Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКИТЕ СА ПРИТИСНАТИ ДА РИСКУВАТ

Банките ще се сблъскат с огромни предизвикателства през следващата година, предсказа управителят на БНБ Светослав Гаврийски на XIV банкова среща в Бояна. В този смисъл той им препоръча да усъвършенстват услугите си, да увеличат кредитирането и да намерят нови платежоспособни клиенти, за да увеличат доходите си, ако искат да се развиват. Другата възможност е банките да се свият в своята черупка, като продължат да работят с тесен кръг от добре познати им фирми. Така поне няма да поемат допълнителни рискове.Възможностите за развитие на банките през 2002 г. ще бъдат минимални, а опасността от загуба на пазарни дялове - много голяма, ако не проумеят сегашното си състояние, пророкува Гаврийски. Повечето от базираните у нас местни и чуждестранни институции са наясно с тези перспективи и затова акционерите и мениджърите им вече преструктурират дейността и я отварят за по-широк кръг от клиенти. Такива са SG ЕКСПРЕСБАНК, Пощенска банка, Първа инвестиционна банка, ОББ и ХЕБРОСБАНК.Но една от банките, която още в началото на годината декларира, че ще разшири пазарните си позиции, беСИБАНКВъпреки че е публично дружество, регистрирано на фондовата борса, структурата на акционерния му капитал никога не е била достъпна за широката публика. На въпрос на в.БАНКЕРЪ кои са големите акционери на банката, от нейното ръководство заявиха, че пълна информация за това има в книгата на акционерите, която се съхранява в Централния депозитар. Проблемът е, че въпросната книга е достъпна само за граждани и фирми, които притежават акции на СИБАНК.Специално за в.БАНКЕРЪ от СИБАНК поясниха, че основни акционери на банката са големи български индустриални компании като Оловно-цинков комбинат - Кърджали, текстилното предприятие Катекс - Казанлък. Освен това голяма част от капитала на банката бил разпределен между много на брой български и чуждестранни портфейлни инвеститорите.Сред българските портфейлни инвеститори са БДЖ, Българската православна църква, както и множество фондации и асоциации. Измежду чуждестранните инвеститори най-голям пакет акции на банката притежава американският Рефко Кепитъл Маркет, но има и инвеститори, регистрирани в Кипър, в Швейцария и в други държави, се казва в съобщението на управителния съвет на СИБАНК.За това от кого зависят съдбините на банката може да се съди по промените на лицата, които влизат в надзорния и в управителния й съвет. За последен път те се смениха в началото на октомври 2001 г., когато Цветелина Бориславова стана председател на надзорния съвет на мястото на Славчо Христов, представлявайки в него фирмата Ривал 5.Новата надзорничка доведе четирима мениджъри в управителния съвет на банката. Това са Станислав Дерлипански, Васил Симов, Алипи Алипиев и Антон Андонов. По-популярен от тях в обществото е само дългогодишният шеф на Софийска стокова борса Васил Симов.Мениджърите на СИБАНК ще трябва да преодолеят жестоката конкуренция, за да разширят присъствието й на нашия пазар. А развитието й е свързано с увеличаването на услугите, които тя предлага на своите клиенти. През тази година банката пусна на пазара свои международни дебитни и кредитни карти и въведе системата за незабавни клиентски плащания с чужбина Мъниграм - услуга, използвана до момента от близо 330 души, които са извършили над 470 операции за над 260 хил. щ. долара. Другата услуга - телефонно банкиране, пък е ползвана от 24 клиенти, които са извършили чрез нея разплащания за 243.4 млн. лева.СИБАНК предлага и специален спестовен продукт - евродепозит, носещ доходност от 5.4 до 8.3% годишно в зависимост от срока, за който е направен. До момента чрез този продукт банката е привлякла около 2.9 млн. евро и над 15.1 млн. щ. долара.