Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКИТЕ СНАСЯТ ЗЛАТНИ ЯЙЦА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ СИ

Ще достигнат ли българските банки миналогодишните равнища на раздадените дивиденти? Отговорът на този въпрос все още е труден, тъй като досега са минали годишните събрания само на шест кредитни институции - ОББ, SG ЕКСПРЕСБАНК, ЕВРОБАНК, БУЛБАНК, Общинска банка и Насърчителна банка. Общият размер на дивидентите, които акционерите им гласуваха да си разпределят, е около 103.1 млн. лева. А през цялата минала година всички банки са платили дивиденти за 2002-ра в размер на 120.2 млн. лева. Един бърз преглед на финансовите пазари показва, че акциите на повечето български банки са доста приличен източник на доходи. Ето и доказателствата: лихвата, която носят депозитите в кредитните институции, е максимум 6% годишно, а приходите от ДЦК и ипотечни облигации не надхвърлят 8 процента. Но доходността и по трите финансови инструмента е няколко пъти по-ниска от дивидентите, които някои от банките раздадоха досега от печалбите си за 2003 година.За отбелязване е, че най-значимите дивиденти (и като процент от номиналната стойност на една акция, и като общ размер) предлагат големите приватизирани банки. Това е обяснимо - едрите чуждестранни инвеститори, които ги купиха, си връщат вложените пари. Покрай тях повод за радост имат и българските фирми и граждани, притежаващи малки пакети книжа от тези банки.БУЛБАНК отново спази традицията да плати най-големия дивидент- досега от печалбата си за 2003 година. Тя прави това от 1994 г. насам, когато в някогашната Външнотърговска банка се вляха ТБ Бургас и ТБ Стара Загора. Близо десет години банката редовно разпределя между своите акционери цялата си печалба или поне солидна част от нея. До приватизацията й през ноември 2000-а от тази политика печелеше предимно държавата, която чрез Банковата консолидационна компания притежаваше 98% от акциите на БУЛБАНК. Частните собственици на акции от бившите бургаска и старозагорска банки също натрупаха добри пари от солидните позиции на банката майка. За девет години тя увеличи акционерния си капитал в доларово изражение повече от 2.5 пъти (в момента той е 166.37 млн. лв., разпределен в 16 637 хил. акции всяка с номинал 10 лева). Освен това от 1994 г. до момента БУЛБАНК е раздала общо дивиденти, чиято валутна равностойност е около 317.2 млн. щ. долара (близо три пъти повече от сегашния й акционерен капитал). Докато БУЛБАНК бе държавна, мениджърският й екип не забравяше интересите както на хазната, така и на дребните частни акционери - притежатели на нейни книжа, дори в годините на финансова криза. Даже за 1996 г. (когато фалираха шестнайсет банки, а финансовата система колабира) дивидентът бе 35 процента. По предложение на тогавашните шефове на банката - Чавдар Кънчев, Венцислав Антонов, Димитър Атанасов, Кирил Стефанов и Кирил Калинов, тя плати и 15-процентния данък върху дивидента, който дължаха собствениците на ценните й книжа. Този жест бе предназначен за защита на интересите на дребните акционери, но повече не се повтори. Въпреки това банката продължи и през следващите години да дава висок дивидент. През 1997 г. той бе 50% от номинала на акциите й, за 1998 г. - 40%, а за 1999 г. - 61 процента.От 2001 г. насам основната част от печалбата вече прибира новият й собственик - италианската банкова група УниКредито Италиано. През ноември 2000 г. тя купи 95% от акциите на БУЛБАНК за 360 млн. евро, като наследи огромната й годишна печалба от 186 млн. лева. Италианците побързаха още през 2001 г. да вземат 183 млн. лв. от тази сума. Година по-късно те получиха от БУЛБАНК дивидент от 33%, равен на 52 млн. лв., а този за 2002-ра бе 51 млн. лева.