Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКИТЕ ПАК СНЕСОХА ЗЛАТНИ ЯЙЦА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ СИ

Ще достигнат ли българските банки миналогодишните равнища на раздадените дивиденти? Отговорът на този въпрос все още е труден, тъй като досега са минали годишните събрания само на пет кредитни институции - ОББ, SG ЕКСПРЕСБАНК, ЕВРОБАНК, БУЛБАНК и Общинска банка. Общият размер на дивидентите, които акционерите им гласуваха да си разпределят, е около 101.9 млн. лева. А през цялата минала година всички банки са платили дивиденти в размер на 120.2 млн. лева. Един бърз преглед на финансовите пазари показва, че акциите на повечето българските банки са един добър източник на доходи. Ето и доказателствата: лихвата, която носят депозитите в кредитните институции, е максимум 6% годишно, а приходите от ДЦК и ипотечни облигации не надхвърлят 8 процента. Те са няколко пъти по-ниски от дивидентите, които някои банките раздадоха от началото на 2004-а досега.За отбелязване е, че най-значимите дивиденти (и като процент от номиналната стойност на една акция, и като общ размер) предлагат големите приватизирани банки. Това е обяснимо - едрите чуждестранни инвеститори, които ги купиха, си връщат вложените пари. Покрай тях повод за радост имат и българските фирми и граждани, притежаващи малки пакети от книжа на тези банки.През 2004 г. БУЛБАНК отново спази традицията да плати най-големия дивидентТук това се прави от 1994 г. насам, когато в някогашната Външнотърговска банка се вляха ТБ Бургас и ТБ Стара Загора. Близо десет години банката редовно разпределя между своите акционери цялата си печалба или поне солидна част от нея. От тази политика до приватизацията й през ноември 2000-а печелеше предимно държавата, която чрез Банковата консолидационна компания притежаваше 98% от акциите на БУЛБАНК. Частните собственици на акции от бившите бургаска и старозагорска банки също натрупаха доста пари от солидните позиции на банката майка. За девет години тя увеличи акционерния си капитал в доларово изражение повече от 2.5 пъти (в момента той е 166.37 млн. лв., разпределен в 16 637 хил. акции всяка с номинал 10 лева). Освен това от 1994 г. до момента БУЛБАНК е раздала общо дивиденти, коитовъв валутна равностойност са около 317.2 млн. щ. долара(близо три повече от сегашния й акционерен капитал). Мениджърският екип на държавната кредитна институция не забравяше интересите както на хазната, така и на дребните частни акционери - притежатели на нейни книжа, дори в годините на финансова криза. Даже за 1996 г. (когато фалираха шестнайсет банки, а финансовата система колабира) дивидентът бе 35 процента. По предложение на тогавашните шефове на банката - Чавдар Кънчев, Венцислав Антонов, Димитър Ангелов, Кирил Стефанов и Кирил Калинов, тя плати и 15-процентния данък върху дивидента, който дължаха собствениците на ценните й книжа. Този жест бе предназначен за защита на интересите на дребните акционери, но повече не се повтори. Но банката продължи и през следващите години да дава висок дивидент. През 1997 г. той бе 50% от номинала на акциите й, за 1998 г. - 40%, а за 1999 г. - 61 процента.От 2001 г. насам основната част от печалбата вече прибира новият й собственик - италианската банкова група УниКредито Италиано. През ноември 2000 г. тя купи 95% от акциите на БУЛБАНК за 360 млн. евро, като наследи огромната й годишна печалба от 186 млн. лева. Италианците побързаха още през 2001 г. да вземат 183 млн. лв. от тази сума. Година по-късно те получиха от БУЛБАНК дивидент от 33%, равен на 52 млн. лв., а през 2003-а дивидентът, който бе преведен по сметките на мажоритарния акционер, бе 51 млн. лева.Традицията бе спазена и през 2004-а. На проведеното на 20 април общо събрание бе решено, че акционерите на БУЛБАНК ще получат 65.12 млн. лв. като дивидентРешено бе 55 млн. лв. от тях да бъдат преведени по сметките на УниКредито. Така за три и половина години, откакто са собственици на най-голямата българска банка, италианците са получили от нея дивидент от 341 млн. лв., или 174 млн. евро. Още 26.7 млн. евро УниКредито взе от акциите на БУЛБАНК, които през 2001 г. продаде на италианската агенция за малки и средни предприятия Симест и на Международната финансова корпорация (която е част от групата на Световната банка). Така приходите й от БУЛБАНК към настоящия момент са близо 201 млн. евро. С други думи, УниКредито вече си е върнала около 56% от парите (360-те млн. евро), които през 2000 г. похарчи, за да купи БУЛБАНК. Раздаването на дивидент се превръща в традиция и заОББ, която ще преведе над 24.5 млн. лв.в сметките на своите акционери. Такова бе решението на общото събрание на кредитната институция, което се проведе на 2 март 2004 година. От общата сума на дивидента 21.74 млн. лв. ще влязат по сметките на Национална банка на Гърция, която е собственик на 88.9% от акциите на ОББ. ЕБВР, която притежава 10% от капитала на българската кредитна институция, ще получи 2.46 млн. лв., а останалите 24.6 хил. лв. ще бъдат разпределени между няколкото десетки дребни акционери, които са закупили общо 0.1% от ОББ.