Банкеръ Weekly

Финансов дневник

АТБ СЕ СРЕЩНА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРЛАМЕНТА

Промени в десет закона иска Асоциацията на търговските банки. Предложенията са обсъждани на 17 септември 2001 г., на среща със заместник-председателя на Народното събрание Камелия Касабова, председателя на парламентарната комисия по бюджет и финанси Иван Искров и представители от икономическата комисия в Парламента. На нея са били обсъждани състоянието на банковия сектор в момента и бъдещето сътрудничество на асоциацията с Народното събрание.Банкерите отдавна настояват за редица промени в законодателството, които било облекчило кредитирането. Въпреки че още в края на 2000 г. бившият премиер Петър Жотев им обеща, че техните предложения ще бъдат разгледани от 38-ото Народно събрание, те така и не влязоха в парламентарна зала. Най-наложителни, според представителите на асоциацията са промените в Гражданско-процесуалния кодекс, които ще опростят и ускорят процедурите по осребряване на движимото и недвижимито имущество, с което длъжниците обезпечават заемите. Представителите на АТБ настояват от Закона за акцизите да отпадне изискването вносителите да предоставят пред митническите служби безсрочни и неотменяеми банкови гаранции.Друго тяхно предложение е ремонт на онези текстове от Закона за корпоративното подоходно облагане, според които банките трябва да плащат данък върху провизиите, ако класифицираните като загуба заеми надхвърлят 10% от размера на отпуснатите кредити. Банкерите настояват и за отмяна на чл. 220, ал. 3 от Наказателния кодекс, според който лице, отпуснало необезпечен кредит, и той не бъде върнат, се наказва с лишаване от свобода за срок от една до десет години. На свой ред и председателят на Народното събрание Камелия Касабова им обеща, че последните две предложения на АТБ ще бъдат разгледани до края на 2001 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във