Традицията бе спазена и сега. На проведеното на 20 април 2004 г. общо събрание бе решено акционерите на БУЛБАНК да получат 65.12 млн. лв. като дивидентот печалбата й за 2003 година. От тях 55 млн. лв. са заделени в полза на УниКредито. Така за три и половина години, откакто са собственици на най-голямата българска банка, италианците са получили от нея - под формата на дивидент, 341 млн. лв., или 174 млн. евро. Още 26.7 млн. евро УниКредито взе от акциите на БУЛБАНК, които през 2001 г. продаде на италианската агенция за малки и средни предприятия Симест и на Международната финансова корпорация (която е част от групата на Световната банка). Така приходите й от БУЛБАНК към настоящия момент са близо 201 млн. евро. С други думи, УниКредито вече си е върнала около 56% от парите (360-те млн. евро), които през 2000 г. похарчи, за да купи БУЛБАНК. Раздаването на дивидент се превръща в традиция и заОББ, която ще преведе над 24.5 млн. лв.в сметките на своите акционери. Такова бе решението на общото събрание на акционерите й, което се проведе на 2 март 2004 година. От общата сума на дивидента 21.74 млн. лв. ще влязат по сметките на Национална банка на Гърция, която е собственик на 88.9% от акциите на ОББ. ЕБВР, която притежава 10% от капитала на българската кредитна институция, ще получи 2.46 млн. лв., а останалите 246 хил. лв. ще бъдат разпределени между няколкото десетки дребни акционери, които са закупили общо 0.1% от ОББ.ОББ ощастливява собствениците си с дивидент вече пета поредна година. До 1999 г. те не бяха получавали такива пари от банката. На едно от общите събрания, което се проведе в средата на 1999-а, дребните акционери се опитаха да организират малък бунтРумен Стоянов - притежаващ тогава 6367 акции с номинал от 1 лв., протестира и настоя да получи дивидент. Председателят на съвета на директорите на ОББ по онова време Пиер Мелингер и главният й изпълнителен директор Стилиян Вътев се опитаха да успокоят Стоянов, че липсата на дивидент се компенсира от почти трикратното увеличение на собствения капитал на банката. Ефектът от него щял да се появи обаче в бъдещето, когато акциите на ОББ се регистрират на Българската фондова борса и започнат да се търгуват свободно, обясниха двамата мениджъри. Пет години по-късно това все още не е станало, но пък от 2000 г. насам ОББ редовно изплаща дивиденти. Тази коренна промяна в политиката на обединената банка не се дължи на това, че мениджърите й са се трогнали от воплите на дребните акционери. По-скоро основният й собственик - НБГ (платил през септември 2000-а 185.2 млн. евро за 89.9% от капитала на банката), постепенно си връща направената инвестиция.Четири години и половина след като плати 39 млн. щ. долара за 97.95% от акциите на SG ЕКСПРЕСБАНК (в края на 1999-а), френският финансов гигантСосиете Женерал получи за трети пореден път дивидентот българската си придобивка.На проведеното на 15 април 2004 във Варна общо събрание бе гласувано над 8.84 млн. лв. от печалбата на банката за 2003-а (която е общо около 15.38 млн. лв.) да бъдат изплатени на акционерите й. Това означава, че те ще получат по 31 стотинки за всяка акция с номинал от един лев. Лъвският пай от дивидента - 8.67 млн. лв., естествено ще бъде преведен по сметките на Сосиете Женерал. За три години собственикът на SG ЕКСПРЕСБАНК е получил от варненската кредитна институция дивидент от общо от 20.77 млн. лв. - около 11.8 млн. щ. долара. Излиза, че само от разпределението на печалбата, французите са си върнали 30.3% от платената за банката си в България цена. ЕВРОБАНК също ощастливи собствениците сиТя спази традицията от последните три години и отново разпредели по-голямата част от печалбата си за 2003-а като дивидент. Това решиха на общото си събрание, проведено на 23 март 2004 г., акционерите на кредитната институция. Според заверения от одиторите й Делойт и Туш ДЕС ООД отчет, ЕВРОБАНК е реализирала печалба след данъчно облагане за 2003 г. в размер на 3.448 млн. лева. Акционерите решиха да заделят едва около една четвърт от нея - 821 563 лв., за фонд Резервен, а останалите 2.626 млн. лв. да разпределят като дивидент. Лъвският пай ще се падне на Еврокапитал България - дружеството, което притежава 85.35% от акциите на банката. Самото то е собственост на Петрол АД, над 90% от чийто капитал принадлежи на контролираното от Митко Събев дружество Нафтекс България Холдинг. През април 2002-ра чрез Еврокапитал АД Петрол плати за банката 14.5 млн. лева.