Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКЕРИТЕ: ПЛАТЕЖНИЯТ БАЛАНС Е ИЗКРИВЕН

ОФИЦИАЛНАТА СТАТИСТИКА НЕ ОТЧИТА КРЕДИТНИТЕ ЛИНИИ ОТ ЧУЖБИНА Мая Георгиева , изпълнителен директор ПИБ:Информацията на МВФ за българската икономика през изминалата година е тотално сгрешена. ПИБ например е една от банките, които получават кредитни линии от чужбина. През 2003 г. сме получили около 100 млн. евро, които не са отразени в платежния баланс. С тези средства сме кредитирали наши клиенти за покупка на машини, съоръжения - въобще за осъществяването на техни инвестиционни проекти. Това е нещо, което не се отчита и представителите на МВФ се съгласиха с мен, че, когато тези средства не се отчитат, бумът на кредитите изглежда като бум на консумирането. От МВФ се страхуват, че когато клиентите на банките - физически и юридически лица, получават кредити, ще ги използват за внос на стоки. Всъщност това не е вярно, защото голяма част от кредитите се използват за производство, за създаване на работни места. Освен това кредитите са едва 33% от общия брутен вътрешен продукт на България. А в други държави те са над 100% от БВП. Преди три години МВФ каза, че кредитирането у нас не е достатъчно и трябва да се развива. Сега твърди друго. Не приемам нито тогавашната му оценка, нито сегашната - че трябва да се ограничи ръстът в кредитирането.Емил Ангелов, председател на УС и изпълнителен директор на ЕВРОБАНК:При нашите срещи с МВФ неколкократно обяснихме какъв е основният показател за финансово посредничество - съотношението кредит към БВП в страните от Централна и Източна Европа. В България този показател продължава да е 33% , докато в други страни, с несъществена разлика в икономическото им развитие спрямо нашето, е 90 процента.Официалната статистиката трябва да се подобри съществено. Ако се проследи ръстът в кредитните портфейли на работещите у нас клонове на чуждестранни банки, както и на такива институции като БУЛБАНК, БИОХИМ, Българска пощенска банка и т.н., които са притежание на чуждестранни инвеститори, ще се види, че отчитането на кредитните линии, които те получават от чужбина, също не се отразява в официалната статистика и това води до изкривяване на информацията за платежния баланс. Мерките, договорени между БНБ и МВФ, ще доведат само до оскъпяване на заемите и услугите, които банките предлагат на своите клиенти, но няма да окажат ефект върху темпа на нарастване на кредитирането.Данаил Каменов - изпълнителен директор на СИБАНК:Вярно е, че през последните години има доста висок ръст на кредитирането - в абсолютна стойност ,но трябва да се вземе под внимание и фактът, че България тръгва от много ниска база. Като дял на кредитите в БВП ние сме на нива доста под тези в страните от Централна и Източна Европа. Според нас, развитието на кредитирането е един от генераторите на икономически растеж и все още има потенциал да изпълнява тази своя роля.

Facebook logo
Бъдете с нас и във