ОББ ощастливява собствениците си с дивидент пета поредна година. До 1999 г. те не бяха получавали такива пари от банката. На едно от общите събрания, което се проведе на в средата на 1999-а, дребните акционери се опитаха да организират малък бунтРумен Стоянов - притежател на 6367 акции с номинал от 1 лв., протестира и настоя да получи дивидент. Тогава председателят на съвета на директорите на ОББ Пиер Мелингер и главният й изпълнителен директор Стилиян Вътев се опитаха да успокоят Стоянов, че липсата на дивидент се компенсира от почти трикратния капиталов растеж на инвестициите. Ефектът от него щял да се появи обаче в бъдещето, когато акциите на ОББ се регистрират на БФБ-София и започнат да се търгуват свободно, обясниха двамата мениджъри. Пет години по-късно това все още не е станало, но пък от 2000 г. насам ОББ редовно изплаща дивиденти. Тази коренна промяна в политиката на обединената банка не се дължи на това, че мениджърите й са се трогнали от воплите на дребните акционери. По-скоро основният й собственик - НБГ (платила през септември 2000-а 185.2 млн. евро за 89.9% от капитала на банката), постепенно си връща направената инвестиция.Четири години и половина след като плати 39 млн. щ. долара за 97.95% от акциите на SG ЕКСПРЕСБАНК (в края на 1999-а), френският финансов гигантСосиете Женерал получи за трети пореден път дивидентот българската кредитна институция.Шефовете на SG ЕКСПРЕСБАНК ще зарадват с висок дивидент френския банков гигант Сосиете Женерал, който притежава 97.95% от акциите на българската кредитна институция. Собствениците на базираната във Варна кредитна институция би трябвало да са доволни не само защото с всяка изминала година банката разширява пазарните си позиции, а и защото от 2002 г. насам дивидентът, който те получават от нея, постоянно нараства. През 2002-ра банката изплати на Сосиете Женерал 4.8 млн. лв., а година по-късно френската банка получи като дивидент от българската кредитна институция още 7.3 млн. лева.На проведеното на 15 април 2004 във Варна общо събрание бе гласувано над 8.84 млн. лв. от печалбата на банката за 2003-а (която е общо около 15.38 млн. лв.) да бъдат изплатени на акционерите й. Това означава, че те ще получат по 31 стотинки за всяка акция с номинал от един лев. Лъвският пай от дивидента - 8.67 млн. лв., ще бъде преведен по сметките на Сосиете Женерал. Така за три години собственикът на SG ЕКСПРЕСБАНК е получил от варненската кредитна институция дивидент от общо от 20.77 млн. лв. - около 11.8 млн. щ. долара. Излиза, че само от разпределението на печалбата на банката си в България французите са си върнали 30.3% от платената за нея цена. ЕВРОБАНК също ощастливи собствениците сиТя спази традицията от последните три години и за 2003-а отново разпредели по-голямата част от печалбата си като дивидент. Това решиха на общото си събрание, проведено на 23 март, акционерите на кредитната институция. Според заверения от одиторите Делойт и Туш ДЕС ООД отчет ЕВРОБАНК е реализирала печалба след данъчно облагане за 2003 г. в размер на 3.448 млн. лева. Акционерите решиха да заделят едва около една четвърт от нея - 821 563 лв., за фонд Резервен, а останалите 2.626 млн. лв. да разпределят като дивидент. Лъвският пай ще се падне на Еврокапитал България - дружеството, което притежава 85.35% от акциите на банката. Самото то е собственост на Петрол АД, което пък принадлежи на контролираното от Митко Събев дружество Нафтекс България Холдинг. През април 2002-а чрез Еврокапитал АД то плати за банката 14.5 млн. лева.През 2004-а иОбщинска банка плати дивидентиФакт е, че кредитната институция, в която Столичната община притежава 67% от капитала, започна да разпределя част от печалбата си под натиск. Веднага след приключването на кметските избори (през ноември 2003-а) новите общинари от СДС и от Гергьовден започнаха остро да критикуват Стефан Софиянски, че град София не получава никакви приходи от банката, в която е мажоритарен акционер. За да отбият нападките, през януари тази година шефовете на кредитната институция предложиха на акционерите й да разпределят като дивидент част от печалбата й за 2002 година. На това събрание акционерите гласуваха 980 хил. лв. от печалбата за 2002-ра да бъдат разпределени като дивидент. Общинарите не пропуснаха да поставят банката в трагикомична ситуация и на проведеното на 23 април 2004 г. общо събрание, на което бяха приети резултатите на кредитната институция за 2003 година. В желанието си някак да изключат кмета Софиянски от участие на събранието, ден по-рано общинарите от СОС взеха едно от най-странните си и лишени от всякакъв разум решения - с акциите на съвета в банката да гласуват пет човека - председателят на съвет Владимир Кисьов и четиримата му заместници. Само дето не се сетиха (или нарочно пропуснаха) да определят как да гласуват по отделните точки на общото събрание петимата им представители. Твърди се, че изпълнителната директорка на банката Ваня Василева е провела многочасови преговори с петимата представители на общинския съвет, докато ги убеди да са единни във вота си по отделните точки. В крайна сметка совалките на Василева дадоха резултат и петимата не създадоха проблеми при гласуването. На 23 април акционерите на Общинска банка решиха тя да разпредели като дивидент 1.2 млн. лева.Вероятно до края на годината още няколко кредитни институции ще се присъединят към групата на изброените тук пет банки, които са ощастливили своите акционери, като са им изплатили част от печалбата си. Предполага се, че дивидент ще дадат Българска пощенска банка, ХЕБРОСБАНК и Банка ДСК. Не е изключено това да направят и БНП-Париба (България), и Райфайзенбанк (България). По-малките банки обаче едва ли ще раздават дивидент. По-скоро печалбата им ще бъде включена в собствения им капитал и така те ще посрещат разходите за обновяване на информационните си системи и за внедряването на нови финансови продукти на пазара.

Facebook logo
Бъдете с нас и във