Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНК АУСТРИЯ ФИНАНСИРА БЪЛГАРСКИТЕ СИ БАНКИ С 26 МЛН. ЕВРО

Банк Аустрия Кредитанщалт и дъщерната й банка у нас Ейч Ви Би Банк Биохим приключиха първомартенски в Пловдив сделката за придобиването на 99.9% от акциите на ХЕБРОСБАНК. Купувачите платиха договорената цена, която така и не бе официално оповестена, но според някои банкери е 114 млн. евро. На 1 март по обед парите бяха преведени на продавачите - холандските компании Ес Дабъл Ю Си и Ес Дабъл Ю Ар Инвестмънт, които веднага след заверяването на сметките им подписаха договора за прехвърлянето на акциите на ХЕБРОСБАНК на новите й собственици. Така сключеното на 3 ноември 2004 г. споразумение за продажбата на ХЕБРОСБАНК влезе в сила и пловдивската банка влезе в орбитата на Банк Аустрия, която пък е част от германската Ейч Ви Би Груп. Консултанти по сделката за придобиването на ХЕБРОСБАНК са Кредитанщалт Инвестмънт Банк, австрийската адвокатска кантора Волф Тейс, одиторската компания Ернст енд Янг България и адвокатската кантора Джингов, Гугински, Кючуков и Величков. Общото събрание на ХЕБРОСБАНК, което се проведе на 1 март 2005 г. в Пловдив, избра нов надзорен съвет, в чийто състав влязоха представители на новите собственици: Банк Аустрия и Ейч Ви Би Банк Биохим. Това са Хелмут Бернкопф, генерален мениджър на Банк Аустрия за Централна и Източна Европа, Йозеф Дурегер и Лудвиг Вагнер, който е изпълнителен директор на Ейч Ви Би Банк Биохим и отговаря за управлението на кредитния й риск.Главният изпълнителен директор и председател на управителния съвет на Ейч Ви Би Банк Биохим Петер Харолд е назначен на същите длъжности и в ХЕБРОСБАНК. Но човекът, който ще отговаря пряко за оперативното й управление, е Людмил Гачев. Той е прехвърлен в ХЕБРОСБАНК от Ейч Ви Би Банк Биохим, където бе изпълнителен директор и отговарящ за корпоративните й финанси. Вероятно именно на неговия гръб ще падне по-голямата част от тежестта за уеднаквяването на информационните системи на двете банки, продуктите им и бъдещото им сливане. Очаква се то да бъде приключено в средата или най-късно в края на 2006 година. Общите ни дейности по време на интеграцията и професионалното сътрудничество между екипите ще улеснят процеса на сливането, заяви Петер Харолд. Той подчерта, че ХЕБРОСБАНК и Ейч Ви Би Банк Биохим взаимно се допълват и мениджмънтът им има възможност да възприеме най-добрите практики и от двете институции.Людмил Гачев пък вече веднъж доказа, че може да се справя с подобни задачи - при сливането на БИОХИМ с банка Ейч Ви Би България. В управителния съвет на пловдивската кредитна институция засега остават досегашните й изпълнителни директори Александър Цачев и Веселин Денчев.Новият председател на надзорния съвет - Хелмут Бернкопф, съобщи пред журналистите в Пловдив, че Банк Аустрия е предоставила на ХЕБРОСБАНК и Ейч Ви Би Банк Биохим общо 26 млн. евро (под формата на подчинен срочен дълг), с които те ще увеличат собствения си капитал. Общият му размер за двете институции в края на 2004 г. е 274 млн. лева. Обединените активи на Ейч Ви Би Банк Биохим и ХЕБРОСБАНК в края на 2004 г. възлизат на близо 2.6 млрд. лв. (1.3 млрд. евро). Кредитите, които те са отпуснали, надхвърлят 1.5 млрд. лв. - сума, която им осигурява 11.4% от този пазар, т.е. второто място. Корпоративните заеми, предоставени от ХЕБРОСБАНК и Ейч Ви Би Банк Биохим, са около 1.1 млрд. лв. и обобщените данни по този показател сочат, че те са на второ място в банковата ни система. Общият размер на привлечените депозити от граждани и фирми в двете банки е близо 2 млрд. лв., което ги нарежда на четвърто място в този сегмент след БУЛБАНК, Банка ДСК и ОББ. За 2004 г. печалбата на Ейч Ви Би Банк Биохим е 28.9 млн. лв., а на ХЕБРОСБАНК - 9.1 млн. лева. Увеличаването на собствения им капитал, чрез подчинения срочен дълг, предоставен от Банк Аустрия, ще направи двете български банки още по-конкурентоспособни на пазара и ще им позволи да поддържат висок ръст в кредитирането, което е основен източник за печалбите им.

Facebook logo
Бъдете с нас и във