Банкеръ Weekly

Пазарът се променя

Банкова жега

Придобивания и сливания вдигат градуса на напрежението

S 250 77aedf04 0769 4c3f bfa2 06848a36a7ab
S 250 02e8387d c842 42ed 91b6 514a7096bf61
S 250 8ce8cdaf fb08 4f4d a8f3 f363dbed265c
S 250 b19dd842 bb25 461f a071 64cc807c3f42

Българският банков сектор го очаква горещо лято. Но  есента след него - въпреки природните предопределености, най-вероятно ще бъде още по-гореща. Градусите постоянно ще се повишават заради  очакваните сделки за  покупко-продажба между различни банки и от продължителните и сложни процедури по консолидация, които неминуемо ще последват, ако тези сделки  бъдат сключени. Тези, които наблюдават по-отблизо банковия сектор, видяха  колко сложна, многопластова и продължителна е една банкова консолидация. Такъв пример може да бъде  сливането на СИБАНК с ОББ, след като тя  бе купена от белгийската "Кей Би Банк". Сделката по покупко-продажбата приключи в началото на 2017-а, а самата консолидация между СИБАНК и ОББ отне близо една година. Едва от началото на 2018-а СИБАНК престана да съществува и активите й бяха напълно погълнати от ОББ. Вследствие на тази консолидация според данните за март 2018-а ОББ се нареди на трето място по активи с балансово число  над 10 млрд. лв., на трето място по капитал, на четвърто място по отпуснати кредити и на четвърто място по привлечени депозити от граждани и фирми.

След повече от три години протакане и друга една сделка е напът да приключи успешно. Става дума за

 

покупката на Търговска банка "Виктория" от ИНВЕСТБАНК

 

ТБ "Виктория" все още е собственост на обявената в несъстоятелност Корпоративна търговска банка и продажбата й е потенциален източник на значителни приходи - около 100 млн. лв., които ще попълнят  масата на несъстоятелността на фалиралата банка. След продължителни преговори с двамата потенциални купувачи  - ИНВЕСТБАНК и  Българо-американска кредитна банка, синдиците на КТБ избраха  офертата на ИНВЕСТБАНК. Приключването на сделката обаче ще се осъществи едва след като по нея се произнесе и Комисията за защита на конкуренцията. Само след нейната благословия купувачът - ИНВЕСТБАНК, ще може да плати на КТБ и ще придобие акциите й в ТБ "Виктория". Но има и следващ етап -  ще върне депозита, който "ТБ "Виктория" дължи на обявената в несъстоятелност кредитна институция. Едва след всички тези процедури ИНВЕСТБАНК ще започне операцията по поглъщането на ТБ "Виктория", което бе задължителното  условие, поставено от БНБ, за да разреши сделката. Докато вървят всички тези процедури, може да се окаже, че ИНВЕСТБАНК е изправена пред предизвикателството да приключи  още една голяма сделка, свързана с последваща консолидация. Защото

 

тя е един от кандидатите да придобие  "Банка Пиреос България"

 

Неин едноличен акционер в момента е гръцката "Пиреос Банк. В  хода на финансовата криза в южната ни съседка тя получи сериозна държавна помощ  от Гръцкия фонд за финансова стабилност, за да рекапитализира. Едно от условията за това беше кредитната институция да продаде дъщерните си банки в чужбина и така да си осигури необходимата ликвидност. След време тя трябва да възстанови парите, получени  от държавния фонд.

През лятото на 2017-а електронното издание на гръцкия вестник "Катемирини" разпространи изявление на главния изпълнителен директор на институцията Христос Мегалу, според който "Пиреос Банк" се разделя с бизнеса си на Балканите, а той  включва и едноименната банка в България. Според Мегалу решението засяга и дъщерните банки в Румъния, Сърбия и Албания. Шефът на гръцката банка заяви, че крайният срок, даден на "Пиреос Банк", за да продаде активите си на чуждестранните пазари, изтича през 2020-а. Но според някои експерти има натиск  това да стане до края на 2018-а. В  момента гръцката банка  приключва  сделките за  продажбата  на банките си в Сърбия и Румъния.

Според гръцки сайт вече има обвързващи оферти и за "Банка Пиреос България" и даже било  напълно ясно кои са двама от инвеститорите - те са ИНВЕСТБАНК и "И Еф Джи Юробанк", чрез дъщерната си структура у нас, а именно  - Пощенска банка. Ако Пощенска банка спечели наддаването, тя със сигурност ще погълне придобитата "Банка Пиреос България". Вследствие на една такава консолидация активите на Пощенска банка ще надхвърлят 10 млрд. лв. и тя ще се превърне в сериозен конкурент на ОББ по този показател.

При положение че гърците предпочетат за купувач БАКБ, след придобиването на "Банка Пиреос България" тя ще я погълне, вследствие на което общият размер на консолидираните активи на БАКБ ще надхвърли 4.1 млрд. лева.

