Банкеръ Weekly

Финансов дневник

АКЦИИТЕ НА БОРИКА НЯМА ДА СЕ ПРОДАВАТ ПО НОМИНАЛ

Търговските банки едва ли ще успеят да убедят БНБ да им продаде 66% от акциите на националния картов оператор Борика по номинал. Преди две седмици шефовете на кредитните институции са се разбрали да предложат на Централната банка да запази 34% от капитала на Борика (в момента БНБ едноличен собственик на картовия оператор), чийто общ размер е 2.5 млн. лева. Идеята на банките е останалите 66%, или 1.65 млн. лв., да им бъдат продадени по номинал. Като акциите ще бъдат разпределени между отделните банки съобразно броя на издадените от тях дебитни и кредитни карти и на операциите, които се извършват с тях. Кредитните институции мотивираха това свое предложение с аргумента, че няма да преследват дивиденти от акционерното си участие в Борика, а ще инвестират цялата печалба на дружеството в развитието на информационните му технологии.Шефовете на БНБ обаче не са склонни да приемат това предложение. По-вероятно е те да предложат на търговските банки да платят 66% от капитала на Борика на базата на нетната стойност на активите й. А тя ще бъде три-четири пъти по-висока от номиналната стойност на акциите й. Цената се повишава заради значителните парични средства на националния картов оператор. В средата на годината само по депозити той разполага със 6 млн. лева.Ако кредитните институции не се съгласят да платят за акциите на Борика по нетната стойност на активите й, БНБ може да реши да продаде мажоритарния пакет акции от дружеството на някоя международна компания, която се занимава с картови разплащания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във