Банкеръ Weekly

полугодие

Банки чакат нови собственици

Българските банки бяха притихнали месеци наред, преди да чуят радостните новини за собствената си стабилност. И докато изминалата година за банковата система мина под наслов - преглед на активите и стрес тестове, 2017-а се очертава като година на знакови процеси, които имат амбицията да променят физиономията на този сектор у нас. Променени пазарни дялове, цялостна промяна на философията на банкирането, нови играчи за стари трезори - темпото сякаш се ускори. От консолидация до дигитализация на клоновете. Едва мина средата на годината, а в много банки вървят съществени промени.

Очакванията вече са нови!

.

Грандиозна сделка беляза първото полугодие на годината.

Покупката на ОББ от "КБС Груп"

Тя е и най-голямата в българския финансов сектор от много години. Важна е и по още една причина: цената от 610 млн. евро, която белгийците платиха на вече бившия собственик на ОББ - "Национална банка на Гърция", плюс дивидентите на стойност 179 млн. евро, които НБГ получи от българската банка преди финализирането на сделката, надхвърлят нетната стойност на активите на нашата кредитна институция.

Новата консолидирана банка ще се казва ОББ, като към това наименование се прибавя запазеният знак на "Кей Би Си Груп". Главен изпълнителен директор и председател на управителния съвет на ОББ стана Петър Андронов, който е и кънтри мениджър на KBC Груп за България. В процеса на сливането той ще съвместява двете си нови позиции в ОББ с ръководните позиции, които вече заема в СИБАНК.

С приключването на сделката за придобиването на ОББ "KBC Груп" става най-голямата финансова група в България, съставена от десет компании, покриващи пълния спектър от финансови услуги. Към досегашните СИБАНК и ДЗИ (с две дъщерни дружества) в групата влизат още ОББ, "Интерлийз" (с две дъщерни дружества), "ОББ Асет мениджмънт", "ОББ Факторинг", "ОББ Застрахователен брокер" и 60% от "ОББ Метлайф".

В дъното на стълбицата също е горещо. Там е в ход народната надпревара за

придобиването на ТБ "Виктория"

която е 100% собственост на формираната Корпоративна банка. А очакванията са нейният финал също да сложи отпечатък върху банковата 2017 година.

На 24 юли синдиците на Корпоративна търговска банка публикуваха имената на инвеститорите, обявили интереса си да закупят ТБ "Виктория". В законоустановения срок са постъпили писма от Инвестбанк АД, от Българо-американска кредитна банка АД, от Kerbler Holding GmbH, Imfarr Beteiligungs GmbH и от Green Finance GmbH - австрийски инвестиционни компании, които в случая действат съвместно. Кандидат е и българското дружество "Вабо Интернал" АД.

Първите двама кандидати - Инвестбанк на Петя Славова и Българо-американската кредитна банка на Цветелина Бориславова, участваха и в предишния  търг за ТБ "Виктория", но тогава офертите им се оказаха по-слаби от тази на "Търговска банка Д". Впоследствие тя бе отхвърлена от БНБ като кандидат, защото заяви, че няма да погълне ТБ "Виктория", а ще я развива като самостоятелна кредитна институция.

Със завиден хъс във втората надпревара се впусна "Инвестбанк", чиято цел е при успех да слее активите на двете институции.

В  резултат на това тогавашният търг се провали и синдиците на КТБ трябваше да обявят нова процедура. В нея "Търговска банка Д" не участва. Във финансовите среди се говори, че тя е насочила вниманието си към евентуално придобиване на "Токуда Банк", но докато няма официално съобщение по случая, това си остават само думи, казани от ухо на ухо.

В последния търг за ТБ "Виктория" има двама нови кандидати. Австрийската група е съставена от три инвестиционни дружества, които се занимават с портфейлни инвестиции. От сайтовете им трудно може да се разбере кой стои зад тях или какво е привлякло интереса им точно към банка от България.

Сред най-коментираните кандидати е "Вабо Интернал" АД. Според Търговския ни регистър това е фирма, създадена преди месец - през юли 2017-а. Нейни акционери са две еднолични дружества с ограничена отговорност - "Вабо 2012" и "Нове Интернал". И на двете собственик е бизнесменът Васил Божков. Той е и в съвета на директорите на "Вабо Интернал". Ще бъде тъжна гледка фирма с вчерашна регистрация да придобие работни активи на банка. Но Васил Божков има опит в подобни операции, защото така процедира и след фалита на ПЦБ през 1996-а, поглъщайки апетитните остатъци от активите й.

Какъвто и да е резултатът от набирането на кандидат-инвеститори и на оферти по новата процедура за ТБ "Виктория", отговорът на въпроса дали тя ще има нов собственик, едва ли ще стане ясен преди края на септември 2017-а. Защото дори синдиците на Корпоративна банка и надзираващият ги Фонд за гарантиране на влоговете да изберат някоя от офертите, кандидат-купувачът трябва да бъде одобрен и от БНБ.

Друга дългоочаквана, но не реализирана все още сделка е тази за

продажбата на Общинска банка

След заседание на Столичния общински съвет, проведено на 20 юли, бе взето решение банката отново да бъде подготвена за продажба. За целта СОС реши тя да бъде включена в списъка на Столичната агенция за приватизация.

