Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКИТЕ ИСКАТ БНБ ДА ЗАПАЗИ БЛОКИРАЩА КВОТА В БОРИКА

Асоциацията на търговските банки настоява БНБ да запази блокираща квота в капитала на БОРИКА и след продажбата на акциите на дружеството, извършващо разплащания с карти в България. АТБ предлага останалите 66% да бъдат разпределени между всички кредитни институции. Идеята е това да стане на принципа, по който те участват в капитала на БАНКСЕРВИЗ, организацията, която поддържа междубанковите разплащания. АТБ е на мнение, че акционерните дялове на всяка от банките в БОРИКА трябва да бъдат съобразени с обема на издадените от нея дебитни и кредитни карти. Банките няма да купуват акциите на картовия оператор с инвестиционна цел. С други думи, те няма да очакват дивиденти от БОРИКА. Това ще позволи на дружеството да инвестира цялата си печалба за обновяване на информационните си технологии и така да намалява таксите и комисионите, които събира от банките за обслужването на преводите по издадените от тях дебитни и кредитни карти.Асоциацията предлага банките и БНБ, която в момента е едноличен собственик на БОРИКА, да се договорят за цените, по които ще продаде на банките тези акции, а не ги формира на базата на пазарната стойност на капитала на дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във