Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Банките със солидна печалба

Печалбата на банковата система се е увеличила за година с над 35%, сочат последните данни на Българската народна банка. В края на ноември тя е достигала 1.470 млрд. лв. - за сравнение, година по-рано тя беше 1,088 млрд. лева. 

В края на месеца активите на банките възлизат на 103.7 млрд. лева. Нарастването им с 5.9 млрд. лв. (6%) спрямо 31 декември 2017 г. се дължи на кредитите и авансите, които заемат 65% от активите на банковата система, разясняват от Централната банка.

За първите единадесет месеца на 2018-а брутните кредити и аванси нарастват със 7.9%, което е равнозначно на  6.4 млрд. лева.

 БНБ отчита, че вземанията от кредитни институции се увеличават, докато  експозициите в централни банки намаляват. Спрямо края на 2017-а се увеличават всички видове кредити и в резултат на това брутният кредитен портфейл (без кредитите и авансите за секторите "Централни банки" и "Кредитни институции") нараства с 9.2% (5.2 млрд. лв.)  - до 61.3 млрд. лева.

Заемите на домакинствата и фирмите се увеличават съответно с 11.2% (2.2 млрд. лв.) и с 6.5% (2.1 млрд. лв.), а тези за други финансови предприятия и за сектор "Държавно управление" - съответно с 27.1% (685 млн. лв.) и с 21.5% (130 млн. лв.).

От началото на годината до края на ноември депозитите в банковата система бележат ръст от 5.4 млрд. лв. (6.5%) и достигат - 89.1 млрд. лева. Всички видове депозити се увеличават.

През ноември спестяванията на домакинствата нарастват с 0.8% (396 млн. лв.) при месечно намаление на тези на фирмите и на сектор "Държавно управление".

Спрямо края на 2017 г. структурата на спестяванията в банките не се променя съществено. Средствата от домакинства и от бизнеса в края на ноември заемат съответно 58.9 и 28.3% от депозитите.

От януари до ноември собственият капитал в баланса на банковата система нараства с 32 млн. лв. (0.3%) и в края на ноември е 12.6 млрд. лева.

Към 30 ноември равнищата на показателите за възвръщаемост на активите (ROA) и за възвръщаемост на капитала (ROE) на банковата система на годишна база са съответно 1.55 и 12.7 на сто.

Ликвидният буфер и нетните изходящи ликвидни потоци в края на ноември са съответно 26.2 млрд. лв. и 9.3 млрд. лева. Съотношението на двете величини - отношението на ликвидно покритие, е 282.3 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във