През 2004-а иОбщинска банка - за първи път е с дивидентФакт е, че кредитната институция, в която Столичната община притежава 67% от капитала, започна да разпределя част от печалбата си под натиск. Веднага след приключването на кметските избори (през ноември 2003-а) новите общинари от СДС и от Гергьовден започнаха остро да критикуват Стефан Софиянски, че общината не получава никакви приходи от банката, в която е мажоритарен акционер. За да отбият нападките, през януари 2004-а шефовете на кредитната институция предложиха на акционерите й да им изплатят част от печалбата й за 2002 година. На това събрание акционерите гласуваха 980 хил. лв. от печалбата за 2002-ра да бъдат разпределени като дивидент. Общинарите не пропуснаха да поставят банката в трагикомична ситуация и на проведеното на 23 април 2004 г. общо събрание, на което бяха приети резултатите на кредитната институция за 2003 година. В желанието си някак да изключат кмета Софиянски от участие на събранието, ден по-рано общинарите от СОС взеха едно от най-странните си и лишени от всякакъв разум решения - с акциите на общинския съвет в банката да гласуват пет човека - председателят му Владимир Кисьов и четиримата му заместници. Само дето не се сетиха (или нарочно пропуснаха) да определят как ще гласуват по отделните точки на общото събрание петимата им представители. Твърди се, че изпълнителната директорка на банката Ваня Василева е провела многочасови преговори с петимата представители на общинския съвет, докато ги убеди да са единни във вота си по отделните точки. В крайна сметка совалките дадоха резултат и петимата не създадоха проблеми при гласуването. На 23 април акционерите на Общинска банка решиха тя да разпредели като дивидент за 2003 г. 1.2 млн. лева.От две години Насърчителна банка чинно заделя пари за акционерите сиПрез 2003-а общото събрание на единствената останала у нас държавна кредитна институция гласува между акционерите й да бъдат разпределени 612 хил. лева. Близо 611.7 хил. лв. от тези пари получи Министерството на финансите, което притежава 99.995% от акциите на кредитната институция, а Банка ДСК - притежател на 0.005% от капитала, взе скромните 300 лева.Дивидентът, който ще бъде разпределен сега (от печалбата за 2003 г.), е близо два пъти по-голям от раздадения миналата година. На общото събрание на банката, което се проведе на 21 май бе отчетено, че печалбата й за 2003-а е 2.729 млн. лева. Акционерите гласуваха 365 хил. лв. от нея да бъде заделена във фонд резервен. От останалите 2.364 млн. лв. между Министерството на финансите и Банка ДСК ще бъдат разпределени 1.182 млн. лв., а останалите 1 182 млн. лв. ще попълнят допълнителния капитал на Насърчителна банка.Вероятно до края на 2004-а още няколко кредитни институции ще се присъединят към групата на изброените дотук шест банки, които са ощастливили своите акционери. Най-вероятно дивидент ще дадат Българска пощенска банка, ХЕБРОСБАНК и Банка ДСК. Ако се съди от годишните им резултати не е изключено това да направят и БНП-Париба (България), и Райфайзенбанк (България). По-малките банки обаче едва ли ще раздават дивидент. По-скоро печалбата им ще бъде включена в собствения им капитал и така те ще посрещат разходите за обновяване на информационните си системи и за внедряването на нови финансови продукти на пазара.

Facebook logo
Бъдете с нас и във