Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКОВАТА ПЕЧАЛБА СКОЧИ С 65.6 МЛН. ЛВ. ЗА МЕСЕЦ

Банковата система отчете печалба от 366.1 млн. лв. в края на октомври. Според официалната статистика на БНБ тя е с 9.7% (или с 65.6 млн. лв.) по-голяма от положителния резултат на финансово-кредитния сектор в края на септември.Основен принос за високата печалба на банките има продължаващата кредитна експанзия. През октомври общият размер на заемите след заделяне на провизии се е увеличил от 12 млрд. лв. на 12.42 млрд. лв. или с 420 млн. лева. Този ръст е само с 9 млн. лв. по-малък от септемврийския, когато размера на новоотпуснатите заеми се повиши с 429 млн. лева. Общото нарастване на заемите, след приспадане на начислените провизии от началото на годината до края на октомври пък е 37.76%, показва още отчета на централната банка. За периода от 1 януари до 31 октомври най-голямо е покачването на жилищните кредити - с почти 105%, като значително увеличение с 52% бележат и потребителските заеми. Само през октомври жилищните кредити бележат увеличение с 8.29 процента. Въпреки това обаче, като общ номинал - 837 млн. лв., те все още са незначителна част (1.5 процента) от общия размер на предоставеното от банките финансиране. Нарастване от 4.15% отчитат и търговските кредити. Към 31 октомври те са 8.9 млрд. или 69% от всички отпуснати от банките заеми за нефинансови институции. Данните на БНБ показват още, че към 31 октомври кредитите заемат 57.69% от всички банкови активи и са се увеличили спрямо септември, когато този показател бе 55.70 процента. В сравнение с ръстът на отпуснатите за десетте месеца на 2004 г. заеми увеличението на привлечените от граждани и фирми депозити, е само 23 процента. А това означава, че повечето кредитни институции продължава да финансират кредитната си експанзия или със заеми от чужбина или като намаляват бързоликвидните си средства - сметки в други финансови институции, пари на каса и държавни ценни книжа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във