Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКА АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЩЕ ВДИГА КАПИТАЛА

Акционерите на банка Алианц България гласуваха на общото й събрание на 17 март да не се разпределя дивидент. Бе отчетено, че печалбата й за 2003-а е 3.417 млн. лева. От нея 957 хил. лв. ще бъдат заделени във фонд Резервен, а останалите 2.46 млн. лв. ще останат неразпределени в собствения капитал на банката. Това решение напълно отговаря на намерението на Алианц България Холдинг, който притежава 79% от акциите на Алианц България, да увеличи капитала й. Което ще й даде възможност да навлезе по-активно на кредитния пазар. По същата причина през есента на 2004-а ще бъде проведено ново общо събрание. На него ще се вземе решение акционерният капитал на Алианц България, който е част от собствения, да бъде вдигнат с 2.5 млн. лева.Една от целите на мениджърите на банката през 2004-а е тя да се настани трайно на пазара на кредити за гражданите. Акцентът ще бъде поставен върху ипотечните заеми и кредитите за автомобили, както и върху издаването на кредитни карти. В края на 2004-а балансовото число на Алианц България, което сега е 350 млн. лв., трябва да достигне 450 млн. лв., а печалбата й - 4.5 млн. лева.На 17 март акционерите освободиха от отговорност членовете на надзорния и на управителния съвет на банката за дейността им през 2003-а и назначиха за неин одитор Кей Пи Ем Джи. За ръководител на службата за вътрешен контрол бе назначен Стефан Стефанов - вицепрезидент и началник на службата за вътрешен контрол на Алианц България Холдинг.

Facebook logo
Бъдете с нас и във