Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКА ДСК ИСКА НАД 4.6 МЛН. ДОЛАРА ЗА ДЕЛА СИ В ПОЩЕНСКА БАНКА

Инвестиционни посредници вече търсят кандидати за дяловете на Банка ДСК в Българска пощенска банка, съобщиха запознати. Но цената, която те искат за малко над 5% от капитала на Пощенска, е твърде висока. Участници на пазара споделиха за в. БАНКЕРЪ, че са им поискани по над 9 щ. долара за акция на БПБ с номинал 5 лв., което прави повече от 4.6 млн. щ. долара за целия пакет. Това е точно три пъти над нетната стойност на активите, стоящи зад всяка акция от банката. За сравнение, мажоритарните пакети от повечето български банки бяха приватизирани на значително по-ниска чиста стойност. Така че едва ли ще се намери инвеститор, който да плати на Банка ДСК такава голяма сума за миноритарен дял от Пощенска банка. Още повече че той няма да му дава никакви права при вземането на управленски решения. Изпълнителният директор на спестовната банка Виолина Маринова потвърди пред БАНКЕРЪ намеренията да бъде продаден този миноритарен пакет. Тъй като по устав книжата на Пощенска банка са винкулирани, те трябва да бъдат предложени първо на останалите акционери, поясни тя. Основен собственик на БПБ с 86.24% от капитала й е американско-гръцката компания АЛИКО/Си И Ейч Болкън холдингс лимитед, в която по 50% държат животозастрахователното дружество АЛИКО и фирма на гръцкия милионер Спирос Лацис. Малки дялове от Пощенска банка имат също държавните дружества БТК, Български пощи, НДК и ДЗИ. Преди тези акционери да отхвърлят искането на Банка ДСК за продажба на 5-те й процента, касата не може да предприеме официални действия по предлагането на книжата на други инвеститори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във