финансисти смятат, че изискванията на Базел II ще поставят в по-неизгодни позиции малките и средните фирми. На тях ще им се наложи да правят допълнителни разходи, за да получат кредитен рейтинг. А без него няма да могат да вземат заем при благоприятни за тях условия. Но, според експерти от управление Банков надзор, ще бъдат предвидени специални методи за отчитане на риска на тези, които не получат рейтинг. Според последната редакция на Базел II от април 2003-а, кредитите за всички дружества с оборот до 1 млн. евро ще получат рисково тегло 75% от размера им. Вероятно БНБ ще въведе за България друг критерий относно това кои са малки и средни предприятия. И той ще визира обороти, много по-малки от 1 млн. евро.Каквито и да са окончателните параметри на Базел II, веднага след като те бъдат официално приети, българските банки ще трябва да започнат подготовката за прилагането им. Което означава да се учат да работят по правила, които са много по-различни от сегашните.

Facebook logo
Бъдете с нас и във