Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАКБ ПРОДАВА НА КАПИТАЛ ДИРЕКТ-1 КРЕДИТИ ЗА НАД 3 МЛН. ЕВРО

Дружеството със специална инвестиционна цел Капитал Директ - 1 ще пусне първите облигации, издавани от подобна структура. Те ще финансират бъдещи покупки на ипотечни кредити, което е единствената дейност на специалното дружество. На проведеното на 18 март общо събрание представителите на акционерите му - Българо-американска кредитна банка (БАКБ) и Българо-американски инвестиционен фонд, решиха да емитират два вида дългови ценни книжа - привилегировани и подчинени облигации.Общият номинален размер на привилегированите ценни книжа ще бъде 3 млн. евро, а срокът им на погасяване - седем години. По тях ще се плаща лихва, която ще се определя според шестмесечния европейски междубанков лихвен процент (EURIBOR) плюс фиксирана надбавка, чиято стойност експертите от Капитал-Директ 1 тепърва ще определят. Тя няма да е над 4% годишно, което означава, че лихвата ще бъде около 6% (сега EURIBOR-ът е 2.108 процента). Тези облигации ще бъдат обезпечени с вземанията на дружеството по ипотечните кредити, които то ще закупи от БАКБ. Одобрена бе и първата подобна сделка, която се финансира от учредителната емисия акции. Ще бъдат откупени кредити с общ номинал от 3.025 млн. евро. Подчинените облигации на Капитал Директ-1 също ще са със срок на изплащане седем години, но за разлика от привилегированите те ще предлагат доста по-висока лихва - шестмесечния EURIBOR + 13 процента. Те нямат да имат никакво обезпечение и следователно ще са по-рискови.

Facebook logo
Бъдете с нас и във