В случай че ИНВЕСТБАНК спечели и наддаването за "Банка Пиреос България"  и впоследствие я погълне, след тази сделка и след сделката за ТБ "Виктория" тя ще се изстреля между първите  десет  кредитни  институции у нас с активи от близо 5 млрд. лева.

Сериозни размествания на пазара ще предизвика и всяка сделка за "Банка Пиреос България" с който и да е друг купувач, ако той е българска банка.

Градусът на напрежение допълнително ще се повиши допълнително и от обстоятелството, че при въпросната покупко-продажба българският  банков надзор много внимателно и детайлно ще трябва да анализира капиталовите възможности на кандидат-инвеститорите и ефекта от  сделката и от последващото поглъщане на "Банка Пирос България" върху тяхната капиталова адекватност и върху другите коефициенти за оценка на риска.

Според много финансисти  през летните месеци на 2018-а ще бъде обявен и победителят в

 

сделката за "Сосиете Женерал Експресбанк"

 

За нея също се говори много отдавна, коментарите  преминаха и  през много, и различни спекулации. Първоначално - преди две години се коментираше, че става дума за консолидация между френската "Сосиете Женерал", италианската "УниКредит" и германската "Комерцбанк", а  осъществяването на този европейски мегапроект ще доведе до сливането на "Сосиете Женерал Експресбанк" и "УниКредит Булбанк". След това пък се заговори за интерес към "Сосиете Женерал Експресбанк" от страна на унгарската "ОТП Банк", която у нас притежава "Банк ДСК", и на група инвеститори, водени от американския Apollo Global Managment.

Французите от "Сосиете Женерал" категорично отказват да коментират каквито и да слухове, свързани с дъщерната им кредитна институция в България. Но това не пресича изобилието от версии накъде ще се развият нещата. През последните седмици отново се заговори за обединение между "Сосиете Женерал" и "УниКредит". 

Според банкери у нас обаче в Париж вече  клонят в  избора си към  унгарския кандидат-купувач и до месец се очаква французите официално да обявят, че ще подпишат предварителен договор с "ОТП Банк" за  покупката  на "Сосиете Женерал Експресбанк". Ако това не се окаже поредната "пазарна фльонга", обединението между двете кредитни институции у нас ще роди истински гигант с активи от близо 18 млрд. лв. - показател, който ще съперничи на балансовото число на "УниКредит Булбанк".

С големи очаквания е натоварена и

 

рекапитализацията на Първа инвестиционна банка

 

Ще припомним, че през 2016-а прегледът на качеството на активите приключи с препоръки към няколко кредитни институции. Една от тях бе ПИБ, на която бе препоръчано да привлече чуждестранни инвеститори за увеличението на капитала си.

Във връзка с това през 2016-а общото събрание на акционерите на банката даде право на управителния й съвет  през следващите пет години при необходимост  да емитира дългови инструменти, в това  число и подчинен срочен дълг с общ размер до 2 млрд. лева.

През април миналата година ръководството на банката пусна следното съобщение: "Първа инвестиционна банка разглежда стратегически възможности, които могат да включват: стратегически партньорства и/или консолидации; привличане на нови ключови инвеститори; емитиране на нов капитал за финансиране на бъдещия растеж на банката. Във връзка с това ПИБ е ангажирала Citigroup Global Markets Limited в качеството им на финансов съветник."

В края на 2017 г. общото събрание на акционерите на банката реши да се увеличи акционерния й капитал от 110 млн. на 210 млн. лв., което се възприе като ясен знак, че се подготвя привличането на чуждестранни инвеститори. Всички тези решения се разглеждат в контекста на създаване на условия за изпълнението на препоръките на БНБ чрез прилагането на разнообразни финансови механизми.

Във финансовите среди се коментира, че

 

няколко чуждестранни инвестиционни фонда

 

са проявили интерес към придобиването на акционерен дял в Първа инвестиционна банка. Говори се, че един от тях е вече споменатия във връзка със "Сосиете Женерал Експресбанк" американски фонд Apollo Global Managment.  В случая с  ПИБ въпросът е дали инвеститорите ще участват само в увеличението на капитала от 110 млн. на 210 млн. лв., или ще водят и преговори да придобият част или всички  акции на сегашните мажоритарни собственици на банката Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев. Те  притежават по 42.5% от капитала й (останалите 15% от книжата са свободно търгуеми на "БФБ-София"). Изходът на преговорите, които се водят с посредничеството на Citigroup Global Markets Limited, ще даде отговор на тези въпроси.

Каквото и да е развитието по всички изброени  дотук преговори и сделки, с голяма доза сигурност може да се твърди, че в края на 2018-а обликът на банковата система у нас ще бъде сериозно променен.

Facebook logo
Бъдете с нас и във