Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАКБ и ИНВЕСБАНК ще наддават за банка "Виктория"

Двама от кандидат-купувачите на ТБ "Виктория" ще бъдат допуснати до финалния кръг на сделката. След изтичането на срока за подаване на финални оферти за покупка на банката в надпреварата остават "Българо-американска кредитна банка" на Цветелина Бориславова и ИНВЕСТБАНК на Петя Славова. Единственият отпаднал кандидат е компанията, контролирана от Васил Божков - "Вабо Интернал". 

Както неведнъж сме споменавали, офертите на кандидатите трябва да включват цена за капитала на ТБ "Виктория" (която е 100% собственост на обявената в несъстоятелност Корпоративна банка) и финансово предложение за изплащането на депозита на Корпоративна банка в дъщерната й кредитна институция. Въпросният депозит е малко над 85 млн. лв. и е със срок на погасяване до 2019-а.

Що се отнася до цената, която кандидатите предлагат за покупката на капитала, във финансовите среди се коментира, че офертата на нито един от инвеститорите  не надхвърля 18% от собствения капитал на кредитната институция. Конкретните суми, разбира се, се пазят в строга тайна. Но трябва да се има предвид, че инвеститорите са готови да платят за собствения капитал на банката, който е около 34.7 млн. лв., а не за регистрирания - той е близо 122.1 млн. лева. Тази значителна разлика между двата капиталови показателя е предизвикана от немалките загуби, които ТБ "Виктория" отчита вече пета поредна година. Подобни загуби "изяждат" капитала й, но въпреки това при силно намаления собствен капитал, заради малкия размер на рисковите си активи ТБ "Виктория" поддържа много висока капиталова адекватност - 31.9% (при изискван минимум от 13.5 процента).

Заслужава  внимание  фактът, че и двамата инвеститори - БАКБ и ИНВЕСТБАНК, искат да придобият ТБ "Виктория" с основната  цел  да си купят капитал. В случай че една от тях спечели наддаването, като плати на КТБ 6 млн. лв. за 100% от акциите на ТБ "Виктория", срещу тази сума ще придобие капитал за 34.7 млн. лева. По този начин след като погълне ТБ "Виктория", ще увеличи собствения си капитал с 28.7 млн. лв., което ще й даде възможност да поема нови рискови активи. Казано по друг начин - да увеличи обема на кредитния си портфейл с около 200 млн. лева.

Окончателното решение коя от двете банки ще придобие ТБ "Виктория" трябва да вземе Централната банка. Това е така, защото БНБ е  единствената институция, овластена  да прецени дали един инвеститор може да стане мажоритарен собственик на дадена банка в България, или не. Защото при вземането на това решение БНБ се ръководи не  само от цената, която купувачът е готов да плати, а най-вече от това, дали той разполага с достатъчно средства, за да осигури стабилност и успешно развитие на институцията в дългосрочен план.

Facebook logo
Бъдете с нас и във