Банкеръ Weekly

Финансов дневник

АТБ СЕ КАНИ ДА ОТМЕНИ МАНДАТНОСТТА ЗА РЪКОВОДСТВОТО СИ

Да отпадне ли мандатността на членовете на управителния съвет на Асоциацията на търговските банки (АТБ) - това е една от темите, които ще обсъждат банкерите на 8 април по време на годишното събрание на организацията. Според чл.25, ал.2 от устава й, управителният съвет на асоциацията се състои от седем членове с мандат от три години, които не могат да бъдат избирани за повече от два поредни мандата. На 8 април, ръководството на АТБ ще предложи този член да се промени.По една от точките на дневния ред събранието ще обсъди освобождаването на членове на управителния съвет поради изтичане на мандата им. Става дума за неговата председателка Ваня Василева, главен изпълнителен директор на Общинска банка, и за Димитър Костов, изпълнителен директор на ТБ България инвест, чийто втори мандат изтече през ноември миналата година. Олег Недялков, изпълнителен директор на ТБ България инвест, съобщи за БАНКЕРЪ, че не вижда причина шефовете на АТБ да не могат да управляват повече от два мандата. Няма смисъл от това ограничение. Преди години то беше актуално, когато интересите на държавните и на частните банки се разминаваха, но сега политиката и вижданията са еднакви. Банковият сектор е стабилизиран, уреден е институционално и нормативно. Банкерите са единни във вижданията си за промени, които отстояват пред Централната банка или пред други заинтересовани органи, коментира Недялков, който е внесъл в управителния съвет на АТБ предложението да отпадне мандатността още преди месец. Ако банкерите решат да променят устава на асоциацията си, няма проблеми ръководството й да запази сегашния си състав. Банкови шефове коментират, че е добре да има приемственост в ръководството. За работата в АТБ се изисква желание и ентусиазъм, тъй като всеки, който се заеме с нея, се натоварва допълнително извън преките си задължения, смятат те. Проучване на репортер на в. БАНКЕРЪ показва, че още не са обсъждани имена за председателското място в асоциацията, но някои от нейните членове не изключват Ваня Василева да остане на този пост. Василева зае председателското място в АТБ през 2001 г., след като смени на този пост бившия шеф на Банка ДСК Спас Димитров. Заместник-председател на управителния съвет е главният изпълнителен директор на ОББ Стилиян Вътев. Управителката на ПИМБ Анна Събева кара първи мандат в управителния съвет на АТБ, но преди това беше шеф на контролния съвет, който през 2001 г. членовете на асоциацията решиха да закрият. В УС на АТБ са също Райко Карагьозов, изпълнителен директор на Банка ДСК, и главните изпълнителни директори на РОСЕКСИМБАНК и БУЛБАНК - Владимир Владимиров и Левон Хампарцумян.Членове на асоциацията са 28 банки и клоновете на три чуждестранни банки. Над 20 официални становища по закони и кодекси и над 50 предложения по правилници, наредби и други документи направи АТБ през миналата година пред парламента, БНБ, Министерството на финансите и други държавни органи. Банкерите подкрепиха създаването на собствен кредитен регистър (КРОС), който ще ги информира в реално време за задлъжнялостта на кредитополучателите, ползващи потребителски заеми. Асоциацията е сред инициаторите за създаването на справочните индекси за междубанковия пазар СОФИБОР и СОФИБИД. Тепърва ще се обсъждат промени, свързани с внедряването на Системата за брутен сетълмент в реално време, и детайли, засягащи отчетността по МСС. Банките ще дискутират и доколко са оправдани големи инвестиции в охраната и сигурността на клоновете, които са обект на наредба на БНБ и МВР. Предстои кредитните институции да започнат работа и по подготовката по прилагането на новата капиталова рамка на Базелския комитет за банков надзор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във