Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАКБ пласира облигации за 5 млн. евро

`

Нова емисия корпоративни облигации е издала "Българо-американска кредитна банка" АД на 25 септември, съобщиха от кредитната институция. Тя е осма поред и е на стойност 5 млн. евро. Водещ мениджър на емисията, която е 60-месечна, е "Ти Би Ай Инвест" ЕАД. Банката трябва да върне този облигационен заем до 25 септември 2019-а.


Изплащането на главницата ще става съгласно погасителен план на съответните дати на лихвените плащания. Обезпечението пък е с първи по ред особен залог върху активи на БАКБ.


Издаването на книжата стана възможно след промените в устава на финансовата институция, гласувани от акционерите й през август. По решение на общото събрание или на управителния съвет (с одобрението на надзорния съвет) банката може да издава облигации, в т.ч. и ипотечни. Тя може да издава и други дългови ценни книжа, както и други права, свързани с акции и облигации.


Овластяването ще важи в следващите три години от регистрацията на промените в устава и общата номинална стойност на всички емисии може да е до 70% от собствения капитал според последния одитиран индивидуален финансов отчет.


Някои финансисти смятат, че приходите от облигационната емисия ще бъдат използвани най-вече за увеличаване на ликвидността на кредитната институция. Ще припомним, че в края на юли управление "Банков надзор" пусна до търговските банки писмо, с което поиска да му предоставят сценарий за поведение в ситуация на ликвидна криза на пазара. А набирането на ресурс чрез пласиране на средносрочни и дългосрочни облигационни емисии е един от начините за защита при настъпването на неблагоприятни пазарни условия. Кредиторите, закупили такива облигации, не могат да направят парите си предсрочно изискуеми (за разлика от собствениците на депозити и сметки) и по този начин да окажат натиск върху ликвидността на банката. Освен това при необходимост мениджмънтът й има възможност много по-лесно да преговаря с облигационерите за превръщането на вземанията им в капиталови инструменти - подчинен срочен дълг или акции, отколкото със собствениците на депозити.

Facebook logo
Бъдете с нас и във