Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНК ДЬО ФРАНС КОНТРОЛИРА НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНИТЕ ГРАЖДАНИ

Жан-Пол Редуен, подуправител на Банк дьо Франс, пред в. БАНКЕРЪГ-н Редуен, пред какви предизвикателства ще бъде изправена БНБ след година и половина при влизането й в Системата на европейските централни банки?- Предизвикателствата пред БНБ ще са същите като тези, които очакват и останалите европейски централни банки, участващи в системата. Първата й задача е да гарантира нормално обращение на паричните средства в страната. Затова БНБ трябва да поддържа една сигурна платежна система и да гарантира стабилността на банковия ви сектор.Друга важна област е изготвянето на качествена статистическа информация. Тя е от голямо значение, за да могат емисионните институции от Системата на европейските централни банки да работят съвместно. Тази информация ще позволи на всички участници на финансовия пазар да разбират решенията, които се вземат за провеждането на паричната политика.Третата важна цел, към която трябва да се стреми една централна банка, е поддържането на ниска инфлация. Тя е от изключително значение от гледна точка на бизнеса, който инвестира само когато икономическата среда е сигурна и предвидима.Като подуправител на Банк дьо Франс как се отнасяте към политиката на вашето правителство за бюджетен дефицит, надхвърлящ регламентираните от Пакта за стабилност и растеж на ЕС 3% от брутния вътрешен продукт?- Бюджетният дефицит трябва да е съвместим с целта, която, както вече ви казах, си поставя всяка една централна банка - а именно ниска инфлация. Ако искаме тя да бъде постигната, трябва да поддържаме нисък дефицит и да се стремим да намаляваме външния дълг. Затова централната банка на Франция изцяло поддържа изпълнението на изискванията на Пакта за стабилност и растеж. И ние мислим, че всяка една държава в ЕС трябва да спазва лимита от 3% за бюджетен дефицит.Управителният съвет на Френската централна банка напълно независим ли е от политиците при вземането на решения?- Смятаме, че сме независими, дотолкова доколкото управителят и двамата подуправители се назначават за шест години и не могат да бъдат уволнявани. Освен това, бюджетът на централната банка се гласува от управителния й съвет и парламентът няма никакво право да й се меси при неговото изработване и приемане. Единствено управителният й съвет има право да реши какво ще прави с печалбата на централната банка. При нас съществува механизъм за автоматично провизиране на всички потенциални рискове - от промяна на валутните курсове до възможните загуби от инвестиции. Френската централна банка е една от емисионните институции в Европа с най-голяма клонова мрежа. Това не ви ли прави неефективни?- Наистина ние имаме доста голяма мрежа от клонове и филиали. Дори сме взели решение да намалим броя им от двеста на сто. В нашите поделения сега работят 5500 души, но този състав ще бъде редуциран до 5000 човека.Клоновата мрежа на Френската централна банка обаче изпълнява няколко много важни функции. Първата е управлението на паричното обращение. Но това е само част от дейността на клоновете. Втората е да се правят оценки на финансовото състояние на предприятията, които се намират в региона, обслужван от съответния клон на банката. Всяка година ние преглеждаме 200 000 хиляди финансови отчета на фирми и им даваме рейтинг. Тези оценки служат за две неща. Банките могат да ползват ценните книжа на предприятията, които са получили най-висок рейтинг - ААА, за да обезпечат рефинансирането им, което получават от нас, за да кредитират тези фирми. И второ, рейтингите, които изготвяме на предприятията, ни дават възможност да осъществяваме по-качествен надзор над техните кредитори - банките.Колко души се занимават с оценката на финансовото състояние на фирмите?- Една трета от персонала в клоновете. Друга една трета извършва касовите операции по поддържане на нормалното парично обращение в страната. Останалата част от персонала работи по случаите със свръхзадлъжнели граждани - дейност, която извършваме като услуга за правителството и то покрива разходите ни, свързани с нея. Това е третата функция та клоновете.Що за услуга пък е това?- ...(Б.а. -смее се). Това, което правим, е уникално и го има само във Франция. Става дума за граждани, които не могат да си върнат кредитите, взети от банките. Те внасят при нас всички документи, свързани с въпросните задължения, и нашите експерти проучват какви са възможностите длъжникът и кредиторът да стигнат до споразумение за уреждане и погасяване на заема. Ако постигането на такава договореност не е възможно, ние изготвяме едно досие на длъжника и го предаваме на съда. Той вече може да реши дали да обяви т.нар. личен фалит на гражданина (б.а. - това е специална процедура, при която всички доходи и имоти, покъщнина и т.н. на лицето, с изключение на тези, които са му необходими да поддържа минимален жизнен стандарт, се използват за погасяване на дълга му).Колко такива дела разглеждате на година?- Около 200 хиляди. Това е много.Имате ли случаи, при които много богати хора изведнъж фалират и вашите служители трябва да се занимават с тях?- Има такива, които правят опити да фалират. Но повечето случаи са на граждани, които наистина не разполагат със средства, за да обслужват заемите си. Не мога да не ви запитам за проблемите с фалшификациите на единната европейска валута. Западноевропейските медии вече на няколко пъти писаха, че са се появили големи количества фалшиви евро, които не могат да бъдат засечени дори от банките. Това вярно ли е?- Вижте, истината е, че добрите фалшификати са много малко. Повечето подправени евро, които идват в Банк дьо Франс, са с лошо качество. Но това не означава, че търговските банки не трябва да разработват и внедряват специализирани и много надеждни системи за откриване на фалшификати.

Facebook logo
Бъдете с нас и във