Банкеръ Weekly

Финансов дневник

АТБ ИСКА СПЕЦИАЛЕН СТАТУТ ЗА БАНКИТЕ ДЕПОЗИТАРИ

Управителният съвет на Асоциацията на търговските банки обсъди на заседанието си на 4 септември проекта на Министерството на труда и социалната политика за изменение и допълнение на Кодекса за задължително обществено осигуряване. Ръководството на АТБ е одобрило предложението в Кодекса да бъде записан текст, според който всички активи на един фонд за допълнително пенсионно осигуряване да се съхраняват в една банка депозитар. Същевременно асоциацията настоява да се прецизират функциите на банките депозитари и изискванията към тях.В момента фондовете могат да ползват услугите на колкото си искат банки депозитари. Още през април 2002 г. в. БАНКЕРЪ написа, че това затруднява контрола върху инвестиционната дейност на пенсионните дружества. На практика Държавната агенция за осигурителен надзор (ДАОН) сега трябва да чака един месец, докато получи текущите им отчети или за да установи дали са нарушили инвестиционните лимити, определени от Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. За разлика от ДАОН банката депозитар ще констатира на минутата грешките при операциите и ще се намесва веднага. Според чл.183, ал.9, т.2 от Кодекса за задължителното обществено осигуряване, банката депозитар не може да изпълнява нарежданията на пенсионен фонд при извършването на определена финансова операция, ако тя противоречи на закона, на устава, на правилника на пенсионноосигурителното дружество или на договора за депозитарни услуги.

Facebook logo
Бъдете с нас и във