Банкеръ Weekly

Финансов дневник

АТБ И ПЕТЪР ЖОТЕВ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА ПРОМЕНИ В ГПК

Десет искания за промени в законодателството са направили представителите на Асоциацията на търговските банки на 19 декември 2000 г. по време на срещата си с вицепремиера Петър Жотев. На нея те са изтъкнали факта, че през тази година общият размер на отпуснатите заеми за граждани и фирми е нараснал с 26.8% - от 2399.4 млрд. лв. в края на 1999 г. до 3042.1 млрд. лв. в началото на ноември тази година. Банковата общност бе представена от подуправителката на БНБ Емилия Миланова, от председателя на управителния съвет на АТБ и на УС на Банка ДСК Спас Димитров, от главния изпълнителен директор на Общинска банка Ваня Василева, от главния изпълнителен директор на ОББ Стилиян Вътев и от главния секретар на АТБ Ирина Марцева.
Вицепремиерът и банкерите са разговаряли за мерките, които трябва да се предприемат, за да се засили кредитирането. По принцип подуправителката на БНБ и представителите на АТБ не са се съгласили с упреците, че банките не увеличават кредитирането. Банкерите не са отрекли, че разполагат със свободни средства, които могат да инвестират в допълнителни кредити. Факт е, че по безлихвените им разплащателни сметки в БНБ стоят над 740 млн. лева - около 240 млн. лв. повече от общия размер на минималните задължителни резерви, които кредитните институции са длъжни да държат в Централната банка. Тези средства могат да бъдат използвани за отпускане на заеми, но представителите на АТБ са настояли правителството да внесе в Народното събрание проекти за промени на няколко закона. Най-наложителни са измененията, които банките предлагат в Гражданскопроцесуалния кодекс. Целта им е да опростят и да ускорят процедурите по осребряване на движимото и недвижимото имущество, с което длъжниците обезпечават заемите. Вицепремиерът е обещал Министерският съвет да разгледа проектозакона и ако го одобри, да внесе проекта в Народното събрание.
Банкерите настояват и за отмяна на чл.220, ал.3 от Наказателния кодекс. В него пише, че лице, отпуснало необезпечен кредит, който впоследствие е останал непогасен, се наказва с лишаване от свобода за срок от една до десет години.
При всеки заем съществува риск той да не бъде върнат. По тази причина въпросният член поставя банкерите в ролята на престъпници веднага след като отпуснат необезпечен заем. Точно затова ние искаме от длъжниците си обезпечения и ще продължим с тази практика, докато подобни несъвършенства в законите като член 220, ал.3 не бъдат изчистени, коментираха банкови мениджъри.
Представителите на АТБ са поискали от Закона за акцизите да отпадне изискването вносителите да предоставят пред митническите служби безсрочни и неотменяеми банкови гаранции.
Според банкерите в Закона за обществените поръчки трябва да бъдат преработени текстовете, описващи банковите гаранции, които трябва да представят участниците в търговете. Тези изисквания на закона противоречат на текстовете в Търговския закон, които регламентират издаването на банкови гаранции, коментираха юристи от кредитните институции.
На срещата с вицепремиера Петър Жотев представителите на АТБ са настояли и за промени в Данъчния процесуален кодекс, чиито текстове в момента дават възможност на Агенцията за държавните вземания да си получава парите от длъжниците преди обезпечените с ипотеки или с друго имущество кредитори. По този начин стойността на ипотеките и останалите обезпечения значително намалява, смятат банкерите.
Поискана е отмяната и на онези текстове в Закона за корпоративното подоходно облагане, според които банките трябва да плащат данък върху провизиите, ако класифицираните като загуба заеми надхвърлят 10% от общия размер на отпуснатите кредити. АТБ предлага да се изчистят неяснотите по прилагането на чл.36 от Закона за ДДС, в който се описват освободените от данък финансови сделки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във