Банкеръ Weekly

Финансов дневник

АКЦИОНЕРИТЕ НА ПОЩЕНСКА БАНКА ПРИБИРАТ 40% ОТ ПЕЧАЛБАТА Й

Пощенска банка отчете на 22 юни финансовите си резултати за 2003 година. И го направи, без да обявява датата на общото си събрание и дневния му ред месец по-рано в Държавен вестник. Впрочем в това няма нищо нередно, тъй като от 2003-а Търговският закон дава право на дружествата да свикват отчетните си събрания, или като ги обявяват в Държавен вестник или като изпратят писмени покани до всички акционери. А в случая с Пощенска банка те не са много. Кипърската компания АЛИКО Си И Ейч Болкан Холдингс Лимитед (чийто капитал е разделен поравно между гръцката И Еф Джи Юробанк Ергасиас и американската застрахователна компания Ей Ай Джи) притежава 91.71% от акциите на българската кредитна институция. Останалите ценни книжа са поделени между Банка ДСК и ДЗИ. От началото на 2003-а И Еф Джи Юробанк Ергасиас започна преговори за покупката на дела на американския застраховател в кипърското дружество. Между двете страни е постигнато споразумение, чиито параметри все още не се оповестяват. В средата на май 2004-а БНБ разреши на гърците да станат еднолични собственици на АЛИКО Си И Ейч Болкан Холдинг Лимитед. Паралелно с това елините предложиха и на Банка ДСК да изкупят дела й в Пощенска банка. Приключването им обаче зависеше от успешния край на сделката с американците. Но и до момента тя не е факт, тъй като И Еф Джи Юробанк Ергасиас не е получила одобрението за сделката от Централната банка на Гърция. Според финансисти, запознати с процедурите й, те са много по-тромави от правилата на БНБ. На проведеното на 22 юни 2004-а общо събрание на Пощенска банка акционерите й приеха доклада на изпълнителните й директори за дейността й през 2003 година. Бе отчетено,че кредитният портфейл на банката продължава да се увеличава с постоянни темпове. След като през 2002-а той бе с 33% повече от 2001-а, през 2003-а отпуснатите заеми са нараснали с 34% спрямо 2002 г. и вече са на обща стойност 525.16 млн. лева. Два пъти по-ниско - с 16%, е увеличението на привлечените от банката депозити от граждани и фирми, които от 567.07 млн. лв. за 2002 г. са достигнали 657.08 млн. лв. в края на 2003 година. Също с близо 16% е нараснало и балансовото число на банката, което към 31 декември 2003-а достигна 905.16 млн. лева. За 2003-а кредитната институция отчете печалба от 11.588 млн. лева. От нея 6.953 млн. лв., или 60%, ще бъдат заделени във фонд Резервен, а останалите 40%, или 4.635 млн. лв., са дивидентът, който ще си разпределят акционерите. По този начин банката спази добрата традиция всяка година да разпределя между собствениците си поне 1/3 от чистата си печалба.

Facebook logo
Бъдете с нас и във