Банкеръ Weekly

Финансов дневник

АКЦИОНЕРНОТО УЧАСТИЕ В БАНКСЕРВИЗ БЕ ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНО

Акционерите на Банксервиз (28 на брой) взеха решение да преразпределят капитала му по време на общото събрание на 11 май. А той е 4 206 490 лева. Според устава на дружеството, което обслужва междубанковите плащания в България, това се прави на всеки три години. Правилото е всяка от кредитните институции да получи пакет акции, чийто размер зависи от броя на разплащанията, осъществени от нея, през този тригодишен период от време. Не се преразглежда единствено делът на БНБ, която притежава 36.13% от капитала на Банксервиз.Според новото разпределение, с най-голям пакет акции (след БНБ) през следващите три години ще е Банка ДСК. Заради по-големия брой разплащания, които е извършила през изминалите три години, тя ще получи 9.55% от акциите на Банксервиз вместо досегашните 7.31 процента. Спестовната институция ще изкупи допълнително полагащите й се акции от банки, чиито пакети трябва да намалеят заради по-малкия брой плащания, които са извършили за периода 2000-2003 година. Сред тях например е ОББ, чийто дял в капитала на Банксервиз ще намалее от 9.72 на 8 процента. Въпреки това ОББ ще е третият по големина акционер на дружеството. След нея се нареждат БУЛБАНК - с 6.85%, и БИОХИМ - с 6.42 процента. Всички останали банки притежават под 5% от акциите на Банксервиз. Но сред тях има кредитни институции, които значително ще увеличат дела си в капитала на дружеството. Най-чувствително - от 0.71 на 2.19%, ще уголеми акционерния си пакет РОСЕКСИМБАНК. Причина за това са големият брой разплащания по бюджетните сметки, които тя обслужва.Ръст на извършените плащания и съответно на акциите си в Банксервиз ще отбележи и Общинска банка, която ще притежава 2.42% от капитала на дружество, при положение че досега е имала 1.55% от акциите му. Първа инвестиционна банка ще получи 1.51% от акциите на Банксервиз, като до момента е собственик само на 0.87% от тях.До три месеца след регистрирането на решенията на общото събрание в съда банките трябва уредят помежду си условията за прехвърлянето на пакетите акциите, заяви за в.БАНКЕРЪ главният изпълнителен директор на Банксервиз Александър Цинцарски. На общото събрание на Банксервиз - на 11 май, бе взето решение за 29 девети акционер на дружеството да бъде приет клонът на Зираат банкасъ в София. Представителството на турската кредитна институция ще закупи 100 броя от ценните книжа дружеството, всяка с номинал 10 лева.Освен това акционерите на Банксервиз приеха отчета за дейността му през 2003-а и решиха цялата му печалба от 1.228 млн. лв. да бъде отнесена във фонд Резервен. Според доклада на съвета на директорите, въпреки че през 2003-а Банксервиз е намалил с 28% таксите, които събира от банките за обслужване на плащанията им, приходите му в сравнение с 2002-ра са намалели едва с 86 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във