Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКИТЕ ЩЕ ПРИЕМАТ ЕТИЧЕН КОДЕКС

Банковото съсловие пак ще избира нови членове на управителния съвет на своята браншова организация. Това ще стане по време на насроченото за 6 април 2004-а годишно общо събрание на Асоциацията на търговските банки. Веднага уточняваме, че ще се гласува за двама души. Единият ще заеме освободеното от Райко Карагьозов през ноември място (той напусна УС на асоциацията, след като новият собственик на Банка ДСК - унгарската ОТР, не продължи договора му на изпълнителен директор на спестовната институция). А според устава на АТБ в управителния й съвет могат да участват само изпълнителни директори на банки.Второто място в УС на АТБ, за което ще се гласува, сега е заето от управителя на Първа източна международна банка Анна Събева. Нейният тригодишен мандат в управата на асоциацията изтича през април тази година, но още отсега се чуват мнения, че Събева може да бъде преизбрана и за втори мандат.Блицанкета на в. БАНКЕРЪ сред шефове на някои кредитни институции показа, че засега има една-единствена номинация за овакантеното от Карагьозов място. И тя е на председателя на управителния съвет на Банка ДСК Красимир Ангарски. Кандидатурата му ще бъде издигната, тъй като Банка ДСК е втората по големина кредитна институция в страната и е безспорен лидер при предлагането на финансови услуги за населението. Според някои банкери до момента не са направени номинации за шефове на други кредитни институции. Не е изключено обаче те да се появят на самото общо събрание.На него ще бъде разгледан и по всяка вероятност приет Етичен кодекс на членовете на АТБ. Проектът за него вече е разпространен между членовете й и дори е получил одобрението на мениджърите на кредитните институции. На пет страници са формулирани основните принципи, към които трябва да се придържат банките, обединени в АТБ. Обърнато е специално внимание на рекламната политика, като изрично е отбелязано, че кредитните институции не могат да използват в рекламите си невярна или заблуждаваща информация или да увреждат доброто име на други банки или техните клиенти.В кодекса е записано също, че членовете на АТБ не могат да привличат умишлено за свои служители всички или преобладаващ брой служители от отделно звено в друга банка с цел да навредят на дейността й. Защото историята помни и такива случаи.Засегнати са и отношенията между кредитните институции и техните клиенти. Кодексът ще изисква банките да осигуряват пълна и достоверна информация за всички свои финансови продукти и условията по тях. Тя трябва да е на разположение в опростен и достъпен писмен вид в клоновете или офисите им. Това се отнася дори за обемните тарифи, за таксите и комисионите, които до момента много малко банки предоставят на клиентите си в писмен вид. Отбелязано е още, че когато в договорите с клиентите фигурират специфични финансови, счетоводни, технически и чуждоезични термини, те трябва да са пояснени в самия документ на ясен и достъпен български език.В проекта за етичен кодекс са изписани още много хубави пожелания. Проблемът е какъв ще е контролът за тяхното спазване и санкциите за нарушаването им. За този въпрос в проекта е отделено само едно изречение, гласящо: УС на АТБ ще обсъжда всеки случай на неспазване на принципите, заложени в етичния кодекс, и ще информира своевременно съответната банка, както и останалите членове на асоциацията за разглеждания въпрос и взетото отношение по него... Това може да означава всичко или нищо - както че нарушителят ще бъде критикуван в тесен кръг, така и че ще бъде изключен от АТБ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във