Банкеръ Weekly

Финансов дневник

АМЕРИКАНСКИ ФИНАНСОВ МАСТОДОНТ СЕ НАМЕСТИ НА ФОНДОВИЯ НИ ПАЗАР

Какво ли е да купиш акции или облигации на водещи световни компании и да поспекулираш с тях на международния пазар, трупайки пари ей така - от въздуха. Мечтии-и-и-и. Поне за огромна част от българите това е розов сън. Та колко ли са хората у нас, които разполагат с достатъчно свободни средства и с необходимите знания, за да инвестират в ценни книжа.Средностатистическият американец и европеец също не се впускат през глава в подобни сделки. Не за друго, а защото са наясно, че не разполагат с време и с умения, за да анализират огромния поток от информация и да вземат правилното решение в кои акции и облигации да вложат парите си. Знаят също, че от тези сделки може да се спечели много, но може и да загубят и всичките си спестявания. Затова в белите държави още преди повече от век и половина хората са измислили взаимните фондове, които предлагат вложения в своите подфондове. Всеки от тях инвестира в точно определен вид финансови инструменти - сделки на валутния пазар, операции с облигации и с акции. Степента на доходност и степента на риска на подфонда се определя от сделките, които той извършва с парите на своите клиенти. Колкото по-рискови са те, толкова по-голяма доходност могат да получат клиентите на фонда.Предимството на вложенията във взаимен фонд е, че хората, които инвестират в продуктите му, са освободени от необходимостта да следят всеки ден движението на индексите на валутните и фондовите пазари. Вместо тях това правят професионалистите - мениджърите на взаимните фондове. От 22 януари 2003-а тази специфична финансова услуга ще могат да ползват и българите. Тези от тях, които решат да излязат от инвестиционен стереотип на банковите депозити, ще могат на своя отговорност и за своя сметка да вложат свободните си средства в един от петте подфонда на Пайниър Инвестмънт, чиито услуги ще се предлагат у нас от БУЛБАНК. Минималният размер на първоначалната инвестиция във всеки един от фондовете е 500 щ. долара или 500 евро. С най-нисък риск, но и най-ниска доходност са двата подфонда, които се занимават с краткосрочни инвестиции в доларови и еврооблигации. Мениджърите на Пайниър препоръчват на клиентите си да задържат инвестициите си в тези фондове минимум една година. За подфондовете с най-висок риск, които купуват акции на европейски и американски фирми, се препоръчва инвестицията да се запази минимум пет години.Никой от Пайниър не обещава на клиентите, че ще спечелят, но служителите на фонда ще им дадат възможно най-добрата информация, която позволява да се вземе правилно инвестиционно решение. Това всъщност е философията на учредения през 1928 г. Пайниър Инвестмънт и на неговия създател Филип Карет.Сделките в краткосрочен план са върхът на глупостта. Повечето състояния са натрупани чрез инвестиции в сигурни ценни книжа за период от много години, а не чрез активна търговия, казвал Каре, който доживял до 101 години и превел фонда си през много икономически кризи. Създаденият от него Пайниър Инвестмънт, (който през октомври 2000 г. бе купен от УниКредито Италиано) управлява в края на 2002 г. активи за 106 млрд. евро. За фонда работят повече от 1600 души в 12 държави.

Facebook logo
Бъдете с нас и във