Банкеръ Weekly

Финансов дневник

АТБ СЪЗДАДЕ КОМИТЕТ ЗА БАЗЕЛ ІІ

Управителният съвет на Асоциацията на търговските банки взе решение да създаде специален комитет, който да се занимава с подготовката на кредитните институции за прилагането на изискванията на новото споразумение за капиталовата адекватност, известно като Базел II. В него ще влизат директорите на кредитните институции по управление на риска. До момента в АТБ са постъпили 21 предложения за членове на комитета, но в него ще влязат само седем души.Задачата на комитета ще е да събира и анализира информацията за всички проблеми, които банките ще срещнат при подготовката за прилагането на Базел II, и на тази база да формулира конкретни въпроси към управление Банков надзор на БНБ. От АТБ вече са изпратили до подуправителя на БНБ Емилия Миланова писмо, в което я молят тя да определи реда, при който да преминават срещите между комитета и Банков надзор.Независимо че изискванията на Базел II ще влязат в сила от началото на 2007 г., още през април 2004-а БНБ предупреди банките, че трябва незабавно да започнат подготовката за прилагането им. Според шефовете на някои кредитни институции, най-много въпроси ще има около принципите, по които банките ще могат да наемат рейтингови компании за оценка на платежоспособността на кредитополучателите. Очаква се да има и много неясноти по системата за оценка на оперативния риск, който е новост не само за нашите, но и за всички банки по света.

Facebook logo
Бъдете с нас и във