Банкеръ Weekly

Финансов дневник

АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ПУСКА ОБЛИГАЦИИ ЗА 15 МЛН. ЕВРО

От 27 октомври в продължение на един месец банка Алианц България ще предложи за продажба ипотечни облигации в размер до 15 млн. евро. Това решиха акционерите й на извънредно общо събрание, проведено на 5 октомври. Всяка от облигациите ще е с номинал от 1000 евро, като емисията ще се смята за успешна, ако бъдат продадени книжа за поне 10 млн. евро. Предлагането им ще става чрез частно пласиране, а след това, ако инвеститорите, закупили ценните книжа, пожелаят, се предвижда и качването им за вторична търговия на Българската фондова борса.Ипотечните облигации са със срок на погасяване пет години. Засега намерението е по тях да се начислява лихва от 5.75% годишно, която, ако остане такава, ще е една от най-ниските на пазара. По-ниска доходност в момента носят единствено книжата от втората емисия на Пощенска банка - 5.625%, и от дебютната емисия на Райфайзенбанк (България) - 4.75%, които обаче са с много по-кратък срок на погасяване - три години.Алианц България ще изплаща натрупаната доходност по книжата си на всеки шест месеца, а погасяването на главницата ще бъде еднократно при падежа на емисията, което се очаква да е в края на ноември на 2009 година. Облигациите ще са гарантирани със заложени в полза на Алианц България недвижими имоти, приети като обезпечение по отпуснати от нея ипотечни заеми. Това е втора емисия от дългови книжа, които банката пуска на пазара. Първата бе предложена на инвеститорите на 21 май 2003 година. Ипотечните облигации по нея бяха в размер на 7 млн. евро със срок на изплащане три години. Лихвата по тях е 6.125%, а до момента Алианц България е извършила две плащания по натрупаната доходност, което става на всеки шест месеца - на 21 май и 21 ноември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във