Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКА АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ВДИГА КАПИТАЛА

ПАРИТЕ ЩЕ ОСИГУРЯТ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА НА АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГФинансовата група Алианц България холдинг ще налее допълнително пари в дъщерната си банка Алианц България, от чийто капитал притежава 79.4 процента. Според главния изпълнителен директор на кредитната институция Страхил Видинов, на 17 март 2005 г., по време на общото й събрание, ще бъде предложено цялата печалба на банката за 2004 г. от 5.1 млн. лв. да бъде заделена във фонд Резервен. Освен това събранието ще обсъди акционерният й капитал да бъде увеличен с други 5 млн. лв. - от 14 млн. на 19 млн. лв., като парите ще осигури основният й акционер - Алианц България холдинг. След като платят 6.5 млн. лв. данъци за 2004 г., неговите дъщерни дружества ще приберат обща печалба от 50 млн. лева. Целта на увеличението на капитала е банката да разполага с достатъчно собствени средства, за да може през 2005 г. кредитният й портфейл да нарасне с 45 процента. Според председателя на управителния й съвет Димитър Желев, през 2005 г. акцентите в дейността й ще бъдат жилищното кредитиране и заемите за покупка на автомобили.В същото време Алианц България ще продължи да бъде високоликвидна банка, тъй като планираме отпуснатите заеми никога да не надхвърлят 50% от активите й, заяви Желев. Според него през 2005 г. кредитната институция ще се стреми да разшири пазарните си позиции, като привлече повече средства от граждани и фирми.Не смятам, че е необходимо да набираме скъп ресурс, като предлагаме много високи лихви на клиентите си. Ако подражаваме на други банки и предлагаме висока доходност, ще трябва да искаме и по-големи лихви по кредитите, които отпускаме. Това обаче ще ни направи по-неконкурентоспособни. Затова сме избрали друга политика - да търсим ресурс при по-ниски лихвени равнища и да предлагаме кредити при изгодни за клиентите условия, убеден е Димитър Желев. Такава философия в бизнеса е напълно обоснована.Алианц България ще продължи да предлага комбинирани финансови продукти, включващи банкови, застрахователни и осигурителни услуги, в които дъщерните дружества на Алианц България холдинг са лидери на пазара. Според Димитър Желев брутният премиен приход на застрахователните дружества в холдинга за 2004 г. е 180 млн. лева. С най-голям принос са услугите в общото застраховане, които през миналата година са донесли на холдинга 112 млн. лева. Премийните приходи от животозастраховането пък са 28 млн. лева.Желев подчерта, че пенсионноосигурителното дружество на Алианц България през 2004 г. е разширило пазарните си позиции, като управляваните от него активи са нараснали с 42% и в края на годината са достигнали 280 млн. лева. Клиенти на трите пенсионни фонда, управлявани от ПОД Алианц България, са били 748 301 души, а средната годишна доходност, която те ще получат за 2004 г. от пенсионноосигурителното дружество, е 10.6 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във