Банката ще трябва да бъде оценена, след което да започне събирането на оферти от потенциални инвеститори. Стартирането на цялата тази поредица от процедури обаче все още не означава, че ще се стигне до сделка на всяка цена. Да припомним, че заради постоянните политически битки и интереси приватизацията й многократно бе предмет на спорове и обсъждане.

Ключово за банковите среди намерение бе обявено на 28 април 2017-а. Тогава Първа инвестиционна банка (ПИБ) съобщи, че е наела Citigroup Global Markets Limited за финансов съветник, която ще й помага при разработването, оценката и осъществяването на плановете за

привличане на стратегически инвеститори

или на ключови партньори при увеличението на капитала. "В обхвата на прегледа на стратегическите възможности попада както миноритарен дял, така и сделка с мажоритарен дял", обясниха тогава от банката.

С този си ход ръководството на банката пристъпва към последната фаза от изпълнението на препоръките на БНБ, получени след приключването на прегледа на качеството на активите през август 2016 година. В официалното съобщение на Централната банка тези препоръки бяха обособени в четири ключови дейности. 

Първата бе запазване на печалбата на ПИБ като част от собствения й капитал.

Втората бе намаляване на рисковите експозиции и диверсификация на кредитния портфейл.

Третата бе продажба на активи, придобити като обезпечение.

Четвъртата бе увеличаване на капитала от външни източници.

През изминалата година мениджмънтът на ПИБ успешно се справя със задачите по първите три групи дейности. Като част от мерките за създаване на допълнителни капиталови буфери и намаляване на риска банката задели през 2016-а провизии за 154.7 млн. лева. Цялата отчетена печалба за 2016-а в размер на 90.2 млн. лв. беше отнесена в перото "Резерви" с общо предназначение и по този начин стана част от собствения капитал на банката.

Кредитната институция наблегна на предлагането на потребителски и жилищни кредити, както и на заеми за малки и средни предприятия като част от мерките за диверсификация на кредитния си портфейл. С търсенето на външни инвеститори ПИБ пристъпва към осъществяване на мерките от последната група дейности, препоръчани от БНБ: а именно увеличаването на капитала от външни източници, което означава привличане на външни инвеститори.

В хода на този процес ПИБ извърши и промени в своя мениджмънт. В първите дни на месец май бе оповестено, че за членове на управителния съвет на банката са назначени Неделчо Неделчев и Светозар Попов. Неделчо Неделчев става главен изпълнителен директор на ПИБ на мястото на Васил Христов, който остава в УС на ПИБ.

Широк медиен отзвук получи изявлението на главния изпълнителен директор на "Пиреос Банк Груп" Христос Мегало. На 7 юни Мегало заяви, че "Банка Пиреос" ще направи всичко необходимо да изпълни до 2020-а плана си за преструктуриране на своите активи и дялови участия. Това преструктуриране предвижда както редукция на проблемните и необслужвани кредити, които от години са най-големият проблем за банките в Гърция, така и

намаляване на капиталовите участия

 на гръцката банка.

По правило, когато една търгувана на борсата компания като гръцката "Пиреос Банк Груп" започне процедура по продажба на някое от дъщерните си дружества, това е свързано с изпълнение на строго определена процедура. Тя включва покани за наемане на консултант, покани до потенциалните купувачи, уведомяване на надзорните органи на държавата, в която работи продаваната дъщерна компания. Такава процедура за момента обаче не е открита за "Банка Пиреос България". Това, разбира се, не означава, че до края на годината  или през следващата гърците няма да предприемат стъпки за продажбата на дъщерната си институция у нас. Такива стъпки обаче може и въобще да не бъдат предприети, ако се окаже, че след продажбата например на дъщерните банки в Украйна или в Сърбия гръцката "Пиреос Банк Груп" постигне замисъла на плановете си за намаляване на външните си капиталови участия.

Не може да бъде пропусната и

промяната на принципала

на Българската банка за развитие (ББР), гласувана от парламента в последните му работни дни преди лятната ваканция.

Напомняме, че депутатите определиха министъра на икономиката за орган, който ще упражнява правата на държавата в капитала на ББР. Основният акционер в държавната банка досега беше Министерството на финансите, което държеше 99.9999% от капитала на банката. Останалите 0.0001% са собственост на "Банка ДСК". Освен банката в групата на ББР се включват и нейните дъщерни дружества - "Национален гаранционен фонд" ЕАД и "Микрофинансираща институция Джобс" ЕАД.

Първото решение на новия "собственик" на банката не закъсня. Преди броени дни министър Емил Караниколов разпореди създаването на Фонд за социални инвестиции, който ще бъде дъщерно дружество на Българска банка за развитие.

Дигитализация

"Уникредит Булбанк" продължава да създава т. нар. банкови филиали на бъдещето. От 2013 г. насам българското поделение на италианската банка оборудва банковите си офиси с интерактивна стена, модерна система за управление на опашките и дори специален аромат на филиала. В допълнение клиентите имат достъп до зона за самостоятелно банкиране 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата.

"Банка ДСК" също отваря дигитални офиси. Още на входа на банката екрани запознават влизащите с подробна информация за предлаганите продукти и услуги. Във вътрешността е инсталирана специална конзола с възможност за интернет банкиране, "виртуална папка", съдържаща всички необходими документи и описание на стъпките за калкулиране и кандидатстване за кредит.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във