Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКА ИЗТОК-ЗАПАД ЩЕ ФИНАНСИРА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС

Борис Песяк, председател на надзорния съвет на Банка Запад-Изток, пред в. БАНКЕРЪГ-н Песяк, малко необичайно е словенски капитали да инвестират в България. Нито търговският оборот между двете държави е голям, нито има словенски вложения у нас. Какви са причините, поради които искате да създадете банка в България?- Словенските фирми са установили бизнесвзаимоотношения с България, докато страната ни бе част от бившата Югославска република. След разпадането й Словения се отдели като самостоятелна държава и сега инвеститорите, които представлявам - Нова Люблянска банка, Фактор Банка и Актива холдинг, решиха да подновят добрите стари икономически връзки между нашите страни.Словенската република беше най-развитият в икономическо отношение регион от Югославия и ние произвеждахме много продукти, които бяха доставяни на българския пазар. През последните няколко години, в периода на преход от планово към пазарно стопанство, търговският стокообмен рязко намаля. Основната цел на Банка Запад-Изток АД, която създаваме, е да съдейства за неговото увеличаване.Най-големият акционер на банката е Актива холдинг, а Фактор Банк и фондът на Нова Люблянска банка притежават малки пакети от капитала й. Какви са интересите на Актива холдинг на българския пазар?- Актива холдинг от дълго време работи с Фактор Банка. Когато обсъждахме плановете си да създадем кредитна институция в България, решихме най-голям дял да вземе холдингът, а не Фактор Банка, за да не повлияе тази инвестиция върху капиталовата й адекватност. Може би знаете, че капиталът на една банка се намалява с размера на участието й в други дружества. Това изискване важи както в Словения, така и в България.У нас Актива холдинг е един от най-сериозните участници в приватизацията и в управлението на раздържавени фирми. Той закупува предприятия, които са в тежко финансово състояние, инвестира в тях, оздравява ги и ги продава на свои клиенти.Вярно ли е, че Нова Люблянска банка е поискала да участва в капитала на Банка Запад-Изток чрез фонда си Ел Би Максима, защото е била в приватизационна процедура и й е било забранено да прави инвестиции?- Ел Би Максима е 100% собственост на Нова Люблянска банка. Това е инвестиционен фонд и банката го използва, за да да купи акционерния си пакет в Банка Запад-Изток по същите причини, поради които Фактор Банка даде предимство на Актива холдинг. Вярно е, че когато през 2002-ра подадохме в БНБ документи с молбата за лиценз, Нова Люблянска банка бе в процедура на приватизация. Но тя приключи същата година и голяма част от капитала на Нова Люблянска банка бе купен от белгийската кредитна институция Кей Би Си (бел. ред. - тя придоби 34% от акциите й, а ЕБВР взе 5 процента. Около 36% са собственост на словашката държава, а останалите 25% са разпределени между много на брой частни инвеститори), така че приватизацията на банката не е повлияла върху покупката на дял от нашата кредитна институция в България.Притежават ли Нова Люблянска банка и Фактор Банка други дъщерни банки в Източна Европа?- За Нова Люблянска банка не мога да ви кажа (бел. ред. - тя контролира Тутунска банка в Македония, Си Би Ес Банка в Сараево и притежава Монтенегробанка в Черна гора). Фактор Банка е собственик на 10% от капитала на хърватската Господарска кредитна банка и на Каса Банка в Прищина. Акционери в Господарска банка са физически лица, притежаващи от 3 до 5% от капитала й, както и няколко малки компании от Хърватия.Дялове от Каса Банка пък имат малки компании от Словения и Косово, които търгуват в двете държави. Тази комбинация от акционери е много успешна и помага за бързото развитие на кредитната институция в Косово.Когато подадохте искането си за лицензиране на Банка Запад-Изток, един от основните й акционери трябваше да бъде ливанецът Сафи Харб с участие от 25 процента. Защо той отпадна от списъка на партньорите в тази сделка?- Сафи Харб е един от констукторите на Банка Запад-Изток. Той е живял дълго време в България и идеите за нейното устройство бяха негови. През есента на 2002-ра трябваше да преразгледаме участието му в банката и решихме той да не бъде неин акционер, а мястото му в управителния й съвет да заеме Душан Валенчич. Сафи Харб ще продължи да работи по маркетинга на кредитната институция, особено по операциите, свързани с финансирането на търговските сделки между България и страните от Средния Изток. Той е работил за банки в Белград и Любляна, за Световната банка, за словенското Министерство на финансите и е много добър анализатор, неговите съвети ще са ни особено полезни.На 13 август Банка Запад-Изток получи лиценза си от БНБ, по това време мандатът на управителя Светослав Гаврийски бе изтекъл и той бе само изпълняващ длъжността си, тъй като нашият парламент не намери време да гласува за управител на Централната банка. Създаде ли ви тази ситуация някакви проблеми?- Искам да подчертая коректността на БНБ, докато разглеждаше искането ни за лицензиране на Банка Запад-Изток и по време на процедурата за издаване на разрешението. Ние сме приятно изненадани от високия професионализъм на служителите в управление Банков надзор и на управителя на БНБ. Обстоятелствата, свързани с мандата на гуверньора, които споменахте, не повлияха директно върху получаването на лиценза и завършването на процедурите по откриването на банката.Тя е регистрирана в Софийски градски съд на 28 август 2003 г. с капитал 13 690 810 лева. Какви ще бъдат приоритетите в нейната бизнесполитика?- Фактор Банка е на словенския пазар от десет години и със сътрудничеството на Нова Люблянска банка успя да се наложи на него, финансирайки малки и средни предприятия. Искаме да повторим нашия успех и в България, създавайки една гъвкава и агресивна банка, която ще финансира малки и средни инвестиционни проекти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във