Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАКБ ВЗЕМА 3 МЛН. ЛВ. ЗА СКПОК РОДИНА

Банка ДСК ще контролира 95.5% от Спестовно-кооперативна пенсионноосигурителна каса Родина, след като купи 36.2-процентния дял на Българо-американска кредитна банка. Централният кооперативен съюз, който притежава 4.5% от капитала на Родина, също може да се раздели със своя дял, твърди банков източник, пожелал анонимност.БАКБ е договорила да продаде акционерния си пакет на Банка ДСК за 3 млн. лв., но цената ще бъде платена едва след като БНБ даде разрешение за сделката. Очакванията са това да стане до 26 февруари, за когато е планирано продължение на общото събрание на акционерите на СКПОК Родина. То започна на 12 февруари и трябваше да приеме промени в устава и в надзорния съвет на дружеството. Но това не можеше да стане, без да е ясно кой ще изкупи акционерния пакет на БАКБ. По това време интерес към него проявяваха Централна кооперативна банка и Ай Ен Джи - пенсионноосигурително дружество. Чакаше се думата на Банка ДСК, тъй като уставът на СКПОК Родина задължава при продажба на дял от капитала той да бъде предложен първо на останалите акционери. Тъй като Банка ДСК е в процедура на приватизация и в момента финансовото и правното й състояние се оценяват от кандидат-купувачите - австрийската Ерсте Банк, унгарската ОТП Банк и гръцката Пиреос Банк, придобиването на акциите на БАКБ в СКПОК Родина трябваше да бъде съгласувано с тях от Банковата консолидационна компания. И тримата инвеститори са одобрили сделката, тъй като тя позволява на Банка ДСК да взема самостоятелно всички важни решения за политиката на СКПОК Родина на пенсионния пазар. Освен това кандидат-купувачите са заинтересовани Банка ДСК да има собствен пенсионен фонд. Модата на финансовите пазари е на едно гише да се продават всички видове финансови продукти - банкови, пенсионноосигурителни, здравноосигурителни и застрахователни. С придобиването на пълен контрол над СКПОК Родина спестовната институция ще покрие това изискване. Банка ДСК притежава 37% от застрахователното дружество Булстрад - Живот, което от своя страна е собственик на 60% от капитала на Булстрад-Здравно осигуряване. Освен това банката контролира 50% от акциите на Доброволен спестовно-кооперативен пенсионен фонд, 100% от капитала на специализираната в инкасовата дейност фирма ДСК-ТрансСекюрити и 100% от акциите на ДСК-Турс.

Facebook logo
Бъдете с нас и във