Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКИТЕ ЩЕ СА ПЪРВИТЕ ПОРЪЧИТЕЛИ НА РЕЙТИНГИ

Тошко Георгиев, изпълнителен директор на Българска рейтингова агенция АД, пред в. БАНКЕРЪГ-н Георгиев, идеята за рейтингова агенция не е нова, но досега никой не успя да я осъществи. Вие как се решихте да я създадете?- Тази идея витае от доста време. Почти няма институция, с която да не сме говорили и нейните представители да не споделят необходимостта от рейтингова агенция. Сега се натрупаха достатъчно предпоставки - и финансовата стабилност, и перспективата на България да бъде определена дата за влизане в Европейския съюз. Може би вече условията са назрели достатъчно, така че тази агенция да се превърне в структуроопределящо звено за развитието на икономиката. Така, както е в целия свят.Поне институциите, с които сме говорили, категорично потвърждават, че биха ползвали услугите на тази агенция. За нас, учредителите, необходимостта от създаването й произтича от практиката. Работейки в банки, се сблъсквахме всекидневно с неразбирането между финансовите институции и техните клиенти, които имат нужда от ресурс.Само сред банките ли ще търсите бъдещите си клиенти?- Категорично не, но те ще бъдат първите ни клиенти. Кредитирането е най-развито като начин за набиране на капитал от прохождащия бизнес, защото не са развити останалите институции, които би трябвало да го финансират: фондовата борса или пък специално създадени фондове за рисково финансиране. Клиенти ще ни бъдат и всички, които се интересуват от определена компания в дадена сфера, включително и държавната администрация. Това включва и клиентите на Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ), която е наш акционер. Нейната дейност по своята същност е най-близко до тази на агенцията ни - БАЕЗ също проучва износителите, чиито сделки застрахова. Очакваме интерес да проявят и пенсионните фондове, заради корпоративните ценни книжа, в които инвестират, или пък данъчната администрация. Тя се нуждае от ясен критерий и недвусмислена методология за това, дали да се разсрочи данъчното задължение на една компания, която изпитва временни затруднения, но има перспективи да преодолее кризата. В данъчните закони сега няма такъв критерий.Как ще изглеждат създадените от вас рейтинги - като система от символи, брой скали?- Нашата цел е да закупим една от трите международно признати методологии за разработване на рейтинг ведно с критериите. Така че не ние ще определим различните степени на рейтинг, а те ще си дойдат с методологията. Водим разговори с една от трите световни рейтингови агенции - Стендърд енд Пуърс, Мудис и Фич ИБКА, които са в тази дейност.Следователно, докато не приключат тези преговори, няма да извършвате същинската си дейност?- Не можем да си позволим да слагаме наименованието рейтинг на един продукт, който не е такъв, какъвто трябва. Не е коректно. За нас изготвянето на рейтинг не е самоцел. Въпросът е той да е признат.Но вече водите разговори с банките.- Имаме разговори с потенциални клиенти за предварителни проучвания, които не са точно рейтинг. Те са ориентирани към конкретни, специфични цели на дадена институция. Става дума за консултантска услуга, която им е необходима в момента. Тази дейност по проучване се включва в подготовката на рейтинг.Ще бъдат ли обявявани пред публика резултатите от тези проучвания, поръчани ви от банките?- Ние ще обявяваме рейтингите, включително когато са по поръчка на друго лице. Те отразяват нашето мнение, което ангажира само нас. Специфичната информация, получена в процеса на присъждане на рейтинга си остава тайна между нас и клиента.Рейтингите ще бъдат обявявани на сайта на агенцията и ще бъдат предлагани на вниманието на тези субекти, които са ги поискали. Това може да бъде институция, която се интересува от компанията, или пък поръчката може да е дошла от самата компания, която иска да предостави още едно доказателство за финансовото си състояние на институциите, с които работи. Когато агенцията се развие, именно оценяваните компании ще имат интерес да получават рейтинга от нея, защото той ще води до много по-бързи решения за набиране на капитал, получаване на кредит... Ако банките се убедени в добрата методология, по която работим, наличието на рейтинг ще ускори процеса на разрешаване на кредита. Не рискувате ли да възникнат спорове и възражения към вас от страна на оценяваните компании, ако те не са доволни от вашия рейтинг, а в резултат от това - и от условията по кредита?- Напълно е възможно. В България всеки може да съди всекиго. Няма да припомням случая с делото на Плама, на която виновна й беше БИОХИМ. Защото, отпускайки им кредити, е увеличила задълженията на компанията. При самото създаване на агенцията се постарахме да вземем модела, който работи в западните страни. Собствеността в агенцията е напълно отделена от присъждането на рейтинги. Не акционерите в Българска рейтингова агенция определят перспективите на дадена компания, а рейтингов комитет. Този комитет ще се състои от публични личности, доказали се експерти в различни сфери, които ще се избират с едногодишен мандат. Служителите на агенцията ще обработват информацията, но крайното решение за това, какъв да бъде рейтингът, ще се взема от този комитет. Така че собствениците на агенцията няма да влияят на оценките.Освен това ние винаги можем да обосновем нашия извод. Рейтингът е резултат на конкретна методология, която борави с конкретни цифри и с конкретен анализ. Зад символа, който виждате по вестниците, стои маса статистическа информация, финансови отчети и т.н. Който не е съгласен, може да провери тези официални данни и да каже с какво не е съгласен.Нас не ни интересува какъв е рейтингът на дадена компания, а той да отговаря на анализа, който сме й направили.Реалистично ли е да оцените 7000 компании до края на следващата година?- Това не е толкова голяма цифра. Някои западни компании, които действат тук, като Кредитреформ и Дан енд Брадстрийт, имат много по-големи масиви. Например Дан енд Брадстрийт за 2001 г. има данни на 75 000 компании.Началото ще е трудно. Веднъж изготвен, рейтингът на дадена компания след това само се поддържа. Смятам, че е нормално да направим рейтинги на 2000-3000 субекта за 2003 г., която ще бъде първата от реалното съществуване на агенцията.Колко врати ви отвори подкрепата на Министерството на икономиката?- Най-напред те като принципал съдействаха за включването на Българска агенция за експортно застраховане в проекта. Освен това благодарение на тях се улесни започването на преговори с Мудис. Щеше да е по-бавно, ако бяхме тръгнали по стандартния път - с едно писмо в Общо деловодство до офиса на агенцията за Европа, което ще препратят до централата...Водили ли сте разговори с емитентите на облигации и те имат ли интерес да получат рейтинг?- Да, говорили сме и всички те проявяват интерес да си направят рейтинг и да го добавят към проспекта на книжата, които предлагат. На българския пазар вече са емитирани необезпечени ипотечни облигации и там рейтингът ще играе още по-голяма роля.

Facebook logo
Бъдете с нас и във