Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКИТЕ ОТЧИТАТ ГОДИШНА ПЕЧАЛБА ОТ 434 МЛН. ЛЕВА

Банковата система отбеляза най-добрия си финансов резултат от 1997 г. насам. Според статистиката на БНБ за 2004 г. общата печалбата, отчетена от 34-те кредитни институции, работещи на нашия пазар, е 434.1 млн. лв. - с 54.3 млн. лв. (14.3%) повече, отколкото в края на 2003 година. Повече от половината (52.3%) от тази печалба се пада на първите три по големина на активите банки - БУЛБАНК, Банка ДСК и ОББ.Основният източник за високия финансов резултат са приходите от кредити, които достигат 1.1 млрд. лева. Докато в края на 2003 г. те са били 872 млн. лева. Увеличаването на доходите, които банките получават от отпуснатите заеми, е напълно логичен резултат от кредитната им експанзия през изминалата година. Според статистиката на БНБ общият размер на отпуснатите заеми през 2004-а се е увеличил с малко повече от 48% - от 9 млрд. на 13.4 млрд. лева. Най-бързо - със 145%, са нараснали ипотечните кредити, които от 408 млн. лв. в началото на 2004 г. са надхвърлили 1 млрд. лв. в края й. Потребителските заеми пък са се увеличили с 63% от 1.7 млрд. до 2.8 млрд. лева.Значително обаче са се увеличили и разходите за провизии. В края на 2004 г. те са били около 407 млн. лв. - с около 170 млн. лв. повече (ръст от 64%), отколкото в края на 2003 година. Нарастването на провизиите всъщност е сигнал, че по част от редовно обслужваните кредити вече има просрочия, което може да е резултат от увеличаващата се задлъжнялост на населението. Според експертите в БНБ няма място за опасения за стабилността на банковия сектор, но шефовете на търговските банки трябва да обърнат специално внимание на по-доброто управление на кредитния риск. В тази връзка БНБ смята да сложи юзди на ръста на банковите заеми чрез специален пакет от мерки за увеличаване на ликвидността им. Шефовете на големите кредитни институции у нас пък са убедени, че за да увеличават печалбите си и пазарния си дял, трябва да поддържат ръста в кредитирането. За банкерите това е най-сигурният начин да привличат нови клиенти и да осигурят ръст на активите на управляваните от тях кредитни институции. Така че сблъсъкът с БНБ предстои.

Facebook logo
Бъдете с нас и във