Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАИФ ПРОДАВА ДЕЛА СИ В СПОК РОДИНА

Приватизацията на Банка ДСК е причината Българо-американски инвестиционен фонд (собственик и на Българо-американска кредитна банка) да продава 36.2-процентния си дял в Спестовна пенсионноосигурителна компания Родина. Самата Банка ДСК притежава 59% от акциите на пенсионната компания, а останалите 4.8% държи Централният кооперативен съюз. СПОК Родинаима 5 млн. лв. капитал и в нея са осигурени повече от 100 хиляди души.БАИФ отдавна има намерение да осребри своята инвестиция във фонда. Решихме, че мениджмънтът на Банка ДСК ще поиска преди приватизацията й да окрупни своя дял в пенсионноосигурителната компания, което ще й даде възможност самостоятелно да взема решенията за управлението й и ако пожелае - в бъдеще да я продаде изгодно. Затова предложихме на банката да изкупи дела на БАИФ, обясни за в. БАНКЕРЪ членът на съвета на директорите на БАКБ Стоян Денчийски.Проговорите между двамата водещи акционери в СПОК Родина са се проточили повече от половин година и през това време БАИФ е получил оферти за покупката на осигурителния фонд от няколко чуждестранни инвеститори, между които и ИНГ Банк. За да не накърни интересите на Банка ДСК, но и да не пропусне изгодно предложение, направено от друг потенциален купувач, БАИФ е сключил със спестовната банка споразумение, според което до края на февруари тя трябва да реши дали ще купи акциите му от СПОК Родина. Ако не стори това, БАИФ ще може да ги продаде на трето лице.

Facebook logo
Бъдете с нас и във