СИБАНК се намеси и на прохождащия у нас пазар на ипотечни облигации, като пласира на фондовата борса своя емисия от тези ценни книжа в размер на 3 млн. лева. Общинска банкадостигна един своеобразен връх в развитието си. Международната агенция Стандард енд Пуърс увеличи през ноември рейтинга й от Б на Б+. Тази оценка отразява предимно силните позиции на банката в общинския сектор, добрата ликвидност и нейната тясна връзка с мажоритарния й собственик - Софийската община. Негативните фактори за рейтинга на банката са ограничената й големина и нейните ниски печалби. Стандард Пуърс вярва, че е твърде възможно София да подкрепи Общинска банка при необходимост поради тесните търговски и управленски връзки между столицата и финансовата институция. Но потенциалните възможности за подкрепа може да бъдат ограничени от рестриктивен общински бюджет, се казва в анализа на агенцията.Според данните на БНБ, от началото на 2001 г. до края на септември балансовото число на банката е нараснало с повече от 25% - от 207.6 млн. до 260.1 млн. лева. Размерът на отпуснатите кредити пък е увеличен с 52% - от 151.3 млн. до 229.8 млн. лева. В края на септември печалбата на Общинска банка е около 2 млн. лева. Възвръщаемостта на акционерния й капитал е 13.1%, на собствения - 8.2%, а на активите - 0.9 процента. Банката се опитва да се наложи на пазара за дебитни карти и до момента е издала над 60 хиляди броя, с които може да се плаща и в чужбина. Притежателите им имат право на овърдрафт и чрез тях могат да плащат ток, телефон и вода.Основният акционер на кредитната институция е Софийска община, която заедно с дъщерните си фирми притежава около 67% от капитала на банката. Останалата част от акциите се контролират от различни общини в страната. През март 2001 г. общото събрание на банката взе решение да увеличи капитала й от 15 млн. на 25 млн. лева. Според главната изпълнителна директорка Ваня Василева, от това увеличение са внесени повече от 9 млн. лв., като за нови акционери са приети кметствата в Сливен, Велико Търново, Пещера, Стара Загора, Казанлък, Шумен, Смолян, Добрич, Асеновград и Търговище.Управителният съвет на кредитната институция, в който влизат председателят му Владимир Христов и изпълнителните директори Ваня Василева, Васил Василев и Васил Пиралков, си е поставил за цел да изведе дейността й от тясната орбита на общинските финанси. Но и през 2001 г. операциите на Общинска банка бяха обвързани именно с кметски проекти. Тя, заедно с клона на Ситибанк в София, поеха обслужването на заема, който ЕБВР отпусна на Софийска вода АД за модернизация на водоснабдителната мрежа в София.Общинска банка успешно приключи преговорите с белгийската банка Фортис за отпускане на кредитна линия от 6 млн. г. марки за покупката на автобуси, предназначени за община Смолян. Кметската кредитна институция заедно с германската Хипоферайнсбанк финансира с 4 млн. евро доизграждането на Международен изложбен център. Общинска банка получи от Чехословенски обходни банка кредитна линия от 2 млн. евро, която освен за финансиране на внос на автомобили Шкода може да използва и за други проекти в България.От края на март до началото на октомвриЕВРОБАНКна два пъти се опита да смени физиономията си. До април основният й акционер - словашкият фонд Истрокапитал, който притежава 85.35% от капитала й, водеше преговори за продажбата на банката на консорциум от чуждестранни инвеститори, в който влизаха ЕБВР, Международната финансова корпорация, Комерцбанк, Дойче Инвестиционс унд Ендвиклунг Гезелшафт и инвестиционният фонд за микрокредитиране ИМИ. До споразумение така и не се стигна, тъй като словаците и новоназначеният главен изпълнителен директор на банката Емил Ангелов поискаха твърде висока цена. Консорциумът се отказа от преговорите и създаде своя кредитна институция ПроКредит Банк. Междувременно Истрокапитал прехвърли акциите си в ЕВРОБАНК на своята дъщерна фирма у нас Еврокапитал - България. След като сделката с чуждестранния консорциум се разсъхна, Емил Ангелов и неговите колеги - изпълнителният директор Бисер Митриков и членовете на управителния съвет Антон Тодоров и Ивелина Дечева, насочиха интереса си към покупката на ЦКБ. Но