Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКИТЕ САМИ ПОИСКАХА ДА ОТЛОЖИМ ПУСКАНЕТО НА RINGS

Божидар Кабакчиев, подуправител на БНБ, пред в. БАНКЕРЪГ-н Кабакчиев, защо пускането на системата за големи разплащания в реално време RINGS изостава от първоначално обявените срокове?- Това е един много сложен проект и като технически изисквания, и като цели, които трябва да се постигнат. Системата RINGS ще осигурява разплащанията в реално време. Към нея ще са вързани повече от 40 потребители - всички банки, Банксервиз и още няколко институции, които са с различна степен на готовност за включване в системата. Много е трудно да се уцели една дата, в която всички могат едновременно да се вържат към RINGS. А дори само един от участниците в нея да не е готов, системата не може да заработи. Или всички, или никой.Пускането на RINGS бе отложено по искане на Асоциацията на търговските банки и на някои от системните оператори. Те все още не са готови с техните системи.С какви точно затруднения се сблъскват банките?- По отношение на RINGS, общо взето, те декларират готовност да се включат, но имат проблеми с внедряването на новата система БИСЕРА 5. Те трябва да синхронизират с нея софтуерните си продукти, тъй като данните, обменяни между банките в новата БИСЕРА 5 се променят. Тя ще работи със съвсем нов хардуер и системен софтуер, при които пренаписването на съобщенията, обменяни между търговските банки и БИСЕРА 5, ще става по начин, различен от сегашния. Това налага да се направят и изменения в софтуерните системи на банките.Но доколкото знам, БИСЕРА 5 е само една от системите, които ще бъдат свързан с RINGS?- Да, а банките са свързани с БИСЕРА 5 и чрез нея осъществяват контакт с RINGS. Ако те не могат да обменят съобщения чрез БИСЕРА 5, това директно се отразява върху RINGS. Тя просто няма да може да работи.Имате най-малко още два месеца работа по RINGS. Това означава ли, че ще удължите договора между БНБ и изпълнителя на системата - френската фирма Монтран, и ще й плащате допълнителни хонорари?- В договора с Монтран не е записан краен срок. Той действа дотогава, докато БНБ приеме, че проектът е изпълнен, а това ще стане, когато бъдат направени така наречените окончателни тестове на RINGS. Ние ще приемем резултатите от тези тестове само и единствено когато сме 100% сигурни, че се постига основната цел на RINGS, а това е нейната надеждност. Не можем да си позволим да рискуваме да пуснем система, за която не сме убедени, че е 100% интегрирана и надеждна.А какви са разходите до момента за тази система?- Сумите, които плащаме на Монтран, не мога да ви съобщя. Те са търговска тайна. Иначе БНБ е платила за закупуването и доставката на софтуерните продукти СУИФТ Алайънс и СУИФТ Уайтпортинг, чрез които ще се осигурява връзката с всички търговски банки. Чрез тях ще се обменят и съобщенията, свързани с плащанията под RINGS. Банките се опасяват, че ще пуснете RINGS през декември, когато те започват счетоводното приключване на годината и ще им създадете допълнителни главоболия?- За нас крайният срок, в който RINGS трябва да започне работа, е краят на ноември, така че да не създаваме затруднения на банките. Конкретна дата не сме фиксирали, за да не се налага в последния момент да я променяме поради възникването на някакви трудности. Затова и в промените на Наредба N3 за плащанията е записано, че RINGS ще започне работа, когато УС на БНБ вземе решение за това.

Facebook logo
Бъдете с нас и във