Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКИТЕ ПРЕСУШИХА КЛАДЕНЦИТЕ ЗА СКРИТИ ПЕЧАЛБИ

Печалбата на българските кредитни институции през януари бележи сериозен спад. Това показва месечният консолидиран баланс на системата, изготвен от БНБ. Според него към 31 януари 2004-а положителният финансов резултат, отчетен общо от всички банки у нас, е 41.497 млн. лева. Причината за този голям спад не е в намаляването на текущите приходи от лихви, такси и комисиони или поради рязкото увеличаване на разходите. Намаляването на печалбите се дължи единствено на факта, че банките изчерпиха възможностите си да освобождават и прехвърлят (терминът е реинтегрират) в положителния си финансов резултат големи суми, които са заделили като провизии за покриване на нередовно обслужвани вземания или на рискови позиции. Чистият размер на прехвърлените в положителния финансов резултат на банковата система провизии през първия месец на 2003-а бе 59.7 млн. лв. (51% от текущата й печалба преди облагане с данъци). Година по-късно - през януари 2004-а, банковият сектор не е реинтегрирал, а напротив - бил е принуден да задели допълнително провизии от 3.4 млн. лв., с които да покрие проблемни вземания. И резултатът от това е, че печалбата преди облагане с данъци в края на януари 2004-а е 53.8 млн. лева.През 2004-а банките отново ще разчитат главно на кредитирането, което е най-доходната им дейност. През януари приходите от лихви по вече отпуснати заеми са били 80.6 млн. лв. - с 13.2 млн. лв. повече, отколкото през януари 2003 година. Данните за януари 2004-а показват, че само за този месец общият размер на отпуснатите кредити се е покачил с 236.9 млн. лв. и е достигнал 9.6 млрд. лева. Повишените приходи от лихви през януари 2004-а обаче са изядени от намалените постъпления на банките от други доходоносни пера. Така например близо два пъти са спаднали чистите им постъпления от инвестиции в ценни книжа, които от 19.8 млн. лв. през януари 2003 г. са се снижили до 11 млн. лв. за същия месец на 2004-а. Освен това с около 10 млн. лв. са се увеличили нелихвените разходи на кредитните институции, като от 44.4 млн. лв. за януари 2003-а са достигнали близо 54 млн. лв. през януари 2004-а. Принос за това има по-големият размер на заделените пари за заплати на служителите, които са с 4 млн. лв. повече спрямо първия месец на миналата година, и на средствата за външни услуги, където увеличението е с 5 млн. лева. Впрочем по тези пера тепърва ще има повишение на разходите, тъй като на повечето банки им предстои да въвеждат нови информационни системи, за което се изискват значителни инвестиции. Освен това те тепърва ще наддават за привличането на добре обучен нисш и среден персонал и заплатите ще са главния аргумент. На проблема за привличането на кадри е обърнато специално внимание и в етичния кодекс, който Асоциацията на търговските банки ще обсъди и гласува през април.

Facebook logo
Бъдете с нас и във