цената, която ЕВРОБАНК предложи за покупката на 19.43-процентния пакет на Корпоративна банка в ЦКБ, бе твърде ниска. Така че той стана собственост на РОСЕКСИМБАНК, която пък за месец и половина успя да го препродаде на няколко фирми, свързани с варненската групировка ТИМ. ЕВРОБАНК декларира интереса си и към 32.8-процентния акционерен пакет на Банковата консолидационна компания в ЦКБ, но не подаде оферта за него, тъй като прецени, че обявената от БКК цена от 6 млн. лв. е твърде висока. ЕВРОБАНК се опитва да разшири пазарните си позиции, като предлага специализирани кредити за малки и средни предприятия, с финансиране от германската банка Кредитанщалт фюр Видерауфбау. Според изпълнителния директор Бисер Митриков, клиентите на банката са получили и обслужват над 400 броя от този тип заеми, като общият им размер е 5.1 млн. лева (над 13.3% от кредитния й портфейл). Средно на месец ЕВРОБАНК отпуска по 35 такива кредити от този тип кредити, като средният им размер е около 13 хил. лв., средната продължителност на погасителния срок - 14 месеца, а лихвата по тях е 16.6 процента. Митриков уточни, че през септември банката е разписала заеми за малки и средни фирми за 966 хил. лв., през октомври - за 772.8 хил. лв., а през ноември - за около 1.1 млн. лева. От 2001 г. ЕВРОБАНК предлага на фирми и на еднолични търговци целеви кредити за покупка на автомобили Нисан и на компютри Ай Би Ем. Със заемите се финансира до 80% от стойността на автомобила или компютъра, а ефективната годишна лихва по тях е между 7.44 и 9 процента. Мениджмънтът на банката успя да разшири пазарните й позиции, като от началото на 2001 г. до края на септември увеличи размера на активите й с 32.7% - от 86 млн. на 114.1 млн. лв., а кредитният й портфейл нарасна с около 24% - от 31 млн. на 38.3 млн. лева.През 2001 г. акционерите и мениджърите наЮНИОНБАНКпредпочетоха да разширяват пазарните й позиции посредством пускането на нови услуги и продукти, а не чрез финансиране на приватизационни сделки. Банката е учредена през 1994 г. и от този момент досега е под контрола на Иван и Светослав Радеви, Емануил Манолов, Емил Иванов и Борас ООД, което също е собственик на братя Радеви. По информация от БНБ в края на септември 2001 г. тази група акционери е контролирала 57.4% от капитала на ЮНИОНБАНК.Акционерите Иван Радев, Емануил Манолов и Емил Иванов до февруари 2001 г. бяха и изпълнителни директори на банката. След общото й събрание, което се проведе на 16 февруари 2001 г., те заедно с фирма Борас, като юридическо лице, станаха членове на надзорния й съвет и повериха мениджмънта й на Дорчо Илчев, Анна Аспарухова, Евгени Господинов, Татяна Коцева и Тодор Николов - все хора, които работя по четири-пет години в банката и притежават малки пакети (между 3% и 5%) от акциите й.По искане на свои клиенти банката е инсталирала над 150 системи за електронно банкиране, които обслужват паричните обороти на повече от 300 фирми. Тя предлага и банкиране по мобилен телефон или чрез ИНТЕРНЕТ, както и система за експресни преводи. ЮНИОНБАНК издава и дебитни карти, чиито собственици могат да ползват овърдрафт (малък необезпечен кредит). Политиката на мениджърите на ЮНИОНБАНК обаче е съсредоточена върху комплексното обслужване на фирмите, които са нейни клиенти. Освен стандартните корпоративни заеми - за оборотни средства и за инвестиционни нужди, тя предоставя кредити на зърнопроизводители, които са обезпечени със складови записи, и финансира малки и средни предприятия. Според пресслужбата на банката, от началото на 2001 г. до края на ноември са отпуснати 680 заема с общ размер от 48.2 млн. лева. От тях 400 - за над 13 млн. лв., са за малки и средни предприятия, финансирани благодарение на кредитната линия от ЕБВР. Максималният размер на заема за един кредитоискател е 125 хил. евро, срокът за погасяването му е четири години, а годишната лихва по него е между 12 и 18 процента.