Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКИТЕ СЕ РЕВАНШИРАТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ

Застрахователните дружества са изключително полезно изобретение, включително и за банките. Става въпрос за това, че застрахователите, както и пенсионните фондове са най-големите институционални инвеститори. Те имат значителен ресурс от парични средства (осигуровки и премии), които трябва да влагат някъде, за да реализират доход и да си гарантират ресурс за бъдещи плащания.Законът за застраховането задължава компаниите да инвестират резервите си в определени активи и съотношения. Сред тях са и банковите депозити (до 50%), но най-много половината от парите им могат да се вложат в една банка. Лимитът за ипотечни облигации пък е до 25% от резервите, и не повече от 15% от облигациите трябва да са емисия на една банка. Ще рече - едно застрахователно дружество, сред собствениците на което има банка или пък то е свързано с нея, може да й окаже голяма помощ и да й осигури тъй нужния ресурс за дългосрочни кредити. Това е особено валидно при застраховки Живот - плащанията по тях за застрахователите идват след поне 5 г., и дотогава банките биха могли да разполагат с вложените в депозити резерви на животозастрахователните дружества. Междувременно вече е налице и обратният вариант - трезорите да работят за застрахователите. Един от вариантите са т. нар. застраховки на кредитополучатели, които банките изискват от клиентите си, когато им предоставят заем. При заем за закупуване на жилище пък е необходимо то да бъде застраховано. Същото се отнася и за кредитите за автомобили. При потребителските кредити се поставя условието за застраховка Живот. В някои случаи банката предлага тези продукти като бонус (за което тя плаща премията на застрахователя), но клиентът може и сам да избере дружество, което да застрахова живота или имуществото му. При потребителските кредити смисълът на полицата е да гарантира на кредитната институция, че ако длъжникът почине или стане трайно нетрудоспособен, ще има кой да погаси заема или остатъка по него. А за получателя изгодата е, че няма да се налага наследниците му да плащат, ако пострада. Официални данни на управление Застрахователен надзор за точния дял на този продукт в общите премии на дружествата няма. Но се знае, че животозастраховането у нас е далеч от мечтите на мениджърите на дружествата в този сектор. Особено след като от началото на тази година отпаднаха данъчните преференции, произтичащи от такива застраховки. Като се има предвид обаче агресивното кредитиране от страна на банките, може да се каже, че макар и с малко, нарастват и приходите на застрахователите. А те пък се стремят всячески да убедят дадена банка да избере именно тях и да предлага защита на клиентите й. Идеята е по този начин да могат да привлекат нови потребители и за други свои застраховки. Например неотдавна ЖЗК Български имоти се пребори да застрахова живота на кредитополучателите на банка БИОХИМ. Това стана след конкурс, въпреки че един от основните акционери на застрахователя - Винерщетише е партньор на Банк Аустрия (собственик на БИОХИМ) в Централна и Източна Европа. ЗК Витоша Живот пък има споразумение за съвместна дейност с ПроКредитБанк и с ТЕКСИМБАНК. ЗАД Виктория работи с Корпоративна банка, в която отскоро е акционер. Сред банките, с които Ей Ай Джи Лайф има общ бизнес, е и Българска пощенска банка. За потребителските, жилищните и схемовите си кредити БПБ ползва услугите и на ЗПАД Ей Ай Джи, ДЗИ - общо застраховане, Булинс, Евроинс и Алианц - България ЗПАД. От началото на юли ЗК Орел Живот приюти клиентите на ХЕБРОСБАНК. Булстрад ДСК Живот си сътрудничи с много банки, но специално за потребителските и жилищните кредити ползва ДСК. С ОББ работи по ипотечни и автокредити, а с ИНГ Банк - по ипотечните кредити. При груповите договори по застраховки Живот за клиенти на ДСК, застрахователят плаща при трайна загуба на трудоспособност месечната вноска по кредита за периода, а при пожизнена нетрудоспособност и смърт - остатъка. По сходен начин изплащат обезщетения и другите компании. Що се отнася до резултатите, според изпълнителния директор на Алианц България Живот (второто голямо животозастрахователно дружество след ДЗИ) Пламен Ялъмов, засега постъпленията са малки. Причина за това са ниските премии. При 5-годишен кредит за 10 хил. лв., премията за смърт от злополука е около 20-30 лв. годишно за първата година, после намалява през втората и т.н. По застраховка Живот със спестовен характер пък се плащат по 50-100 лв. на месец, пояснява Ялъмов. Алианц Живот предлага тази застраховка на всеки желаещ, но е и групов застраховател на получателите на потребителски кредити на България Инвест (която е част от Алианц България холдинг). Но както обикновено, нещата имат две страни - приходите са малки, но пък са сигурни, допълва Ялъмов. Разбира се, застрахователите преценяват риска, който поемат. Така например, при потребителските кредити Булстрад ДСК Живот покрива риска от смърт и трайна загуба на работоспособност, включително и от общи заболявания. Застраховат се хора до 65 години. По принцип се изключват рискове (не само за ДСК, но и за другите банки, с които работи) като самоубийство, умишлено самопричинени състояния, войни или военни действия, тероризъм. Не се плащат обезщетения и при събитие, настъпило заради по-рано придобити (до 3 г. преди отпускане на кредита) заболявания, атомни експлозии или опит за извършване на престъпление. Към тези ограничения Витоша Живот прибавя и евентуалните последици от употреба на наркотици, криминални аборти или укрито заболяване. Компанията плаща за трайна нетрудоспособност, когато тя надхвърля 75 процента. ЖЗК Български имоти застрахова хора на възраст от 16 до 67 години. Дружеството покрива основните рискове - доживяване и смърт, и допълнителните - смърт от злополука, както и трайна и временна загуба на повече от 50% трудоспособност след злополука или заболяване. По принцип повечето компании не плащат обезщетения при употреба на алкохол, довела до инцидент и при наличие на професионални заболявания. Когато клиентът пострада при практикуване на зимни или екстремни спортове, също не бива да очаква обезщетение от тази компания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във