Банкеръ Daily

Финансов дневник

Акциите на ПИБ поскъпнаха

През 2019 г., както и през миналата година, банката не е разпределяла дивиденти от своята печалба.

"Първа инвестиционна банка" АД отчете за първо тримесечие на тази година нетна печалба от 15.94 млн. лв., което е със 6.12 млн. лв. по-малко спрямо същия период на 2018-а. Това става ясно от междинния счетоводен отчет на кредитната институция.

"Първа инвестиционна банка" е публично дружество, част от която дейност е публично предлагане на влогове или други възстановими средства и предоставянето на кредити или друго финансиране. В този смисъл за периода до края на март не са настъпили събития извън обичайната дейност на банката.

Общите приходи от банкови операции за трите месеца от началото на годината възлизат на 88.88 млн. лева. Нетният лихвен доход е в размер на 59.32 млн. лв., нетният доход от такси и комисиони пък е 22.76 млн. лева.

Активите на ПИБ към края на март достигат 9.322 млрд. лв., като те нарастват спрямо края на 2018 г. с 84 млн. лв. и по този начин "Първа инвестиционна банка" АД запазва мястото си сред водещите банки в българската банкова система.

Общият брой на клоновете и офисите на "Първа инвестиционна банка" АД в България е 154. Броят на клоновете и офисите отразява придържането към политиката за синергия и поддържане на оптимална ефективност на клоновата мрежа, уточняват от банката.

Към края на март акционерният капитал на ПИБ е в размер на 110 000 000 лв., разделен на 110 000 000 обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лв. всяка. Двама са акционерите на ПИБ, които притежават над 5% от акциите с право на глас в края на първото тримесечие. Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев контролират по 42.50% от капитала на банката. Извън мажоритарните собственици, останалите 15% са притежание на други малки акционери и са предмет на свободна търговия на "Българската фондова борса" АД.  

Трима от членовете на Управителния съвет имат акции от дружеството, което управляват. Главният изпълнителен директор (CEO) и председател на съвета Неделчо Неделчев притежава 350 акции, изпълнителният директор Чавдар Златев - 523 броя, а Надя Кошинска - 234 дяла. Читирима човека от Надзорния съвет също имат акции на Първа инвестиционна банка АД. Председателят на съвета Евгени Луканов държи дял от 0.31% (337 139 броя), заместник-председателя на съвета Мая Георгиева - 0.01% (11 388 акции), Йордан Скорчев - 0.02% (19 125 дяла), а Георги Мутафчиев - 01% (9495 броя).

През 2019 г., както и през миналата година ПИБ не е разпределяла дивиденти от своята печалба.

От началото на годината цената на акциите на "Първа инвестиционна банка" се повишава със 7.83%, а търговията в края на април приключи при 3.58 лева за един брой.

Facebook logo
Бъдете с нас и във