През 2001 г. ЮНИОНБАНК е отпуснала на зърнопроизводители 50 заема за общо 7.5 млн. лв., които са обезпечени със складови записи. Парите и в този случай идват от кредитна линия, предоставена от ЕБВР. Политиката за развитие на банката, възприета от управителния й съвет, създава условия за постепенното й, но устойчиво развитие. От началото на годината активите й са се увеличили с 38.1% - от 73 млн. на 101 млн. лв., а депозитите в нея са нараснали със 76.4% - от 36 млн. на 63.5 млн. лева. Печалбата на банката в края на септември е 3.7 млн. лв., възвръщаемостта на акционерния й капитал - 28%, на собствения капитал - 15.8%, а на активите - 3.6 процента. Международна банка за търговия и развитиесъщо е кредитна институция от затворен тип. Тя се контролира от няколко физически лица, сред които са братята Пламен и Бони Боневи, както и Петър Белчев и Боян Пенков. Пламен Бонев оглавява и съвета на директорите на МБТР, в който влизат Боян Пенков, Александър Александров, Атанас Радев и Младен Иванов. Банката е насочила усилията си изцяло към комплексното обслужване на корпоративни клиенти. Нейната сила е в консултирането на приватизационни сделки, в операции по реструктурирането на дългове на предприятия и оздравяването на фирми, които са в тежко финансово състояние. Твърди се, че акционери и близки до МБТР контролират почти цялата индустрия в Пернишкия регион. Екипите й работят по преструктурирането и финансовото обезпечаване на ЛеКоКо - Радомир, и машиностроителния завод Вапцаров в Плевен. Един от акционерите й - Бони Бонев, е идеологът на проекта за възстановяването на плевенската рафинерия Плама. До момента той е отбелязал успехи само в съдебните дела срещу бившия синдик на рафинерията.В края на септември активите на МБТР са над 48.6 млн. лв., отпуснатите от нея кредити - 15.9 млн. лв., а депозитите от граждани и фирми - 29.3 млн. лева. Печалбата на банката е 1.6 млн. лв., възвръщаемостта на акционерния й капитал - 12.4%, на собствения й капитал - 10.8%, а на активите й - 3.3 процента.ТЕКСИМБАНКсъщо може да бъде причислена към групата на фамилните банки. Впрочем по този начин я квалифицират и председателката на надзорния й съвет Мариета Найденова, и изпълнителната директорка на кредитната институция Мария Виделова. Банката е създадена през 1992 г. от Георги Найденов - една от легендарните личности в българския бизнес. След смъртта му през 1999 г. основни собственици на кредитната институция стават двете му дъщери Мариета Найденова и Павлина Данчева, които по данни на БНБ в края на септември 2001 г., притежават общо 24.5% от капитала й. Над 27.3% от него - отново по информация от Централната банка, пък са собственост на лихтенщайнската фирма Патон Анщалт, която Георги Найденов представляваше у нас, докато бе жив. През тази година банката продължи да решава някои сложни съдебни казуси, възникнали с нейни длъжници. Продължиха и делата й срещу Иван Зографски - собственик на хотел Кемпински-Зографски, срещу когото тя е предявила иск за 1.5 млн. г. марки. Остана нерешен и спорът й с военния завод Трема, който дължи на банката 1.25 млн. щ. долара. Заради тези проблемни вземания акционерите на банката бяха принудени за увеличат собствения й капитал, като инвестираха в него 1 млн. г. марки, които бяха оформени като подчинен срочен дълг. Резултатите на ТЕКСИМБАНК не са впечатляващи. По размер на активите тя се нарежда на последно място у нас - с 18.9 млн. лв. в края на септември 2001 година. Общият размер на отпуснатите от нея кредити е 6.1 млн. лв., а депозитите от граждани и фирми са около 6 млн. лева. В края на септември ТЕКСИМБАНК е на загуба от 1.4 млн. лева. Мениджърският й екип обаче смята да подобри финансовите й показатели, като усъвършенства услугите, които предлага на своите клиенти. От началото на декември тя им предлага два нови продукта - Бизнес преференциален депозит и Премия - депозит, които дават възможност за по-добра доходност и право за получаване на банкови гаранции и кредити при по-изгодни условия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във