Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКИТЕ КРЕДИТИРАТ КАТО ЗА ПОСЛЕДНО

Бързам. Чакат ме на кредитен съвет. Имаме да обсъдим двадесетина искания за заеми. А до въвеждането на ограниченията на БНБ за ръста в кредитирането остава само ден, такива бяха репликите на повечето мениджъри, участвали в общото събрание на Асоциацията на търговските банки на 30 март. Шефовете на банки изричаха тези слова с уж шеговит тон, но скоростта, с която се изпариха след приключването на общото събрание, само потвърждава тревогите им за това, което ги чака след 1 април. Малцината банкери, останали на импровизирания коктейл след общото събрание на АТБ, обаче казаха, че колегите им наистина са отишли на кредитен съвет, независимо че часът бе осемнадесет.До въвеждането на ограниченията остават 24 часа. Това време трябва да се оползотвори за отпускане на заеми, защото след това мандалото пада, сподели банков мениджър, пожелал да остане неназован. Всъщност то пада не само за банките, но и за гражданите и фирмите, тъй като ограниченията на БНБ строго лимитират отпускането на нови заеми от банките. И ако те не се спазват, Централната банка ще налага жестоки санкции. В случай че банките не изпълняват изискването заемите им да не нарастват с повече от 6% на тримесечие, ще трябва да внасят превишението като задължителен минимален резерв. А това си е истинско наказание за тях, тъй като по тези резерви в БНБ те не получават доходи. Ограниченията ще засягат само онези банки, които са отпуснали заеми и гаранции, чийто общ размер, намален със сумата на собствения им капитал, надхвърля 60% от привлечените средства от граждани и фирми. С други думи, ако към 1 април общият размер на кредитите на една банка е 500 млн. лв., до 1 юли тя не може да отпусне повече от 30 млн. лв. нови заеми. Ако през този период са подадени заявки за кредити от 40 млн. лв., банката явно ще трябва да отреже някои клиенти. Нормално е тя да предпочете кандидатите, които са по-платежоспособни и предлагат по-солидни обезпечения. Критериите за отпускане на заеми ще се затегнат. Възможно е да се увеличат и таксите и комисионите, свързани с разрешаването и обслужването им. Лихвите обаче едва ли ще се повишат, тъй като конкуренцията между банките е жестока, а за гражданите и по-малките фирми размерът на лихвата е основен фактор при избора на кредитираща банка.Самите банки нямат никаква изгода да ограничават кредитирането и по тази причина през последния месец те направиха всичко възможно, за да си осигурят максимално добри изходни позиции преди влизането в сила на ограниченията на БНБ. През март станахме свидетели на рязко облекчаване на условията по заемите. Повечето кредитни институции намалиха лихвите по тях с процент - процент и половина. Някои банки дори вече предлагат ипотечни заеми с годишна лихва от 5.8 процента. Други пък облекчиха условията за платежоспособност на клиентите си, като обявиха, че по някои кредити от кандидатите не се изисква да доказват доходите си. Резултатът от този мартенски напън е налице. Според статистиката на БНБ от 25 февруари до 18 март обемът на отпуснатите заеми се е увеличил с 440 млн. лв. - от 14.73 млрд. на 15.17 млрд. лева. Според предварителни данни през последните две седмици на март са отпуснати още около 200 млн. лв. заеми, с което общият обем на ръста им за месеца ще се доближи до 650 млн. лева.След 1 април ще се съобразяваме с ограниченията на БНБ, казват банкерите, но помежду си обсъждат различни схеми за заобикаляне на рестрикциите. Шефовете на банките, чиито собственици са големи западни финансови институции, вече подготвят списък от заеми, които да прехвърлят на банките майки. По този начин българските институции ще увеличат лимита си за отпускане на нови кредити. Да не забравяме, че през последната година и половина почти всички големи банки у нас създадоха свои дъщерни лизингови фирми, чрез които да продължат да кредитират активно клиентите си. Въпросните лизингови компании пък имат възможност да получат необходимите им средства, като се финансират директно от чужбина. Не е важно коя структура от банковата група ще кредитира даден клиент. От значение е този клиент да остане на обслужване в групата и пазарният й дял като цяло да расте, коментира мениджър на една от най-големите банки у нас, който обаче пожела да остане неназован.Няма съмнение, че през следващите няколко месеца банковите мениджъри ще се опитат да намерят златната среда, като хем спазват ограниченията на БНБ, хем не намаляват темповете на растеж в кредитирането. Все пак от него зависят пазарният дял и печалбата на банките в края на 2005 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във